เม็ดพลาสติกมีความชื้นแก้ไขได้อย่างไร ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก

เม็ดพลาสติกมีความชื้นแก้ไขได้อย่างไร

เม็ดพลาสติกมีความชื้นแก้ไขได้อย่างไร

ความต่างระหว่างงานเป่าพลาสติกและงานฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก เม็ดพลาสติกมีความชื้นแก้ไขได้อย่างไร วัสดุสำคัญของกระบวนการฉีดพลาสติก คือ เม็ดพลาสติก ซึ่งเม็ดพลาสติกก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกประเภท PE PP PS ABS และ PVC เป็นต้น ซึ่งก่อนที่เราจะนำเม็ดพลาสติกมาฉีดพลาสติกขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้น จะต้องทำการอบไล่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติก แล้วความชื้นเข้ามาอยู่ในเม็ดพลาสติกได้อย่างไรนั้น เรามาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันค่ะ บทความที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของการเกิดความชื้นในเม็ดพลาสติก ความชื้นที่อยู่ในเม็ดพลาสติด อาจมาจากความชื้นที่เกิดจากเม็ดพลาสติกใหม่ เม็ดพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิล หรือเม็ดพลาสติกที่ถูกปล่อยให้สัมผัสกับอากาศที่มีความชื้นสะสมมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ ก็จะมีความชื้นสะสมอยู่ในเม็ดพลาสติกสูงมาก ฉะนั้นก่อนที่จะนำเม็ดพลาสติกไปเข้าสู่กระบวนการฉีดพลาสติกนั้น ควรนำเม็ดพลาสติกมาอบไล่ความชื้นก่อน เพราะหากเราทำการฉีดพลาสติกโดยไม่ได้อบไล่ความชื้นออกจากเม็ด ก็จะเกิดผลเสียต่อคุณภาพของชิ้นงาน ซึ่งความชื้นจากเม็ดพลาสติกจะส่งผลให้เกิดฟองอากาศบนชื้นงานนั่นเอง เครื่องอบไล่ความชื้นจากเม็ดพลาสติก การอบไล่ความชื้นจากเม็ดพลาสติกจะต้องใช้เครื่องอบความร้อนทั่วไป (Hopper Dryer) ซึ่งจะใช้อากาศภายนอกมาทำให้ร้อน แล้วให้อากาศวิ่งผ่านเม็ดพลาสติกที่อยู่ในฮอปเปอร์ โดยอากาศร้อนจะวิ่งจากด้านล่างขึ้นด้านบน หรือใช้เครื่องอบไล่ความชื้นแบบอากาศแห้ง (Dehumidifier) เป็นการทำงานของอากาศเป็นระบบปิดที่มีการดูดความชื้นออกจากอากาศที่ผ่านการดูดความชื้นจากเม็ดพลาสติกออกก่อนที่จะนำไปทำให้ร้อนและกลับไปอบพลาสติกต่อไป ทำให้อากาศแห้งมากกว่าอากาศปกติ และสามารถดูดความชื้นออกจากเม็ดพลาสติกได้มากกว่าเครื่องอบไล่ ในการอบไล่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติกแต่ละชนิดนั้น จะต้องใช้อุณหภูมิและเวลาในการอบที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การเลือกขนาดของเครื่องฮอปเปอร์ที่ใช้ในการอบ ทำได้โดยการนำเวลาที่ต้องการอบเม็ดพลาสติกกับปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกต่อชั่วโมง มาเป็นตัวกำหนดการเลือกขนาดของเครื่องฮอปเปอร์ ที่ใช้ในการอบเม็ดพลาสติก เช่น เม็ดพลาสติกชนิด PC ที่ต้องอบด้วยอุณหภูมิ 100-120 องศา เป็นระยะเวลานาน 3 ชั่วโมง ซึ่งก็คือเม็ดพลาสติกจะต้องอยู่ภายในเครื่องฮอปเปอร์อบนาน 3 ชั่วโมง โดยหากใช้เม็ดพลาสติก 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง จะต้องใช้เครื่องฮอปเปอร์เป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 150 (3×50) กิโลกรัม จึงจะเพียงพอที่จะทำให้เม็ดพลาสติกถูกอบอยู่ในเครื่องฮอปเปอร์นาน 3 ชั่วโมง เป็นต้น ตารางเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบไล่ความชื้นจากเม็ดพลาสติกแต่ละชนิด มีดังต่อไปนี้
ประเภทของพลาสติกอุณหภูมิ ºCเวลาในการอบ (ชั่วโมง)
PP ,PE65-851
PS70-822
Acrylic ,ABS ,AS70-901
Cellulose series65-753
Polycarbonate (PC)100-1203
Nylon100-1402.5
PVC60-701
เมื่อทราบแล้วว่าเม็ดพลาสติกแต่ละชนิด มีความสามารถในการดูดความชื้นในปริมาณที่ไม่เท่ากัน การจะแก้ไขปัญหาความชื้นในเม็ดพลาสติก คือ จะทำการอบเม็ดพลาสติก เพื่อไล่ความชื้นออกก่อนนำเม็ดพลาสติกเข้าเครื่องฉีดพลาสติกด้วยเครื่องอบเม็ดพลาสติก พารามิเตอร์ หรือปัจจัยที่มีผลต่อความชื้นในงานฉีดพลาสติก
  1. ความร้อนที่ใช้ในการหลอมเม็ดพลาสติก ถ้าไม่มีความร้อนความชื้นก็ไม่สามารถออกจากเม็ดพลาสติกได้ และความร้อนที่ใช้ในการหลอมเหลวเม็ดพลาสติกจะมีผลต่อความชื้นที่ออกมา
  2. ความชื้นในอากาศ หากมีไอน้ำในอากาศสูงจะกลั่นตัวเป็นหยุดน้ำได้ง่ายขึ้น และถ้าบริเวณโดยรอบมีไอน้ำในอากาศสูง จะสงผลให้โมเลกุลความชื้นเกาะผิวของเม็ดพลาสติกมากยิ่งขึ้น
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบเม็ดพลาสติก ซึ่งเม็ดพลาสติกที่ถูกอบจะไม่แห้งในทันที ในช่วงแรกจะต้องให้ความร้อน เพื่อโมเลกุลของน้ำเคลื่อนไหวอิสระและต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อให้ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติก
  4. การเป่าลมลมเป็นตัวแปรสำคัญเนื่องจากเป็นตัวพาความร้อนหรือลมร้อนแห้งผ่านเม็ดพลาสติกเพื่อไล่ความชื้นออกในกรณีของเม็ดพลาสติกชนิดที่ไม่ดูดความชื้น ต้องบังคับทิศทางลมร้อนจากล่างชึ้นบนและผ่านพื้นที่ผิวของเม็ดพลาสติกให้มากที่สุดเพื่อลดความชื้นบริเวณพื้นผิวซึ่งเป็นความชื้นส่วนใหญ่ที่เกิดกับเม็ดพลาสติกที่ไม่ดูดความชื้น
สำหรับเม็ดพลาสติกที่ดูดความชื้น ต้องทำลมร้อนให้มีจุดน้ำค้างต่ำกว่าเม็ดพลาสติกเพื่อทำให้โมเลกุลของความชื้นหลุดออกจากโซ่โพลิเมอร์ขึ้นมาที่พื้นผิวของเม็ดพลาสติก และอาศัยลมร้อนดึงความชื้นออกไปจากเม็ดพลาสติกการอบเม็ดพลาสติกที่เหมาะสมต้องคำนึงถึงอุณหภูมิที่ต้องใช้ในการอบ เวลาในการอบ การอบเม็ดพลาสติกที่เหมาะสมต้องคำนึงถึงอุณหภูมิที่ต้องใช้ในการอบ เวลาในการอบและปริมาณลมที่จะพาความร้อนจากอีทเตอร์ให้ผ่านเม็ดพลาสติกเพื่อพาความชื้นออกจากเม็ดพลาสติก หากปริมาณลมน้อยเกินไปจะทำให้พาความร้อนจากฮีทเตอร์ไปได้น้อย ความร้อนในการอบในหม้ออบจะลดลงด้วย ซึ่งความชื้นจะไม่สามารถถูกไล่ออกอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากความแรงของลมมากไปจะทำให้ความร้อนสูญเสียไปในอากาศมากทำให้เปลืองกำลังไฟฟ้ามากขึ้น บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ฉีดพลาสติกขึ้นรูปอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านการฉีดพลาสติก ทั้งในประเทศไทยและส่งออกสู่ต่างประเทศมามากกว่า 30 ปี เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล โดยเราสามารถทำงานพรินติ้ง, ซิลค์สกรีน, โลโก้, แพ็คกิ้ง เป็นต้น เราผลิตพลาสติกได้ครบทุกรูปแบบ รวมไปถึงการออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตชิ้นงานการฉีดพลาสติกแบบต่าง ๆ และด้วยประสิทธิภาพการฉีดพลาสติกของเรา จึงทำให้ลูกค้ามุ่นใจได้ว่าจะได้รับงานฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างแน่นอน ขอมูลจาก : https://www.patankit.com ……………………………………………………………. สนใจติดต่อฉีดพลาสติก DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD 3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 Phone: 02-985-1546, 081-844-8224 Fax: 02-984-1538