สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปกับการฉีดพลาสติก จาก Deemark เราช่วยคุณได้

ผลกระทบจากโคโรน่ากับอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

ผลกระทบจากโคโรน่ากับอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

5 องค์ประกอบที่สำคัญต่อการฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก พลาสติก

ผลกระทบจากโคโรน่ากับอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก เชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID – 19  เป็นเชื้อไวรัสที่กำลังระบาดไปทั่วโลก โดยประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ประเทศจีน จึงทำให้ประเทศจีนต้องสั่งให้มีการปิดประเทศ ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก และมีทรัพยากรจำนวนมากที่ทั่วโลกต้องการ เมื่อประเทศจีนปิดประเทศจึงส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งภาคการท่องเที่ยว การผลิตภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ในด้านของอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก ผลกระทบที่ได้รับจากการที่ประเทศจีนปิดประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

บทความที่เกี่ยวข้อง

  1. ด้านวัตถุดิบและการผลิต วัตถุดิบและอะไหล่บางชนิด ที่นำมาใช้งานในด้านการขึ้นรูปพลาสติก ถูกนำเข้าจากประเทศจีน เมื่อประเทศจีนปิดประเทศจึงทำให้สินค้าบางส่วนไม่สามารถผลิตออกมาได้ โรงงานบางแห่งขาดวัตถุดิบและอะไหล่บางส่วน ทำให้ต้องหาวัตถุดิบชนิดอื่นมาใช้ในการขึ้นรูปพลาสติกแทน และอาจทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย
  2. ด้านลูกค้า ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่และมีประชากรเป็นจำนวนมาก จึงมีความต้องการสินค้าเป็นจำนวนมาก แต่ในเมื่อประเทศจีนปิดประเทศไป จึงทำให้การขึ้นรูปสินค้า หรือการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกกับประเทศจีนหยุดลงหรือส่งออกได้น้อยมาก ผู้ประกอบการด้านการขึ้นรูปพลาสติกและการฉีดพลาสติก จึงจำเป็นต้องหาฐานลูกค้าใหม่และต้องมีแผนรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ต้องการจ้างฉีดพลาสติก นึกถึงดีมาร์ค รับฉีดพลาสติกพร้อมให้คำปรึกษา

ณ ปัจจุบันที่เชื้อไวรัสโคโรน่ายังคงระบาดอยู่ และทุกภาคส่วนก็ยังคงได้รับผลกระทบในเรื่องนี้อยู่ การขึ้นรูปพลาสติกหรือผลิตสินค้าก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ได้แต่หวังให้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่านั้นได้หมดลงในเร็ววัน ทุกภาคส่วนจะได้ฟื้นตัว และเศรษฐกิจโลกจะได้กลับมาปกติอีกครั้ง

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด ด้วยประสบการณ์ทำงานการฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการฉีดพลาสติกทุกชนิด สนใจติดต่อ 081-844-8224

……………………………………………………………………………………..

สนใจติดต่อ

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

sukhumlee@hotmail.com