ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก ออกแบบพลาสติก

องค์ประกอบในการฉีดพลาสติกกับ Deemark

องค์ประกอบในการฉีดพลาสติกกับ Deemark 

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปกับการฉีดพลาสติก จาก Deemark เราช่วยคุณได้

องค์ประกอบในการฉีดพลาสติกกับ Deemark ในปัจจุบันวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์นั้น นับว่ามีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งยังมีโรงงานรับขึ้นรูปพลาสติกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การจะเปิดโรงงานรับขึ้นรูปพลาสติกนี้ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญในการทำงานพอสมควร โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานฉีดมือใหม่จะประสบกับปัญหาในในการทำโรงงานฉีดพลาสติกกันจำนวนมาก เนื่องจากความรู้ในเรื่องวิธีและขั้นตอนในการการฉีดพลาสติก ตลอดจนเทคนิคและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นยังมีน้อยอยู่ บางท่านซื้อเครื่องฉีดพลาสติกมาโดยยังไม่เคยรู้เลยว่าเครื่องฉีดพลาสติกมีหลักการทำงานอย่างไรและควรจะเริ่มต้นอย่างไร

โดยองค์ประกอบในการฉีดพลาสติกของ Deemark มีดังนี้

  1. วัตถุดิบในการฉีดพลาสติก (Material)

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั้น จะต้องมีการเลือกชนิดและเกรดของพลาสติก เช่น เม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ เม็ดพลาสติกใหม่ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานในชิ้นงาน มีการเตรียมวัตถุดิบพลาสติกได้เหมาะสมหรือไม่ เช่น ต้องทำการอบไร่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติกหรือไม่ ถ้ามีต้องใช้เวลาอบไล่ความชื้นอย่างไรใช้อุณหภูมิและเวลาให้เหมาะสม สีที่ใช้สารแต่งเติมต่าง ๆ การผสมเม็ดพลาสติกกับสีและสารแต่งเติมควรทำอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด ไม่ควรมองที่ราคาวัตถุดิบเป็นหลัก แต่ควรมองว่าจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่ประกอบด้วยอะไรบ้าง จึงจะเหมาะสมกับสภาพชิ้นงานฉีดพลาสติก

  1. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold)

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะต้องมีการออกแบบอย่างเหมาะสม เช่นลักษณะของแม่พิมพ์ต้องเป็น 2 แผ่น 3 แผ่น หรืออื่น ๆ ตามจำนวนคาวิตี้ (Cavity) ระบบการหล่อเย็นภายในแม่พิมพ์ ระบบคลายและปดชิ้นงาน ตำแหน่งของลอยประกบพิมพ์ ขนาดของทางน้ำพลาสติกวิ่ง การระบายอากาศออกจากแม่พิมพ์ การเลือกใช้วัสดุโลหะที่ถูกต้องเหมาะสมใสการทำแม่พิมพ์รวมถึงกระบวนการทางความร้อน (การชุบแข็ง) ที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพของแม่พิมพ์ด้วย

  1. เครื่องฉีดพลาสติก (Machine)

ในส่วนของเครื่องฉีดพลาสติก จะต้องมีการเลือกขนาดของเครื่องฉีดให้ถูกต้องตามขนาดของชิ้นงานพลาสติก เช่น ขนาดของแรงปิดแม่พิมพ์ ปริมาณเนื้อพลาสติกและแรงดันฉีดของเครื่องฉีดพลาสติกต้องเพียงพอต่อขนาดของชิ้นงานที่จะทำการฉีดความเร็วในการทำงานของเครื่องฉีดสามารถทำ Cycle Time ได้ตามต้องการ ระดับความดันที่จะใช้ในการฉีด ความเร็วในการฉีดและความดันย้ำซึ่งมีอยู่หลายจังหวะปรับให้เหมะสมกับชิ้นงานพลาสติกเพื่อคุณภาพที่ดี

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้