วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติก

วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติก

วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติก

วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานพลาสติกอย่างแพร่หลาย โดยใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปพลาสติกให้เป็นรูปร่างที่ต้องการได้ การเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่เหมาะสมสำหรับงานฉีดพลาสติก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างถูกต้อง เนื่องจากวัสดุที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตได้ค่ะ

วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติก (2)

การเลือกวัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ เทอร์โมพลาสติก และ เทอร์โมเซตติ้ง

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)

เทอร์โมพลาสติก เป็นพลาสติกที่สามารถหลอมเหลวได้เมื่อได้รับความร้อน และแข็งตัวกลับคืนเมื่อเย็นตัวลง โครงสร้างโมเลกุลของเทอร์โมพลาสติกเป็นสายโซ่ยาวที่เรียงตัวกัน ซึ่งสามารถเคลื่อนที่และเรียงตัวใหม่ได้เมื่อได้รับความร้อน เทอร์โมพลาสติกจึงสามารถฉีดพลาสติกได้ง่ายและมีความหลากหลายของคุณสมบัติ เช่น ความแข็งแรง ความแข็ง ความเหนียว ทนต่อสารเคมี ทนต่อความร้อน และรีไซเคิลได้

วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติก

 • พอลิเอทิลีน (Polyethylene) เป็นพลาสติกที่ทนทานต่อแรงกระแทก ทนต่อสารเคมี และรีไซเคิลได้ นิยมนำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ภาชนะ ท่อ และชิ้นส่วนยานยนต์
 • พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) เป็นพลาสติกที่ทนทานต่อแรงกระแทก ทนต่อสารเคมี และทนต่อความร้อน นิยมนำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ภาชนะ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเสื้อผ้า
 • พอลิสไตรีน (Polystyrene) เป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อแรงกระแทก และขึ้นรูปได้ง่าย นิยมนำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ภาชนะ ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • อะคริลิก (Acrylic) เป็นพลาสติกที่มีความโปร่งใส ทนต่อแรงกระแทก และทนต่อสารเคมี นิยมนำมาใช้ผลิตแผ่นใส กรอบรูป ป้ายโฆษณา และอุปกรณ์ตกแต่ง
 • โพลิคาร์บอเนต (Polycarbonate) เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกสูง ทนต่อสารเคมี และทนต่อความร้อน นิยมนำมาใช้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กีฬา แว่นตา และหมวกนิรภัย
โรงงานฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย

เทอร์โมเซตติ้ง (Thermosetting)

เทอร์โมเซตติ้งเป็นพลาสติกที่ไม่สามารถหลอมเหลวได้เมื่อได้รับความร้อนอีกครั้ง โครงสร้างโมเลกุลของเทอร์โมเซตติ้งเป็นร่างแหที่แข็งแรงและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เทอร์โมเซตติ้งจึงมีความแข็งแรง ทนทาน และทนต่อความร้อนสูง แต่ไม่สามารถรีไซเคิลได้

วัสดุเทอร์โมเซตติ้งที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติก

 • โพลีเอสเตอร์ (Polyester) มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก ทนต่อความร้อน ทนต่อสารเคมี นิยมนำมาใช้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์กีฬา
 • เอบีเอส (ABS) มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก ทนต่อความร้อน ทนต่อสารเคมี นิยมนำมาใช้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ของเล่น บรรจุภัณฑ์
 • พีวีซี (PVC) มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก ทนต่อความร้อน ทนต่อสารเคมี นิยมนำมาใช้ผลิตท่อ รางน้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์
 • อีพอกซี (Epoxy) มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก ทนต่อความร้อน ทนต่อสารเคมี ทนทานต่อการกัดกร่อน นิยมนำมาใช้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องบิน
วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติก

การเลือกพลาสติกที่เหมาะสมสำหรับงานฉีดพลาสติก

 • คุณสมบัติที่ต้องการของชิ้นงาน เช่น ความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก ทนต่อความร้อน ทนต่อสารเคมี โปร่งใส เป็นต้น
 • ลักษณะการใช้งานของชิ้นงาน เช่น ใช้งานภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ เป็นต้น
 • งบประมาณ วัสดุพลาสติกแต่ละชนิดมีราคาแตกต่างกัน

วัสดุพลาสติกมีคุณสมบัติและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และเหมาะสำหรับใช้ในงานฉีดพลาสติก วัสดุพลาสติกที่เหมาะสำหรับงานฉีดพลาสติกมีหลายชนิด เช่น อะคริลิก, พอลีเทอร์เพน, พอลีไพร์, โพลิคาร์บอเนต, อีพ็อกซี ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน และเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตควรพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะสมกับงานและสภาพแวดล้อมที่ต้องการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538