ฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้เหลืองมีสาเหตุจากอะไร

ฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้เหลืองมีสาเหตุจากอะไร?

ฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้เหลืองมีสาเหตุจากอะไร?

ฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้เหลืองมีสาเหตุจากอะไร? การฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานพลาสติก แต่บางครั้งอาจเกิดปัญหาที่ชิ้นงานฉีดพลาสติกจะมีรอยไหม้เหลือง (Burn mark) ปรากฏขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีรูของชิ้นงาน รอยไหม้เหลืองนี้อาจเป็นปัญหาที่ทำให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกดูไม่สวยงาม และมีความผิดปกติ ถ้าคุณกำลังพบปัญหาดังกล่าว คุณอาจกังวลว่าสาเหตุของรอยไหม้เหลืองนี้คืออะไรและวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

สาเหตุของรอยไหม้เหลืองในชิ้นงานฉีดพลาสติกสามารถมีหลายปัจจัย โดยทั่วไปแล้วเกิดจากความร้อนที่สูงเกินไปในช่วงเวลาการฉีดพลาสติก ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาต่างๆ ดังนี้:

  1. อุณหภูมิของโลหะในแม่พิมพ์สูงเกินไป ในกระบวนการฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ใช้จะถูกทำจากโลหะ เช่น เหล็กหรืออลูมิเนียม ถ้าอุณหภูมิของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสูงเกินไป อาจทำให้พื้นผิวของชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดการร้อนเกินไป ซึ่งสามารถทำให้เกิดรอยไม้เหลืองได้
  2. การระบายความร้อนไม่เพียงพอ เมื่อชิ้นงานฉีดพลาสติกถูกฉีดแล้ว ความร้อนที่เกิดขึ้นจะต้องระบายออกไปให้เพียงพอ ถ้าไม่มีการระบายความร้อนที่เพียงพอ อุณหภูมิในชิ้นงานฉีดพลาสติกอาจเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดรอยไม้เหลือง
  3. เวลาฉีดพลาสติกที่ผิด เวลาฉีดพลาสติกเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน ถ้าเวลาฉีดพลาสติกไม่ถูกต้อง อาจทำให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยไม้เหลืองได้

วิธีแก้ไขปัญหาฉีดพลาสติกเกิดรอยไม้เหลือง (Burn mark)

  1. ปรับอุณหภูมิและความดันในกระบวนการฉีดพลาสติก ควรปรับอุณหภูมิและความดันในกระบวนการฉีดพลาสติกให้เหมาะสม โดยใช้ค่าที่แนะนำจากผู้ผลิตของเครื่องฉีดพลาสติก
  2. ใช้แม่พิมพ์ที่เย็น ถ้าปัญหาเกิดจากอุณหภูมิของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสูงเกินไป ควรใช้แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่เย็นลง เพื่อลดการร้อนที่เกิดขึ้นในชิ้นงานฉีดพลาสติก
  3. ปรับแต่งการระบายความร้อน ควรปรับแต่งการระบายความร้อนให้เพียงพอ โดยใช้การออกแบบที่เหมาะสมสำหรับชิ้นงานฉีดพลาสติก
  4. เลือกวัสดุที่เหมาะสม ควรเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับชิ้นงานฉีดพลาสติก เพื่อลดโอกาสในการเกิดรอยไม้เหลือง
  5. ปรับแต่งเวลาฉีดพลาสติก ควรปรับแต่งเวลาฉีดพลาสติกให้ถูกต้อง เพื่อให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกได้รับการกระจายของวัสดุที่เหมาะสม
  6. ตรวจสอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ควรตรวจสอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกว่ามีความเรียบร้อยและไม่มีความผิดปกติ เช่น รอยขีด รอยแตก หรือคราบสกปรก ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติกเกิดรอยไม้เหลือง (Burn mark) ในชิ้นงานฉีดพลาสติกสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น อุณหภูมิของแม่พิมพ์สูงเกินไป การระบายความร้อนไม่เพียงพอ หรือเวลาฉีดพลาสติกที่ผิด ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถปรับอุณหภูมิและความดันในกระบวนการฉีดพลาสติก ใช้แม่พิมพ์ที่เย็น ปรับแต่งการระบายความร้อน ปรับแต่งเวลาฉีดพลาสติก และตรวจสอบแม่พิมพ์เป็นประจำ เพื่อให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกได้คุณภาพที่ดีและป้องกันการเกิดรอยไม้เหลืองในอนาคต

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538