ออกแบบเครื่องใช้สำนักงานกับ Deemark

ชนิดพลาสติก ABS

ชนิดพลาสติกของ ABS จะเหมาะกับการใช้ออกแบบชิ้นงานพลาสติก ที่เป็นอุปกรณ์สำนักงาน ที่ใช้ภายในออฟฟิศ

ชนิดพลาสติก PP

ชนิดพลาสติกของ PP จะเหมาะกับการใช้ออกแบบชิ้นงานพลาสติก ที่เป็น สินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดไม่เหมาะสมกับการใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร

สนใจออกแบบชิ้นงานพลาสติกของคุณ

โทรเลย 081-8448224

ชนิดพลาสติก Plastics

ชนิดพลาสติกของ Plastics จะเหมาะกับการใช้ออกแบบชิ้นงานพลาสติก ที่เป็น สินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดไม่เหมาะสมกับการใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร