เรื่องของ การฉีดพลาสติก คืออะไร ทำไมถึงเป็นที่นิยม บทความนี้มีคำตอบ การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

เรื่องของ การฉีดพลาสติก

เรื่องของ การฉีดพลาสติก 

เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Moulding Machine) ฉีดพลาสติก
เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Moulding Machine) ฉีดพลาสติก

เรื่องของ การฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก ด้วยการเติมเม็ดพลาสติกที่ถูกนำไปหลอมละลายให้กลายเป็นน้ำพลาสติกในเครื่องฉีดพลาสติก แล้วเครื่องฉีดพลาสติกก็จะฉีดน้ำพลาสติกไปยังแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก เพื่อทำการขึ้นรูปในแบบต่าง ๆ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกก็จะปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก และกลายเป็นชิ้นงานพลาสติกตามที่ต้องการค่ะ

3 ส่วนประกอบหลักของเครื่องฉีดพลาสติก

1.ชุดฉีด (Injection Unit)

เม็ดพลาสติกที่อยู่ในกรวยเติมจะไปที่กระบอกสูบ เพื่อนำไปหลอมละลายให้กลายเป็นน้ำพลาสติกด้วยความร้อนจากฮีทเตอร์ จากนั้นสกรูจะทำหน้าที่คลุกเคล้าน้ำพลาสติกให้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมทั้งผลักดันน้ำพลาสติกนี้ให้เข้าไปยังแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติกค่ะ

2.ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)

ทำหน้าที่ควบคุมการปิด เปิดการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งแม่พิมพ์จะมีสองด้านประกบกัน โดยด้านที่น้ำพลาสติกเข้านั้นจะคงที่ ไม่เคลื่อนไปไหน ส่วนอีกด้านหนึ่งจะมีการเคลื่อนที่ และชุดปิด เปิดแม่พิมพ์นี้ ก็จะทำหน้าที่อัดแม่พิมพ์ให้แน่น เพื่อต้านความดันภายใน ในขณะที่ทำการฉีดพลาสติก

3.ฐานเครื่อง (Base Unit)

เป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักของเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหมด

กระบวนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

ส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ค่ะ ส่วนการฉีดวัสดุ และส่วนยึดวัสดุ โดยกระบวนการฉีดพลาสติกนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังวิธีการตอนไปนี้ค่ะ

  • เตรียมเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ ที่ถูกทำให้แห้งจนอยู่ในระดับความชื้นที่เหมาะสมในการฉีดพลาสติก และเลือกเม็ดสีที่ต้องการ เพื่อให้น้ำพลาสติกเปลี่ยนเป็นสีต่าง ๆ
  • ใส่เม็ดพลาสติกและเม็ดสีที่เตรียมไว้แล้วลงไปในถังกรวย หรือเรียกอีกอย่างว่า Hopper ของเครื่องฉีดพลาสติก หลังจากนั้นเกลียวหนอน หรือ Reciprocating Screw ก็จะทำหน้าที่ลำเลียงเม็ดพลาสติกไปยังแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก
  • เม็ดพลาสติกภายในท่อลำเลียงจะถูกนำไปหลอมละลายด้วยความร้อนให้กลายเป็นของเหลว และสกรูก็จะทำการผสมน้ำพลาสติกจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
  • หลังจากนั้นแม่พิมพ์ที่ถูกให้ความร้อนจะประกบกันจนแน่น และใช้แรงดันเพื่อฉีดเรซินเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์จนกระทั่งเต็มพื้นที่แม่พิมพ์
  • อุณหภูมิในแม่พิมพ์จะลดลงเมื่อพลาสติกขึ้นรูปตามที่ต้องการแล้ว เพื่อให้ของเหลวภายในแม่พิมพ์เกิดการแข็งตัวเป็นไปตามรูปร่างของแม่พิมพ์
  • แม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติกถูกเปิดออกเพื่อนำเอาชิ้นส่วนออกมา แล้วจึงเริ่มขั้นตอนใหม่อีกครั้งไปเรื่อย ๆ นั่นเองค่ะ

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้