ประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก

ประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก

ประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก

ขั้นตอนการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก

 

การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการการผลิตชิ้นงานโดยอาศัยกรรม วิธีการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก โดยการฉีดพลาสติกนั้น ใช้เม็ดพลาสติกผ่านความร้อนและอ่อนตัวลงจน หลอมละลายเป็นของเหลวก่อน แล้วเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการฉีดพลาสติกเหลว เข้าไปยังแม่พิมพ์ในเครื่องฉีดพลาสติก ที่ใช้สำหรับฉีดพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะปลดชิ้นงานฉีดพลาสติก ออกจากแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติกเพียงเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานพลาสติกตามแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการ แล้วเครื่องฉีดพลาสติกมีกี่ประเภท วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะ กับเรื่อง ประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก

กระบวนการแปรรูปพลาสติกด้วยวิธีการฉีดพลาสติกนั้น ทำได้โดยการนำสารพลาสติกประเภทเม็ดหรือพลาสติกชนิดผง ซึ่งอาจจะแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบของ ทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซตติงหรืออีลาสโตเมอร์ ก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติกที่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับพลาสติกชนิดต่าง ๆ นั่นเอง

ประเภทของเครื่องฉีดพลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน

  1. เครื่องฉีดพลาสติกแนวนอน (Horizontal Injection Machine)

เครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอน เป็นแบบทำงานตามแนวนอนพลาสติกไหลเข้า แบบเป็นเส้นตรงข้ามแนวนอน โดยจะตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยชุดฉีดพลาสติกและหน่วยเปิด – ปิดแบบ จะอยู่ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้งานกันมากที่สุด

  1. เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง (Vertical Injection Machine)

เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง เป็นรูปแบบการทำงานตามแนวตั้งพลาสติกไหลเข้าแบบเป็นเส้นตรงตามแนวตั้ง โดยจะตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยชุดฉีดพลาสติกและหน่วยปิด – เปิด จะอยู่ในทิศทางเดียวกัน

…………………………………………………………….

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ฉีดพลาสติกขึ้นรูปอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านการฉีดพลาสติก ทั้งในประเทศไทยและส่งออกสู่ต่างประเทศมามากกว่า 30 ปี เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล โดยเราสามารถทำงานพรินติ้ง, ซิลค์สกรีน, โลโก้, แพ็คกิ้ง เป็นต้น เราผลิตพลาสติกได้ครบทุกรูปแบบ รวมไปถึงการออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตชิ้นงานการฉีดพลาสติกแบบต่าง ๆ และด้วยประสิทธิภาพการฉีดพลาสติกของเรา จึงทำให้ลูกค้ามุ่นใจได้ว่าจะได้รับงานฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างแน่นอน

…………………………………………………………….

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538