แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำคัญในการฉีดพลาสติกอย่างไร

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำคัญในการฉีดพลาสติกอย่างไร

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำคัญในการฉีดพลาสติกอย่างไร

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำคัญในการฉีดพลาสติกอย่างไร ในกระบวนการฉีดพลาสติกนั้น หลาย ๆ ท่านอาจจะคิดว่าเครื่องฉีดพลาสติกเป็นหัวใจหลักของงานฉีดพลาสติก และการเลือกใช้เม็ดพลาสติกคุณภาพดีจะทำให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกออกมาสวยงามและมีคุณภาพ จนอาจมองข้ามแม่พิมพ์ที่ใช้ในงานฉีดพลาสติกไป แต่รู้หรือไม่คะ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมีความสำคัญต่องานฉีดพลาสติกกว่าที่คิด ซึ่งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะสำคัญอย่างไรนั้น มาดูกันเลยค่ะ

ความสำคัญของแม่พิมพ์ในงานฉีดพลาสติกขึ้นรูป

ในการฉีดพลาสติกขึ้นรูปนั้น คนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับเครื่องฉีดพลาสติก เม็ดพลาสติกมากกว่าแม่พิมพ์ที่ใช้ฉีดพลาสติก แต่ในความเป็นจริงแล้ว แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเป็นหัวใจหลักของการฉีดพลาสติกขึ้นรูปเลยค่ะ เพราะแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเป็นตัวกำหนดต้นทุนในการผลิต โดยคำนวณหาจุดคุ้มทุน ในการลงทุนผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติก และยังเป็นตัวกำหนดคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก ด้วยชิ้นงานฉีดพลาสติกมีแม่พิมพ์เป็นต้นแบบ หากแม่พิมพ์ไม่ดีชิ้นงานฉีดพลาสติกที่ออกมาก็ไม่ได้คุณภาพค่ะ ซึ่งเครื่องฉีดพลาสติกเป็นส่วนเสริมให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกมีคุณภาพสูงขึ้น หรือลดปริมาณของเสียและลดรอบเวลาในการผลิตเท่านั้น

หน้าที่ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

  1. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมีหน้าที่รับพลาสติกเหลวจากเครื่องฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์
  2. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกทำหน้าที่กระจายพลาสติกเหลว เข้าสู่โพรงภายในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ที่ได้ออกแบบเป็นรูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการฉีดพลาสติก
  3. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกช่วยรักษาแรงดันภายในด้วยแรงดันจากเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกไม่หดตัว
  4. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะช่วยให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกมีระยะเวลาเย็นตัวลง โดยเปลี่ยนจากพลาสติกเหลวเป็นของแข็ง ซึ่งภายในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะมีระบบหล่อเย็นโดยออกแบบให้น้ำไหลผ่านแม่พิมพ์ใกล้กับส่วนของชิ้นงานฉีดพลาสติก
  5. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะช่วยปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเมื่อชิ้นงานแข็งตัวดีแล้ว

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538