วิธีเลือกวัสดุฉีดพลาสติกให้มีคุณภาพ

วิธีเลือกวัสดุฉีดพลาสติกให้มีคุณภาพ

วิธีเลือกวัสดุฉีดพลาสติกให้มีคุณภาพ

วิธีเลือกวัสดุฉีดพลาสติกให้มีคุณภาพ การฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการที่ใช้ในการผลิตวัสดุพลาสติกที่มีความหลากหลาย โดยเครื่องฉีดพลาสติกสามารถขึ้นรูปพลาสติกได้อย่างรวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุพลาสติกที่ใช้ในงานฉีดพลาสติกจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ดังนั้นคุณสมบัติของวัสดุฉีดพลาสติกที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญวัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ขั้นตอนการฉีดพลาสติกหลายรูปแบบ

คุณสมบัติของวัสดุฉีดพลาสติก

 • ความหนาแน่น (Density)

วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติกจะต้องมีความหนาแน่นที่เหมาะสม เนื่องจากความหนาแน่นของวัสดุพลาสติกจะมีผลต่อคุณภาพและความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่มีความหนาแน่นที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีการใช้งานที่ยืดหยุ่นได้

 • ความแข็งแรง (Strength)

วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติกจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับการใช้งานต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องรับแรงกระแทกหรือแรงกด ความแข็งแรงของวัสดุพลาสติกจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีการใช้งานที่ปลอดภัยและทนทานต่อการสึกหรอ

 • ความยืดหยุ่น (Flexibility)

วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติกจะต้องมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถโค้งงอหรือยืดหยุ่นได้ตามต้องการ ความยืดหยุ่นของวัสดุพลาสติกจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายในการใช้งาน และสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตามความต้องการของผู้ใช้

 • ความต้านทานต่อสารเคมี (Chemical Resistance)

วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติกจะต้องมีความต้านทานต่อสารเคมี โดยเฉพาะสารเคมีที่อาจมีอยู่ในสภาวะแข็งหรือของเหลวที่อาจมีผลกระทบต่อวัสดุพลาสติกได้ การเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่มีความต้านทานต่อสารเคมีจะช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและไม่เสียหายจากสารเคมี

Deemark รับฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย โรงงานฉีดพลาสติก
 • ความทนทานต่ออุณหภูมิ (Temperature Resistance)

วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติกจะต้องมีความทนทานต่ออุณหภูมิ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ ความทนทานต่ออุณหภูมิของวัสดุพลาสติกจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ในสภาวะอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้

 • ความต้านทานต่อ UV (UV Resistance)

วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติกจะต้องมีความต้านทานต่อรังสี UV เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุพลาสติกที่เกิดจากรังสีแสงแดด ความต้านทานต่อรังสี UV ของวัสดุพลาสติกจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีรังสีแสงแดดมาก

 • ความโปร่งแสง (Transparency)

วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติกจะต้องมีความโปร่งแสงที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ในการป้องกันแสงแดดหรือใช้งานที่ต้องการความโปร่งแสง ความโปร่งแสงของวัสดุพลาสติกจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพในการใช้งานที่ต้องการความโปร่งแสงและความเข้าใจได้ง่าย

 • ความทนทานต่อการเปียกน้ำ (Water Resistance)

วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติกจะต้องมีความทนทานต่อการเปียกน้ำ เพื่อป้องกันการเสียหายของวัสดุพลาสติกที่เกิดจากการสัมผัสกับน้ำ ความทนทานต่อการเปียกน้ำของวัสดุพลาสติกจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความทนทานและคงทนต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น

การออกแบบแม่พิมพ์สำคัญต่อชิ้นงานฉีดพลาสติกอย่างไร
 • ความสว่าง (Brightness)

วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติกจะต้องมีความสว่างที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพในการใช้งานที่ต้องการความสว่าง ความสว่างของวัสดุพลาสติกจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความสว่างและความเข้าใจได้ง่าย

 • ความทนทานต่อการเกิดรอยขีดข่วน (Scratch Resistance)

วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติกจะต้องมีความทนทานต่อการเกิดรอยขีดข่วน เพื่อป้องกันการเสียหายของวัสดุพลาสติกที่เกิดจากการใช้งานและการถูกขีดข่วน ความทนทานต่อการเกิดรอยขีดข่วนของวัสดุพลาสติกจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความทนทานและคงทนต่อการใช้งาน

 • ความสว่างกระจ่างใส (Translucency)

วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติกจะต้องมีความสว่างกระจ่างใสที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพในการใช้งานที่ต้องการความสว่างกระจ่างใส ความสว่างกระจ่างใสของวัสดุพลาสติกจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความโปร่งใสและความเข้าใจได้ง่าย

การเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติกเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพและความยืดหยุ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุพลาสติกที่เหมาะสมควรมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยความหนาแน่น, ความแข็งแรง, ความยืดหยุ่น, ความต้านทานต่อสารเคมี, ความทนทานต่ออุณหภูมิ, ความต้านทานต่อรังสี UV, ความทนทานต่อการเปียกน้ำ, ความสว่าง, ความทนทานต่อการเกิดรอยขีดข่วน, และความสว่างกระจ่างใส เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่เหมาะกับงานฉีดพลาสติก

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538