การขึ้นรูปโดยการฉีดพลาสติก กร็ดความรู้เกี่ยวกับการฉีดพลาสติก

5 ข้อผิดพลาดที่มักเจอในการฉีดพลาสติก

5 ข้อผิดพลาดที่มักเจอในการฉีดพลาสติก

รับฉีดพลาสติกของเล่นเด็ก บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด รับฉีดพลาสติก

5 ข้อผิดพลาดที่มักเจอในการฉีดพลาสติก ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกภายในประเทศ มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกที่นิยมมากที่สุดคือ การฉีดพลาสติก เพราะการฉีดพลาสติกสามารถผลิตได้เร็ว และมีความสวยงามตามรูปแม่พิมพ์ แต่การฉีดพลาสติกบางครั้งก็เกิดข้อผิดพลาดกับชิ้นงาน  วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับข้อผิดพลาดที่มักเจอในการฉีดพลาสติกกันค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

7 พลาสติกเลิกใช้ปี 2020 พลาสเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ในชีวิตประจำวัน

  1. ชิ้นงานฉีดพลาสติกไม่เต็มอัน สำหรับข้อผิดพลาดนี้ มักจะพบเจอในขั้นตอนแรกของการขึ้นรูปพลาสติก อาจเกิดจากการปรับตั้งปริมาตรและระยะการฉีดพลาสติกที่ไม่เหมาะสม เราควรปรับการตั้งค่าที่เครื่องฉีดพลาสติกใหม่ อาจจะเพิ่มอุณหภูมิ ความดัน และความเร็ว ของเครื่องฉีดพลาสติกก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวได้
  2. ชิ้นงานเกิดรอยยุบ โดยทั่วไปแล้วการเกิดรอยยุบบนผิวของชิ้นงาน เกิดจากการปรับการตั้งค่าปริมาตรการฉีดพลาสติก แต่ไม่ได้ปรับความดันที่ยังคงค้างอยู่ภายในเครื่อง ซึ่งการเกิดรอยยุบบนผิวของชิ้นงาน เกิดการหดตัวของชิ้นงาน ในขณะที่เย็นตัวภายในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฉีดพลาสติก ชิ้นงานที่มีความหนามาก หรือที่บริเวณแนวเสริม ความแข็งแรงของชิ้นงาน
  3. โพรงอากาศที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงาน การเกิดโพรงอากาศภายในชิ้นงาน อาจมีสาเหตุมาจากการหดตัวของชั้นแกนกลางภายในชิ้นงาน ในช่วงระหว่างการเย็นตัวภายในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งหากบริเวณชั้นผิวของชิ้นงานที่แข็งตัวมีความหนามาก ทำให้พลาสติกหลอมเหลวที่บริเวณชั้นแกนกลางไม่สามารถหดตัวได้ ส่งผลให้เกิดช่องว่างหรือโพรงอากาศที่เป็นสุญญากาศ ที่บริเวณชั้นแกนกลางของชิ้นงาน โดยปกติแล้วแนวทางการลดโพรงอากาศที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงาน สามารถทำได้เช่นเดียวกับการแก้ปัญหารอยยุบที่เกิดขึ้นบนผิวของชิ้นงานDeemark รับฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย โรงงานฉีดพลาสติก
  4. รอยเชื่อมประสานเกิดจากการเชื่อมที่พลาสติก มีสาเหตุเกิดจากโพรงแม่พิมพ์ ที่มีทางเข้ามากกว่า 1 ตำแหน่ง ชิ้นงานมีความซับซ้อน หรือชิ้นงานมีความหนาผนังที่แตกต่างกันมาก ส่งผลให้ความแข็งแรงของชิ้นงานที่บริเวณรอยเชื่อมประสานมีลดลง โดยเฉพาะพลาสติกที่เสริมแรงด้วยเส้นใย การเกิดรอยเชื่อมประสานมีสาเหตุหลักมาจากการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ที่ไม่เหมาะสม
  5. ชิ้นงานหดตัว โดยปกติแล้วการหดตัวของชิ้นงานเทอร์โมพลาสติก จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับโครงสร้างของพลาสติกชนิดนั้น ๆ (0.1-2.5%) โดยพลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นกึ่งผลึก จะเกิดการหดตัวที่มากกว่าพลาสติก ที่มีโครงสร้างแบบสันนิษฐาน ซึ่งปริมาณการหดตัวของชิ้นงาน ที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป สามารถพิจารณาได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิ หรือที่เรียกว่า PVT diagram

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการฉีดพลาสติก ที่เราได้นำมาฝากกัน หลายคนอาจได้รู้ถึงสาเหตุที่ทำให้ชิ้นงานผิดปกติจากที่แค่เป็นกันแล้วใช่ไหมคะ นอกจากข้อผิดพลาดที่เราได้นำมาฝากกันมีข้อผิดพลาดอื่นอยู่อีก ครั้งต่อไปเราจะนำมาฝากกันค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจากบทความเรื่อง “ ข้อบกพร่องในชิ้นงานพลาสติกที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป : สาเหตุและแนวทางการแก้ ไข ” ของ คุณสมเจตน์ พัชรพันธ์

.