เมื่ออิทธิพลมีผลต่อคุณภาพของงานฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก

เมื่ออิทธิพลมีผลต่อคุณภาพของงานฉีดพลาสติก

เมื่ออิทธิพลมีผลต่อคุณภาพของงานฉีดพลาสติก

รับฉีดพลาสติกของเล่นเด็ก บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด รับฉีดพลาสติก

เมื่ออิทธิพลมีผลต่อคุณภาพของงานฉีดพลาสติก กว่าจะฉีดพลาสติกขึ้นรูปเป็นหนึ่งชิ้นงานได้ ต้องมีขั้นตอนในการฉีดพลาสติกหลายขั้นตอนด้วยกัน รวมถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้นของเม็ดพลาสติก ระยะสกรู ความดันฉีดย้ำ เวลาในการฉีดพลาสติกแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติกด้วยเช่นกัน ซึ่งตัวแปรนี้จะเป็นอย่างไร Deemark มีคำตอบ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก

คุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติกขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างด้วยกัน โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ อิทธิพลของพลาสติก อิทธิพลของการออกแบบ และอิทธิพลปัจจัยที่ใช้ในการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก โดยปัจจัยแต่ละประเภทก็จะมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติกที่แตกต่างกันออกไป ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นเอง

  1. อิทธิพลของชนิดพลาสติก

ในงานฉีดพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกนั้น เมื่อมวลโมเลกุลที่แตกต่างกันของพลาสติก ถึงแม้ว่าจะเป็นพลาสติกประเภทโพลิเมอร์ชนิดเดียวกันก็ตาม แต่ถ้าโพลิเมอร์ที่มีมวลต่ำกว่าก็จะมีอุณหภูมิอ่อนตัวต่ำ และมีความหนืดในสารละลายน้อยลง แสดงว่ามีการไหลๆด้ดีเมื่อมีการหลอมละลาย ซึ่งหมายความว่าพลาสติกที่มีโมเลกุลต่ำ จะมีค่าดัชนีการละลายสูงนั่นเอง นอกจากนี้ความหนืดของพลาสติกเหลวยังขึ้นอยู่กับอัตรารไหลเฉือนอีกด้วย โดยมีอัตราการเฉือนขณะที่พลาสติกไหลจะมีค่าสูงเมื่อความเร็วของพลาสติกสูง

  1. อิทธิพลของการออกแบบ

การออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้ในการฉีดพลาสติกนั้น จำเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติโดยรวมของชิ้นงานฉีดพลาสติกที่ต้องการ ดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติการแปรรูป ค่าการไหลของพลาสติกเหลว รวมถึงข้อจำกัดในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและการฉีดพลาสติก เป็นต้น โดยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การออกแบบระบบทางเข้า ระบบการไหลของพลาสติก แม้แต่ระบบการหล่อเย็น ล้วนแต่มีความสำคัญกับคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติกแทบทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบ คือ การหดตัว ความหนาของชิ้นงาน ความเรียวของชิ้นงาน รัศมีระหว่างผิวตัวต่อครีบ เป็นต้น

  1. อิทธิพลของปัจจัยที่ใช้ในการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก

สำหรับอิทธิพลของปัจจัยที่ใช้ในการปรับตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกนั้น มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก ซึ่งหากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกถูกออกแบบได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสมแล้ว ปัจจัยที่จะมีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก มีหลายค่าด้วยกันแต่จะมีค่าที่สำคัญอยู่ที่ ความเร็วในการฉีดพลาสติก ระยะเปลี่ยนความดันฉีดพลาสติกเป็นฉีดพลาสติกย้ำ เวลาในการรักษา ความดันฉีดพลาสติกย้ำ ระยะการฉีดพลาสติก เวลาในการหล่อเย็น เวลาในการหลอมเหลวพลาสติกและป้อนพลาสติกเหลว อุณหภูมิของกระบอกฉีดพลาสติก อุณหภูมิของพลาสติกเหลว อุณหภูมิของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและความดันไฮโดรลิกส์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่ออิทธิพลเหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก ผู้ฉีดพลาสติกก็ต้องใส่ใจและมีความระมักระวังในการกำหนดค่าต่าง ๆ ให้ดี เพื่อการฉีดพลาสติกขึ้นรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนั่นเอง

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ฉีดพลาสติกขึ้นรูปอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านการฉีดพลาสติก ทั้งในประเทศไทยและส่งออกสู่ต่างประเทศมามากกว่า 30 ปี เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล โดยเราสามารถทำงานพรินติ้ง, ซิลค์สกรีน, โลโก้, แพ็คกิ้ง เป็นต้น เราผลิตพลาสติกได้ครบทุกรูปแบบ รวมไปถึงการออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตชิ้นงานการฉีดพลาสติกแบบต่าง ๆ และด้วยประสิทธิภาพการฉีดพลาสติกของเรา จึงทำให้ลูกค้ามุ่นใจได้ว่าจะได้รับงานฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างแน่นอน

…………………………………………………….

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538