การฉีดพลาสติก ABS และพลาสติก PP ฉีดพลาสติกและขึ้นรูปสินค้าพลาสติก

ข้อดี-ข้อเสียของการทำงานสวิตช์โอเวอร์ที่นักฉีดพลาสติกต้องรู้

ข้อดี-ข้อเสียของการทำงานสวิตช์โอเวอร์ที่นักฉีดพลาสติกต้องรู้

5 สิ่งที่คุณต้องรู้กับการฉีดพลาสติกของดีมาร์ค ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก ข้อดี-ข้อเสียของการทำงานสวิตช์โอเวอร์ที่นักฉีดพลาสติกต้องรู้ หลังจากที่ทราบถึงขั้นตอนการทำงานทั้ง 4 ขั้นตอนของการทำงานสวิตช์โอเวอร์กันไปแล้ว ซึ่งก็ทำให้หลาย ๆ คนเข้าใจในหลักการทำงานของสวิตช์โอเวอร์กันไปบ้างแล้ว ในวันนี้ Deemark จะพาทุกท่านไปรู้จักกับข้อดี-ข้อเสียการทำงานของสวิตช์โอเวอร์ หรือรูปแบบการสับเปลี่ยนจากการฉีดพลาสติกสู่การย้ำทั้ง 4 รูปแบบ ซึ่งมีอะไรบ้างมาดูกันได้เลย บทความที่เกี่ยวข้อง
 1. เวลา
ข้อดี
 • เหมาะกับการใช้ความเร็วสูง ๆ
 • ไม่ต้องผ่านตัวกลางในการส่งสัญญาณ (ลิมิตสวิตช์) ไปยังชุดส่งกำลังของสกรู เพื่อสั่งให้สกรูหยุดเคลื่อนที่ตามแนวแกนและไม่ต้องสูญเสียเวลาในการส่งสัญญาณ (Reaction Time)
 • ใช้ในการฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มีผนังบาง ๆ
ข้อเสีย
 • ในกรณีที่มีความหนืดของพลาสติกเหลวไหลเข้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกไม่คงที่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพลาสติกเหลวในกระบอกฉีดพลาสติก หรืออุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ตำแหน่งการหยุดของสกรูไม่คงที่
 • การกำหนดตัวเลขของเวลาให้พอดีกับปริมาณเนื้อพลาสติกเหลว ในกระบอกฉีดพลาสติกที่ต้องการให้เข้าแม่พิมพ์ทำได้ยาก เนื่องจากเวลาแค่ 0.01 วินาที ก็มีผลต่อระยะทางการเคลื่อนที่ของสกรูฉีดพลาสติกมาก (คำนวณได้ไม่แน่นอน เพราะต้องทราบความเร็วในการเคลื่อนที่ที่แท้จริงของสกรูก่อน เครื่องฉีดพลาสติกบางรุ่นตั้งเวลาได้ละเอียดแค่ 0.1 วินาทีเท่านั้น)
 1. ระยะทาง
ข้อดี
 • การกำหนดตัวเลขระยะตำแหน่งหยุดของสกรูฉีดพลาสติก สามารถทำการคำนวณได้อย่างแน่นอน และตรงกับปริมาณของเนื้อพลาสติกเหลวในกระบอกฉีดพลาสติกที่ต้องการให้ไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เนื่องจากตัวเลขของระยะทางของเครื่องฉีดพลาสติกทั่วไปสามารถตั้งได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร และระยะ 0.01 มิลลิเมตร ก็มีผลต่อปริมาณเนื้อพลาสติกน้อยมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชิ้นงานน้อยมากเช่นกัน
 • ความหนืดของพลาสติกเหลว จะไม่มีผลต่อตำแหน่งหยุดของสกรู
ข้อเสีย
 • ไม่เหมาะกับการใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกสูงมาก ๆ โดยเฉพาะความเร็วในกาฉีดพลาสติกช่วงสุดท้าย เนื่องจากการส่งสัญญาณการหยุดของสกรูต้องผ่านตัวกลาง คือ ลิมิตสวิตช์และเกิด Reaction Time ด้วย
 • อาจเกิดผลเสียต่อคุณภาพของชิ้นงาน แม่พิมพ์ และตัวเครื่องฉีดพลาสติกได้ ถ้าฉีดพลาสติกช้ามาก ๆ และใช้ความดันฉีดพลาสติกต่ำ ๆ พลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอาจจะแข็งตัวก่อนที่สกรูฉีดพลาสติกจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งสุดท้ายที่ตั้ง ทำให้เกิดภาระมากต่อแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและตัวเครื่องฉีดพลาสติก
 • ถ้าแหวนกันรั่วมีความบกพร่องเพียงเล็กน้อยก็จะมีผลต่อคุณภาพงาน
 1. ความดันน้ำมันไฮดรอลิก
ข้อดี
 • กำหนดค่าได้ง่ายด้วยการกะประมาณ
ข้อเสีย
 • ใช้ได้กับเครื่องฉีดพลาสติกแบบไฮดรอลิกเท่านั้น
 • คุณภาพชิ้นงานไม่แน่นอนและเกิดผลเสียได้ง่าย
 • ถ้าระบบไฮดรอลิกเกิดการชำรุดเพียงเล็กน้อย ความดันไม่แน่แนอน เครื่องฉีดพลาสติกจะไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้าสู่การย้ำได้ (ถ้าในจุดสับเปลี่ยน คือ จุดที่พลาสติกเหลวเต็มแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก)
 1. ความดันในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ข้อดี
 • การเปลี่ยนแปลงความหนืดของพลาสติกเหลว เนื่องจากความไม่คงที่ของอุณหภูมิพลาสติดเหลวหรืออุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก จะมีผลต่อคุณภาพงานน้อยที่สุด
 • สามารถทราบความหนาแน่นของพลาสติกเหลวในช่วงสิ้นสุดการฉีดพลาสติกได้
 • ควบคุมการเกิดความดันตกค้างในเนื้อพลาสติกเหลวในการฉีดพลาสติกได้
 • อุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิก และประสิทธิภาพด้านกำลังของเครื่องฉีดพลาสติก จะมีผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของคุณภาพชิ้นงาน
ข้อเสีย
 • ผิวของชิ้นงานจะเป็นรอยที่ตำแหน่งตัวเซ็นเซอร์ (ลักษณะวงกลมเหมือนรอยเข็มกระทุ้ง)
 • ต้องทำการเจาะแม่พิมพ์
 • เครื่องฉีดพลาสติกต้องเป็นรุ่นใหม่ที่มีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รองรับได้
 • สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการลงทุนและมีราคาแพง
 • บุคลากรต้องมีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ
 • การส่งสัญญาณต้องผ่านตัวกลางและมี Reaction Time
เป็นอย่างไรบ้างคะ กับข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการสับเปลี่ยนจากการฉีดพลาสติกเข้าสู่การย้ำ หวังว่าจะทำให้ทุกท่านสามารถเลือกได้ถูกว่าจะใช้เครื่องฉีดพลาสติกแบบใด ให้เหมาะสมกับชิ้นงานฉีดพลาสติกที่คุณต้องการ เพื่อให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกออกมาได้มาตรฐานนั่นเอง บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ฉีดพลาสติกขึ้นรูปอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านการฉีดพลาสติก ทั้งในประเทศไทยและส่งออกสู่ต่างประเทศมามากกว่า 30 ปี เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล โดยเราสามารถทำงานพรินติ้ง, ซิลค์สกรีน, โลโก้, แพ็คกิ้ง เป็นต้น เราผลิตพลาสติกได้ครบทุกรูปแบบ รวมไปถึงการออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตชิ้นงานการฉีดพลาสติกแบบต่าง ๆ และด้วยประสิทธิภาพการฉีดพลาสติกของเรา จึงทำให้ลูกค้ามุ่นใจได้ว่าจะได้รับงานฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างแน่นอน ………………………………………………………….. สนใจติดต่อฉีดพลาสติก DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD 3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 Phone: 02-985-1546, 081-844-8224 Fax: 02-984-1538