5 ประเภทแม่พิมพ์ของเครื่องฉีดพลาสติก

5 ประเภทแม่พิมพ์ของเครื่องฉีดพลาสติก

5 ประเภทแม่พิมพ์ของเครื่องฉีดพลาสติก

5 ประเภทแม่พิมพ์ของเครื่องฉีดพลาสติก แม่พิพม์เครื่องฉีดพลาสติก เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดชิ้นงานพลาสติกซึ่งแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติกนั้นจะมีรูปร่าง ลักษณะและการทำงานที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับจะใช้สร้างชิ้นงานพลาสติกชนิดใด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผลิตชิ้นงานนั้นจึงต้องใช้แม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติกแตกต่างกัน จึงจำแนกประเภทแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติกออกมาได้ดังนี้

ประเภทของแม่พิมพ์

1.แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก Injection Molding

เป็นแม่พิมพ์ที่นิยมใช้กันมากที่สุดสามารถฉีดพลาสติกที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ดี และยังนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบเช่นใช้ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเล่นพลาสติก อุปกรณ์ในครัว เป็นต้น

การใช้งานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั้นทำได้โดยการใส่เม็ดพลาสติกเข้าไปที่เครื่องฉีดพลาสติก เพื่อหลอมละลายเม็ดพลาสติกและนำไปฉีดเข้าสู้แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยคงความดันและอัดพลาสติกให้เต็มแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และนำไปหล่อเย็นเพื่อให้ได้ชิ้นงานพลาสติกที่ต้องการ

2.แม่พิมพ์อัดและแม่พิมพ์อัดฉีดพลาสติก Compression and Transfer Molding

แม่พิมพ์อัด ใช้ผลิตชิ้นงานพลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติ้ง ผลิตด้วยวิธีการใส่ลงให้แม่พิมพ์อัดด้วยความดันสูงและความร้อน ทำให้พลาสติกหลอมละลายเข้าสู้โพรงแม่พิมพ์อัด หลังจากนั้นนำไปหล่อเย็นเพื่อปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์อัด

แม่พิมพ์อัดฉีด พัฒนามาจากแม่พิมพ์อัด ให้เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติคือไม่ต้องใส่พลาสติกลงไปในแม่พิมพ์แต่พลาสติกจะถูกทำให้ร้อนในกระบอกสูบก่อนที่จะนำส่งไปยังแม่พิมพ์อัดฉีด และนำเข้าสู่กระบวนการต่อไป

ข้อแตกต่างระหว่างแม่พิมพ์อัดและแม่พิมพ์อัดฉีด คือแม่พิมพ์อัดจะใช้การสูบอัดพลาสติกเข้าไปสู่ตัวแม่พิมพ์ แม่พิมพ์อัดใช้สำหรับผลิตชิ้นงานต้นแบบใช้เวลานานในการผลิตและผลิตได้จำนวนน้อย ต่างจากแม่พิมพ์อัดฉีดที่จะใช้การเติมพลาสติกเข้าไป

โดยแม่พิมพ์ทั้งสองชนิดนี้ใช้ในการผลิตชิ้นงานพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ในครัว เป็นต้น

3.แม่พิมพ์เป่า Blow Molding

เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตภาชนะแบบกลวง โดยวิธีการทำให้พลาสติกเป็นสายท่อหรือหลอดแก้วและใช้ลมเป่าเข้าไปจนทำให้เกิดรูปร่างตามแม่พิมพ์ มีวิธีเป่าแม่พิมพ์ 3 วิธี 1.การเป่าแบบ Extrusion 2.การเป่าฉีด 3.การเป่าและยืด

ใช้ผลิตชิ้นงานพลาสติก เช่น ขวด ถัง แกลลอน เป็นต้น การผลิตชิ้นงานพลาสติกด้วยแม่พิมพ์เป็นการผลิตที่นิยมอย่างมากเพราะชิ้นงานลักษณะที่เป็นขวด ถัง เป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อนำไปทำบรรจุภัณฑ์ การใช้แม่พิมพ์แบบเป่าจะช่วยเรื่องประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้อีกด้วย

4.แม่พิมพ์งานรีด Extrusion

เป็นแม่พิมพ์ของเครื่องฉีดพลาสติกแบบรีดเพื่อใช้ผลิตชิ้นงานให้เป็นรูปพรรณต่าง ๆ เช่น ท่อสายยาง กรอบประตู หน้าต่าง เป็นต้น โดยจะใช้การอัดและหลอมละลายเม็ดพลาสติกก่อนจะถูกฉีดพลาสติกเข้าไปยังเครื่องสร้างรูปทรงหรือหัวฉีดพลาสติก ต่าง ๆ การใช้งานแม่พิมพ์งานรีดต้องมีเครื่องมืออื่น ๆประกอบด้วยเพื่อให้ได้ชิ้นงานตามต้องการ เช่น เครื่องงปรับขนาด เครื่องดึง เครื่องตัด เป็นต้น

5.แม่พิมพ์งานเทอร์โมฟอร์มิ่ง Thermoforming

เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานพลาสติก เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องบรรจุไข่ ถ้วยใส่ไอศกรีม เป็นต้น การผลิตจะนำพลาสติกแบบแผ่นบาง มาอบความร้อนจนมีความอ่อนตัวลงแล้วใช้แรงดันสุญญากาศดูดแผ่นพลาสติกให้ยุบตัวลงจนมีรูปร่างตามแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ต้องการ

ในงานฉีดพลาสติกนั้นนอกเหนือจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแล้วยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญต่องานฉีดพลาสติกอีกนะคะ ทุกท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความในเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะ และหากท่านใดสนใจงานฉีดพลาสติกหรือต้องการฉีดพลาสติกสามารถติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับผลิตงานฉีดพลาสติก มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจฉีดพลาสติกมาอย่างยาวนาน รับฉีดพลาสติกตั้งแต่จำนวนน้อยถึงมาก รับประกันผลงานฉีดพลาสติกของท่านจะได้ชิ้นงานฉีดพลาสติกที่ดีและมีคุณภาพแน่นอนค่ะ

…………………………………………………………….

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

บทความที่เกี่ยวข้อง