5 องค์ประกอบที่สำคัญต่อการฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก พลาสติก

5 องค์ประกอบที่สำคัญต่อการฉีดพลาสติก

5 องค์ประกอบที่สำคัญต่อการฉีดพลาสติก

คำศัพท์ที่ใช้ให้การฉีดดพลาสติก ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก

ในปัจจุบันพลาสติกเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว สิ่งของรอบ ๆ ตัวเรามักจะทำจากพลาสติก เพราะฉะนั้นพลาสติกก็จะมีกรรมวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยการฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ ของเด็กเล่น เครื่องสำอาง ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และอีกมากมากมายที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติก การฉีดพลาสติกนับว่าในปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากทำให้เกิดมีโรงงานพลาสติกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มาดูกันว่า “ 5 องค์ประกอบทที่สำคัญต่อการฉีดพลาสติก

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 องค์ประกอบที่สำคัญต่อการฉีดพลาสติก

  1. วัตถุดิบในการฉีดพลาสติก

ในการเตรียมวัตถุดิบในการฉีดพลาสติก ต้องมีการเลือกชนิดและเกรดของพลาสติกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับการชิ้นรูปพลาสติก ต้องทำการอบไร่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติเพื่อให้ฉีดพลาสติกง่ายขึ้น ต้องใช้เวลาอบไล่ความชื้นให้เหมาะสม เพื่อความสมบูรณ์แบบของเม็ดพลาสติก การผสมเม็ดพลาสติกกับสีและสารแต่งเติม  ต้องเติมให้เหมาะสมกับสภาพชิ้นงานฉีดพลาสติก เพื่อให้ชิ้งงานสวยงามตามแบบ

  1. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

แม่พิมพ์พลาสติก หมายถึงแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งการที่จะสร้างแม่พิมพ์ชนิดใดจะขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ ชนิดพลาสติกและความสะดวกรวดเร็วในการผลิต มีการออกแบบอย่างเหมาะสม เช่นลักษณะของแม่พิมพ์ต้องเป็น 2แผ่น 3แผ่น หรืออื่น ๆ

  1. เครื่องฉีดพลาสติก

เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานฉีดพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทอร์โมพลาสติกนั้น มีบริษัทที่ผลิตเครื่องฉีดพลาสติกออกมาจำนวนมากมาย หลายแบบ ซึ่งไม่สามารถนำเอาแต่ละแบบมาแสดงในทีนี้ได้หมด ในหลักการแล้วเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหลายจะแตกต่างกันเฉพาะรูปแบบ วัสดุที่ใช้ ระบบส่งกำลัง ส่วนจุดมุ่งหมายในการนำมาใช้งานนั้นจะคล้ายคลึงกันมาก

  1. การเป่าลม

สำหรับการเป่าลมเป็นตัวแปรสำคัญเนื่องจากเป็นตัวพาความร้อนหรือลมร้อนแห้งผ่านเม็ดพลาสติกเพื่อไล่ความชื้นออก ในกรณีของเม็ดพลาสติกชนิดที่ไม่ดูดความชื้น คุณต้องบังคับทิศทางลมร้อน จากล่างขึ้นบนและผ่านพื้นที่ผิวของเม็ดพลาสติกให้มากที่สุดเพื่อลดความชื้นบริเวณพื้นผิว

ซึ่งเป็นความชื้นส่วนใหญ่ที่เกิดกับเม็ดพลาสติกที่ไม่ดูดความชื้น สำหรับเม็ดพลาสติกที่ดูดความชื้นคุณต้องทำลมร้อนให้มีจุดน้ำค้างต่ำกว่าเม็ดพลาสติกเพื่อทำให้โมเลกุลของความชื้นหลุดออกจากโซ่โพลิเมอร์ ขึ้นมาที่พื้นผิวของเม็ดพลาสติกและอาศัยลมร้อนดึงความชื้นออกไปปริมาณการไหลของอากาศที่เข้าตู้อบจะต้องเพียงพอที่จะรักษาอุณหภูมิที่ต้องการภายในตู้อบ เช่นถ้าใช้เวลาอบสี่ชั่วโมงก็ต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ถ้าปริมาณลมลดลงอุณหภูมิภายในก็จะลดลงส่งผลถึงประสิทธิภาพในการอบได้

  1. ระยะเวลาในการฉีดพลาสติก

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรมเราของแยกชิ้นงานการฉีดพลาสติกออกเป็น 3 แบบดังนี้ คือ การฉีดพลาสติกชิ้นงานขนาดใหญ่ การฉีดพลาสติกขนาดกลาง และ การฉีดพลาสติกชิ้นงานเล็ก ดังนี้

  • การฉีดพลาสติกชิ้นงานขนาดใหญ่ สำหรับงานที่มีชิ้นใหญ่ เรามีผู้เชี่ยวชาญชำนาญในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับงานพลาสติกพร้อมที่จะผลิตผลงานนวัตกรรมใหม่ๆให้กับท่าน
  • การฉีดพลาสติกชิ้นงานขนาดกลางสำหรับการฉีดพลาสติกชิ้นงานขนาดกลางทางบริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรมเราจะใช้ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับชิ้นงานอยู่ที่ประมาณ 90 – 120 วัน
  • การฉีดพลาสติกชิ้นงานเล็กสำหรับการฉีดพลาสติกชิ้นงานขนาดใหญ่ทางบริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรมเราจะใช้ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับชิ้นงานอยู่ที่ประมาณ 30 – 45 วัน

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ให้บริการฉีดพลาสติกขึ้นรูปอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านการฉีดพลาสติก ทั้งในประเทศไทยและส่งออกสู่ต่างประเทศมามากกว่า 30 ปี เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล โดยเราสามารถทำงานพรินติ้ง, ซิลค์สกรีน, โลโก้, แพ็คกิ้ง เป็นต้น เราผลิตพลาสติกได้ครบทุกรูปแบบ รวมไปถึงการออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตชิ้นงานการฉีดพลาสติกแบบต่าง ๆ และด้วยประสิทธิภาพการฉีดพลาสติกของเรา จึงทำให้ลูกค้ามุ่นใจได้ว่าจะได้รับงานฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างแน่นอน

…………………………………………………………….

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone : 02-985-1546, 081-844-8224

Fax : 02-984-1538