กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในไทยมีกี่กลุ่มกันนะ Deemark มีคำตอบ

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในไทยมีกี่กลุ่มกันนะ

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในไทยมีกี่กลุ่มกันนะ 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกจะใช้วัตถุดิบหลักคือเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า แต่ทั้งนี้ในการขึ้นรูปพลาสติกเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เราสามารถปรับปรุงวัตถุดิบเอง เช่น การเติมสี หรือ ใส่สารเคมีเติมแต่งอื่น ๆ ลงไปได้ จากนั้นจึงจะถึงกระบวนการทำการหลอมเพื่อเตรียมนำเข้ากระบวนการขึ้นรูปต่าง ๆ เช่น การฉีดพลาสติก (Injection) การรีดหรือดึง (Extrusion) การเป่า (Blow) เป็นต้น

หลังจากผ่านกระบวนการขึ้นรูปแล้วนั้น ชิ้นงานพลาสติกจะแข็งตัวคงรูปเมื่ออุณหภูมิต่ำลง หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนในการตกแต่งชิ้นงานให้สมบูรณ์ เช่น การตัดแต่ง การพ่นสี การขัดเงาหรือเคลือบ การพิมพ์ลาย เป็นต้น ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก

โดยอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยได้ทำการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยทำการพิจารณาแบ่งตามกระบวนการผลิตและประเภทของผลิตภัณฑ์พลาสติก ตามนี้กันค่ะ

การเป่า (Blow Molding)

การเป่า (Blow Molding) คือ การเป่าขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความโปร่งและบาง เช่น ขวดพลาสติก โดยเริ่มจากวัตถุดิบคือ เม็ดพลาสติกชนิด HDPE,PP,PE เป็นต้น นำเม็ดพลาสติกมาหลอมใน โดยใช้ความร้อนจาก Heater ไฟฟ้า จากนั้นสกรูจะอัดพลาสติกเหลว โดยใช้หลักการขับเคลื่อนสกรูและการปิด-เปิด ด้วยระบบ Hydraulics ส่งผ่านหัว Die Head ออกมาเป็นลักษณะทรงกระบอก (Parison) จากนั้น Mold จะเคลื่อนตัวมาประกบแล้วเป่าลม โดยใช้อากาศอัด เพื่อให้เนื้อพลาสติกขยายเต็มตาม Mold เมื่อเต็ม Mold แล้วจะมีน้ำเย็นจากเครื่อง Chiller ไหลมาหล่อเย็นเพื่อให้ชิ้นงานแข็งตัวคงรูปตามแม่พิมพ์ที่ต้องการ

การ Stretch Blow Molding

เป็นกระบวนการผลิตขวดบรรจุภัณฑ์เหมือนกันค่ะ ซึ่งการขึ้นรูปแบบนี้จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ภาชนะพลาสติก เพราะมีความหนาเฉลี่ยที่แน่นอน ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เพราะเกิดของเสียน้อยและยังได้ภาชนะที่ไม่มีตะเข็บรอยต่อตรงคอและก้นของภาชนะ จึงทำให้งานฉีดจากวิธีนี้มีคุณภาพสูง

การขึ้นรูปแบบ Blow Molding เป็นการขึ้นรูปแบบ Stretch Blow Molding จะแบ่งขั้นตอนการผลิตออกเป็น 2 ส่วน คือ การฉีดเพื่อให้เป็น Pre-Form แล้วจึงนำ Pre-Form ที่ได้ไปเข้าสู่ขั้นตอนการ Stretch Blow เพื่อขึ้นรูปตามแม่พิมพ์ต่อไป

การฉีพลาสติก (Injection Molding)

การฉีดพลาสติก (Injection Molding)  ใช้หลักการขับเคลื่อนสกรูและการปิด-เปิด ด้วยระบบ Hydraulics หรือใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เริ่มจากวัตถุดิบเม็ดพลาสติก ส่วนใหญ่ในการฉีดพลาสติกเราจะใช้พลาสติกชนิด PET จากนั้นนำไปหลอมโดยใช้ความร้อนจาก Heater ไฟฟ้า หลังจากนั้นตัวสกรูจะอัดส่งผ่าน หัว Nozzle ผ่าน Runner เข้าสู่ Mold (ซึ่งการผลิต Pre-Form ส่วนใหญ่จะใช้ Hot Runner เพื่อลดปริมาณของเสีย) เมื่อเนื้อพลาสติกไหลเข้าเต็ม Mold จะมีน้ำเย็นจาก Chiller ไหลผ่าน Mold เพื่อให้ชิ้นงานเย็นและแข็งตัว จากนั้น Mold จะเปิดออกเพื่อให้นำชิ้นงานออก

การ Stretch Blow

เป็นการเป่าขึ้นรูปขวดโดยใช้วัตถุดิบคือ Pre-Form จากการฉีด นำมาอุ่นให้ Pre-Form อ่อนตัวจากนั้น Mold จะมาประกบ แล้วจะมีแท่งเหล็กกดก้นตัว Pre-Form ให้ยืดลงในแนวดิ่งแล้วทำการเป่าให้ขยายเต็มแม่พิมพ์ จากนั้นจะมีน้ำเย็นไหลผ่าน Mold เพื่อให้ขวดแข็งตัวคงรูป แล้วเปิด Mold ปล่อยขวดออกมาเป็นอันเสร็จสิ้น

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้