การฉีดพลาสติก-คืออะไร

การฉีดพลาสติก คืออะไร

การฉีดพลาสติก คืออะไร 

รับฉีดพลาสติกของเล่นเด็ก บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด รับฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก คืออะไร สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ที่กำลังมองหาหรือต้องการที่จะรูปพลาสติก หรือผลิตสินค้าพลาสติกแต่ไม่รู้ว่าจะต้องผลิตสินค้าอย่างไร วันนี้แอดมินจะนำคุณมารู้จักกับการฉีดพลาสติกแบบเจาะลึกกันค่ะ

การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการการผลิตชิ้นงานโดยอาศัยกรรมวิธี การเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก เมื่อเม็ดพลาสติกผ่านความร้อน และอ่อนตัวลงจนหลอมละลายเป็นของเหลวก่อน แล้วเครื่องฉีดพลาสติกจะฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปยังแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก ที่ใช้สำหรับฉีดพลาสติกขึ้นรูปในแบบต่าง ๆ หลังจากนั้น เครื่องฉีดพลาสติกจะปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก เพียงเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานพลาสติกตามแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการ

เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Moulding Machine)

ในการทำงานฉีดพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทอร์โมพลาสติกนั้น มีบริษัทที่ผลิตเครื่องฉีดออกมาจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถนำเอาแต่ละแบบมาแสดงในที่นี้ได้หมด ในหลักการแล้วเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหลายจะแตกต่างกันเฉพาะรูปแบบ วัสดุที่ใช้ ระบบส่งกำลัง ส่วนจุดมุ่งหมายในการนำมาใช้งานนั้นจะคล้ายคลึงกันมาก เครื่องฉีดพลาสติกแบ่งตามลักษณะของทิศทางการฉีดได้ 4รูปแบบ คือ

รับฉีดพลาสติก-รับพิมพ์พลาสติก-รับออกแบบพลาสติก-ปรึกษาด้านการออกแบบพลาสติก
รับฉีดพลาสติก-รับพิมพ์พลาสติก-รับออกแบบพลาสติก-ปรึกษาด้านการออกแบบพลาสติก
 1. แบบA เป็นแบบทำงานตามแนวนอน พลาสติกไหลเข้าแบบเป็นเส้นตรงตามแนวนอน ตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์โดยชุดฉีดและหน่วยเปิด–ปิดแบบ อยู่ในทิศทางเดียวกัน แบบนี้จะเป็นแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุด
 2. แบบ B เป็นแบบหัวฉีดอยู่ในแนวตั้งแต่พลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์ในแนวนอน โดยพลาสติกเหลวที่ออกจากกระบอกสูบในแนว ดิ่ง แล้วจะเปลี่ยนทิศทางไป 90องศา ให้อยู่ในแนวนอนและไหลเข้าแบบ ในแนวตั้งฉากกับระนาบของแม่แบบเช่นเดียวกับแบบ A ส่วนแบบ B นั้นเป็นการออกแบบพิเศษในกรณีที่การทำงานสภาพปกติ ไม่สะดวกหรือเหมาะกับโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด
 3. แบบ C เป็นแบบทำงานในแนวดิ่ง โดยพลาสติกเหลวจะถูกฉีดลงในแนวดิ่งเข้าในแม่แบบในแนวตั้งฉากกับระนาบเปิด–ปิดแบบ
 4. แบบ D เป็นแบบหัวฉีดอยู่ในแนวดิ่ง พลาสติกไหลเข้าแบบในแนวตั้งฉากกับทิศทางเปิด–ปิดแบบ หรืออยู่ในแนวเดียวกับระนาบของแม่แบบ เครื่องฉีดแนวดิ่งแบบ Cและ D โดยปกติจะออกแบบไว้สำหรับการฉีดหุ้มชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ เช่นด้ามมีด ด้ามไขควง ฯลฯ เป็นต้น

ภาพที่ 1. ลักษณะของเครื่องฉีดแบบต่าง

เครื่องฉีดพลาสติกแบบต่าง ๆโดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนสำคัญอยู่ 3 ส่วน คือชุดฉีด ชุดปิด–เปิดแม่พิมพ์ และฐาน

รับฉีดพลาสติก-รับพิมพ์พลาสติก-รับออกแบบพลาสติก-ปรึกษาด้านการออกแบบพลาสติก

โครงสร้างและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติกประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ

 1. ชุดฉีด (Injection Unit)
 2. ชุดปิดเปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)
 3. ฐานเครื่อง (Base Unit)
รับฉีดพลาสติก-รับพิมพ์พลาสติก-รับออกแบบพลาสติก-ปรึกษาด้านการออกแบบพลาสติก
รับฉีดพลาสติก-รับพิมพ์พลาสติก-รับออกแบบพลาสติก-ปรึกษาด้านการออกแบบพลาสติก
 1. ชุดฉีด (Injection Unit)

การทำงานของชุดหัวฉีด เม็ดพลาสติกที่อยู่ในกรวยเติมจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อสกรูหมุนพาเม็ดพลาสติกออกไปที่กระบอกสูบ และเม็ดพลาสติกก็จะหลอมละลายในกระบอกสูบด้วยความร้อนจากฮีทเตอร์ (Heater) สกรูจะทำหน้าที่คลุกเคล้าเม็ดพลาสติกที่ละลายแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมกับขับดันให้พลาสติกพุ่งออกจากหัวฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์

รับฉีดพลาสติก-รับพิมพ์พลาสติก-รับออกแบบพลาสติก-ปรึกษาด้านการออกแบบพลาสติก
รับฉีดพลาสติก-รับพิมพ์พลาสติก-รับออกแบบพลาสติก-ปรึกษาด้านการออกแบบพลาสติก
 1. ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)

ทำหน้าที่เคลื่อนปิด-เปิดแม่พิมพ์ในจังหวะการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก โดยปกติแม่พิมพ์จะมีสองด้านประกบกัน โดยด้านที่พลาสติกเข้าจะเป็นด้านที่อยู่กับที่ และอีกด้านจะเป็นด้านเคลื่อนที่ ชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ระบบจะทำหน้าที่อัดแม่พิมพ์ให้แน่นเพื่อต้านความดันภายในขณะฉีด

รับฉีดพลาสติก-รับพิมพ์พลาสติก-รับออกแบบพลาสติก-ปรึกษาด้านการออกแบบพลาสติก
รับฉีดพลาสติก-รับพิมพ์พลาสติก-รับออกแบบพลาสติก-ปรึกษาด้านการออกแบบพลาสติก

กระบวนการฉีดพลาสติก (Injection Process)

กระบวนการฉีดพลาสติก เริ่มจากใช้เม็ดพลาสติกป้อนเข้าเครื่องที่เครื่องฉีด และเครื่องฉีดจะหลอมละลายเม็ดพลาสติกแล้วฉีดพลาสติกเหลวเข้าแม่พิมพ์ ทำให้ได้ชิ้นงานรูปร่างตามแม่พิมพ์ จากนั้นก็จะปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์หลักในงานฉีดพลาสติก พลาสติกที่หลอมแล้วจะถูกฉีดเข้าแม่พิมพ์คงความดัน และอัดพลาสติกเข้าเต็มแม่พิมพ์และชิ้นงานจะถูกหล่อเย็นด้วยขณะฉีดแม่พิมพ์จะเปิดออก และปลดชิ้นงาน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานฉีดพลาสติก ได้แก่ กล่องบรรจุอาหาร ขันน้ำ กะละมังพลาสติก โครงหรือชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตจากพลาสติกชนิดต่าง ๆ ของเทอร์โมพลาสติก เช่น

 • เซลลูโลสอะซีเตท Celluloseacetate (CA)ใช้ทำกระดุม หวี เครื่องประดับ กรอบแว่นตา ด้ามมีด ด้ามช้อน ส้อม ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ของเด็กเล่น ส้นรองเท้าสตรี อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเขียน เครื่องใช้ในบ้าน เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า วิทยุ โทรทัศน์ และโทรศัพท์ ฯลฯ
 • เซลลูโลสอะซีโตบิวทีเรท Celluloseacetobytyrate (CAB)ใช้ทำพวงมาลัยรถยนต์หรือหุ้มพวงมาลัยรถยนต์ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ มือถือของกระเป๋า จอโทรทัศน์ มือถือของเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้า
 • อีธิลเซลลูโลส Ethylcellulose (EC) ใช้ทำหลอดปั่นด้าย หุ้มพวงมาลัยรถยนต์ หูโทรศัพท์ ฯลฯ
 • โพลีสไตรีน แบบธรรมดา Polystyrene (PS1)ใช้ทำชิ้นส่วนก่อสร้าง ฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าและโทรคมนาคมที่ไม่ได้รับการกระทบกระแทกมาก เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องเขียน ชิ้นส่วนสำหรับการโฆษณา เครื่องประดับ ขวดโหล และภาชนะขนาดเล็ก
 • โพลีสไตรีน ชนิดทนความร้อน Polystyrene (PS2)ใช้ทำเครื่องมือในครัวที่ต้องถูกกับความร้อน เช่น ช้อนส้อม มีด หลอดดูด ช้อนสลัด กล่องเก็บของในตู้เย็น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า สินค้าเสริมสวย
 • โพลีสไตรีน ชนิดทนแรงกระแทก Polystyrene (PS3) ใช้ทำเรือนโทรทัศน์ วิทยุ โทรทัศน์ ประตูตู้เย็น ใช้เป็นสวิตช์ไฟเครื่องใช้ในครัว ของเด็กเล่น ใช้หีบห่อ
 • สไตรีน-อะคริลไนตริว โคโพลีเมอรไรเซท Styrene – Acrylonitrile Copolymerisate (SAN)ใช้ทำเรือนและส่วนประกอบเครื่องใช้ สำหรับรักษาความสะอาดบ้านและสำนักงาน วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องใช้ในบ้านและเครื่องครัวที่มีคุณภาพสูง
 • อะคริลไนตริว-บิวทาเดียน สไตรีน Acrylonitrile – Butadien – Styrene (ABS) ใช้ทำส่วนประกอบภายในรถยนต์ เรือนและส่วนประกอบของเครื่องใช้ในสำนักงาน โทรศัพท์ เครื่องใช้ในบ้านและในครัว ถังสำหรับขนส่งของเหลว เรือนและส่วนประกอบที่สำคัญของวิทยุ โทรทัศน์ เทปอัดเสียง และของเด็กเล่น
 • โพลีเมธิลเมทอะคริเลท Polymethymethacrylate (PMMA)ใช้ทำชิ้นส่วนของแว่นตา และเทคนิคการส่องสว่าง (เช่น เลนส์ โคมไฟต่าง ๆ) ปากกา ชิ้นส่วนทางเทคนิคและเสริมสวย หน้าปัดนาฬิกา ปุ่มจับหมุนของเครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องดนตรี ฝาครอบเครื่องบิน หน้าปัดเครื่องมือวัดต่าง ๆ
 • โพลีไวนีลคาบาโซล Polyvinylcarbazol (PVZ)ใช้ทำเป็นฉนวนไฟฟ้า ตำแหน่งที่มีความร้อนสูง ในงานใช้ไฟแรงสูง
 • โพลีคาบอนเนท Polycabonate (PC)ใช้ทำฝาครอบและฉนวนดวงไฟสว่างที่ต้องการความแข็งแรงในช่วงอุณหภูมิสูง ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและรถยนต์ ใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน (ทางการแพทย์) หมวกกันน็อก อุปกรณ์ในครัวที่ต้องรับการกระทบกระแทกมา ใช้ทำเลนส์ เรือนเครื่องมือ ฝาครอบกล่องสวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ
 • โพลีไวนีลคลอไรด์ Polyvinylchloride PVC (uPVC) ใช้ทำอุปกรณ์ท่อ (Fittings) ชิ้นส่วนปั๊ม แผ่นเสียง ปะเก็น ฉนวนไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องใช้ในบ้านและในสำนักงาน
 • โพลีไวนีลคลอไรด์ Polyvinylchloride PVC (Flexible PVC) ใช้ทำปะเก็นต่าง ๆ ของเด็กเล่น รองเท้ากันน้ำ รองเท้าหนังเทียม ส่วนที่ได้รับแรงกระแทกของวิทยุ โทรศัพท์ ส่วนขาของอุปกรณ์ต่าง ๆ ส้นรองเท้า ปุ่มและมือจับต่าง ๆ ภายในรถยนต์
 • โพลีอะไมด์ Polyamide (PA) ใช้ทำชิ้นส่วนทางเทคนิคทุกชนิด (เรือนเครื่อง ใบพัดเรือ ใบพัดลม ชิ้นส่วนงานท่อ ถังขนส่งของเหลว มือจับเปิด-ปิดประตู) เฟือง เรือนแบริ่ง กรอบบังคับลูกปืนแบริ่ง ชิ้นส่วนข้อต่อ (coupling) หมวกกันน็อค เครื่องมือแพทย์
 • โพลียูเรเทน Polyurethane (PUR) ใช้ทำชิ้นส่วนใช้งานทั่วไปและชิ้นส่วนทางเทคนิคที่ต้องการความแข็งแรงและการคงรูปสูง ชิ้นส่วนเครื่องซักล้าง ฉนวนไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องดูดฝุ่น ชิ้นส่วนแบริ่งที่ทนการเสียดสีสูง เฟือง ของเด็กเล่น และปะเก็นต่าง ๆ
 • โพลีเอททีลีน ชนิด Low Pressure Polyethylene; high density (HDPE) ใช้ทำเครื่องใช้ในบ้าน (เช่น กระจาด ถัง อ่าง ตะกร้า) ของเด็กเล่น ถังขนส่งของเหลว ขวด ชิ้นส่วนใช้กับไฟแรงสูง เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนทางเทคนิค เรือนเครื่องและกล่องต่าง ๆ
 • โพลีเอททีลีน ชนิดHigh Low Pressure Polyethylene; low density (LDPE) ใช้ทำเครื่องใช้ในบ้าน (เช่น กระจาด ถัง เป็นต้น) ของเด็กเล่น ดอกไม้เทียม หีบห่อของ ขวด เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนใช้กับไฟแรงสูง
 • โพลีทริฟลูออคลอเอททีลีน Polytrifluorchloethylene (PTFCE) ใช้ทำชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้กับเคมี ใช้ทำก๊อก วาล์ว แบริ่ง แผ่นรองเลื่อน เฟือง แหวนลูกสูบ ปะเก็น ส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • โพลีโปรพิลีน Polypropylene (PP)ใช้ทำเครื่องใช้ในบ้าน (เช่น ถัง กระจาด อ่าง ตะกร้า และขวด ฯลฯ) ของเด็กเล่น ชิ้นส่วนงานละเอียดและชิ้นส่วนทางไฟฟ้า หมวกกันน็อก ส้นรองเท้าสตรี

…………………………………………………………….

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538