5 ข้อผิดพลาดที่มักเจอในการฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกสามารถผลิตได้เร็ว

5 ข้อผิดพลาดที่มักเจอในการฉีดพลาสติก

5 ข้อผิดพลาดที่มักเจอในการฉีดพลาสติก

รับฉีดพลาสติกของเล่นเด็ก บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด รับฉีดพลาสติก

5 ข้อผิดพลาดที่มักเจอในการฉีดพลาสติก ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกภายในประเทศ มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกที่นิยมมากที่สุดคือ การฉีดพลาสติก เพราะการฉีดพลาสติกสามารถผลิตได้เร็ว และมีความสวยงามตามรูปแม่พิมพ์ แต่การฉีดพลาสติกบางครั้งก็เกิดข้อผิดพลาดกับชิ้นงาน  วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับข้อผิดพลาดที่มักเจอในการฉีดพลาสติกกันค่ะ

7 พลาสติกเลิกใช้ปี 2020 พลาสเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ในชีวิตประจำวัน

 1. ชิ้นงานฉีดพลาสติกไม่เต็มอัน สำหรับข้อผิดพลาดนี้ มักจะพบเจอในขั้นตอนแรกของการขึ้นรูปพลาสติก อาจเกิดจากการปรับตั้งปริมาตรและระยะการฉีดพลาสติกที่ไม่เหมาะสม เราควรปรับการตั้งค่าที่เครื่องฉีดพลาสติกใหม่ อาจจะเพิ่มอุณหภูมิ ความดัน และความเร็ว ของเครื่องฉีดพลาสติกก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวได้
 2. ชิ้นงานเกิดรอยยุบ โดยทั่วไปแล้วการเกิดรอยยุบบนผิวของชิ้นงาน เกิดจากการปรับการตั้งค่าปริมาตรการฉีดพลาสติก แต่ไม่ได้ปรับความดันที่ยังคงค้างอยู่ภายในเครื่อง ซึ่งการเกิดรอยยุบบนผิวของชิ้นงาน เกิดการหดตัวของชิ้นงาน ในขณะที่เย็นตัวภายในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฉีดพลาสติก ชิ้นงานที่มีความหนามาก หรือที่บริเวณแนวเสริม ความแข็งแรงของชิ้นงาน
 3. โพรงอากาศที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงาน การเกิดโพรงอากาศภายในชิ้นงาน อาจมีสาเหตุมาจากการหดตัวของชั้นแกนกลางภายในชิ้นงาน ในช่วงระหว่างการเย็นตัวภายในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งหากบริเวณชั้นผิวของชิ้นงานที่แข็งตัวมีความหนามาก ทำให้พลาสติกหลอมเหลวที่บริเวณชั้นแกนกลางไม่สามารถหดตัวได้ ส่งผลให้เกิดช่องว่างหรือโพรงอากาศที่เป็นสุญญากาศ ที่บริเวณชั้นแกนกลางของชิ้นงาน โดยปกติแล้วแนวทางการลดโพรงอากาศที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงาน สามารถทำได้เช่นเดียวกับการแก้ปัญหารอยยุบที่เกิดขึ้นบนผิวของชิ้นงานDeemark รับฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย โรงงานฉีดพลาสติก
 4. รอยเชื่อมประสานเกิดจากการเชื่อมที่พลาสติก มีสาเหตุเกิดจากโพรงแม่พิมพ์ ที่มีทางเข้ามากกว่า 1 ตำแหน่ง ชิ้นงานมีความซับซ้อน หรือชิ้นงานมีความหนาผนังที่แตกต่างกันมาก ส่งผลให้ความแข็งแรงของชิ้นงานที่บริเวณรอยเชื่อมประสานมีลดลง โดยเฉพาะพลาสติกที่เสริมแรงด้วยเส้นใย การเกิดรอยเชื่อมประสานมีสาเหตุหลักมาจากการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ที่ไม่เหมาะสม
 5. ชิ้นงานหดตัว โดยปกติแล้วการหดตัวของชิ้นงานเทอร์โมพลาสติก จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับโครงสร้างของพลาสติกชนิดนั้น ๆ (0.1-2.5%) โดยพลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นกึ่งผลึก จะเกิดการหดตัวที่มากกว่าพลาสติก ที่มีโครงสร้างแบบสันนิษฐาน ซึ่งปริมาณการหดตัวของชิ้นงาน ที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป สามารถพิจารณาได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิ หรือที่เรียกว่า PVT diagram

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการฉีดพลาสติก ที่เราได้นำมาฝากกัน หลายคนอาจได้รู้ถึงสาเหตุที่ทำให้ชิ้นงานผิดปกติจากที่แค่เป็นกันแล้วใช่ไหมคะ นอกจากข้อผิดพลาดที่เราได้นำมาฝากกันมีข้อผิดพลาดอื่นอยู่อีก ครั้งต่อไปเราจะนำมาฝากกันค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจากบทความเรื่อง “ ข้อบกพร่องในชิ้นงานพลาสติกที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป : สาเหตุและแนวทางการแก้ ไข ” ของ คุณสมเจตน์ พัชรพันธ์

ตามมาดูผลงานการฉีดพลาสติกของ Deemark พลาสติกเป็นวัตถุดิบหนึ่ง

ตามมาดูผลงานการฉีดพลาสติกของ Deemark

ตามมาดูผลงานการฉีดพลาสติกของ Deemark

รับฉีดพลาสติกของเล่นเด็ก บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด รับฉีดพลาสติก

ตามมาดูผลงานการฉีดพลาสติกของ Deemark พลาสติกเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่สำคัญต่อภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม และเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการขึ้นรูปพลาสติกสามารถทำได้ 4 วิธีนั้นก็คือ เป่า ฉีด รีด อัด สิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การฉีดพลาสติก เพราะการฉีดพลาสติกนั้นจะทำให้สินค้าที่ได้มีมิติ สินค้าเรียบเนียนได้ออกมาตามแบบที่กำหนด

กระบวนการผลิตชิ้นงาน โดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติก เข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก โดยการฉีดพลาสติกนั้น ใช้เม็ดพลาสติกผ่านความร้อนและอ่อนตัวลง จนหลอมละลายเป็นของเหลวก่อน แล้วเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการฉีดพลาสติกเหลว เข้าไปยังแม่พิมพ์ในเครื่องฉีดพลาสติก ที่ใช้สำหรับฉีดพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะปลดชิ้นงานฉีดพลาสติกออกจากแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก เพียงเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานพลาสติกตามแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการ

สำหรับใครที่ต้องการฉีดพลาสติก บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรมเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขึ้นรูปลาสติกและผลิตสินค้าให้กับคุณ ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราสามารถทำงานพริ้นติ้ง,ซิลค์สกรีน,โลโก้,แพ็คกิ้ง เป็นต้น

เราผลิตพลาสติกได้ครบทุกรูปแบบ รวมไปถึงการออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตชิ้นงานพลาสติก ด้วยการฉีดพลาสติกลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานพลาสติกที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้เรายังพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการฉีดพลาสติก

จากปณิธานของผู้ก่อตั้งบริษัทที่ผลิตพลาสติกที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลส่งออก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณสุขุม ได้กล่าวไว้ว่า “ไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราใส่ใจที่จะทำมัน ไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีคุณค่าในตนเองทุกสิ่งล้วนมีค่า ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา เราสามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้”

ผลงานฉีดพลาสติก

พลาสติกขนาดเล็ก

printer-cassetteรับฉีดพลาสติก-รับพิมพ์พลาสติก-รับออกแบบพลาสติก

พลาสติกขนาดกลาง

tape-dispenser รับฉีดพลาสติก-รับพิมพ์พลาสติก-รับออกแบบพลาสติก

พลาสติกขนาดใหญ่

document-trayรับฉีดพลาสติก-รับพิมพ์พลาสติก-รับออกแบบพลาสติก

……………………………………………………………………………………..

สนใจติดต่อ

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

sukhumlee@hotmail.com

3 สิ่งสำคัญในการฉีดพลาสติก สำหรับการขึ้นรูปแบบการฉีดพลาสติกมีสิ่งสำคัญหลัก

3 สิ่งสำคัญในการฉีดพลาสติก

3 สิ่งสำคัญในการฉีดพลาสติก

อะไหล่ขนาดเล็กฉีดพลาสติกได้หรือไหม ใครหลายคนสงสัยกันใช่ไหมคะ

3 สิ่งสำคัญในการฉีดพลาสติก พลาสติกเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ ว่าไม่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เพราะสิ่งของส่วนใหญ่ที่อยู่รอบตัวเรา มักจะผลิตมาจากพลาสติกทั้งสิ้น สำหรับผู้ประกอบการที่อยากหาความรู้ เกี่ยวการขึ้นรูปพลาสติก ต้องรู้ก่อนว่าชิ้นงานที่คุณต้องการผลิตนั้น เหมาะจะขึ้นรูปพลาสติกแบบไหน แต่สำหรับการขึ้นรูปแบบการฉีดพลาสติกมีสิ่งสำคัญหลัก 3 สิ่งนั้นก็คือ เม็ดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติก และแม่พิมพ์สำหรับฉีดพลาสติก

เม็ดพลาสติก

11 ปัญหาที่เกิดจากการฉีดพลาสติกขึ้นรูปมีอะไรบ้างDeemarkมีคำตอบให้

สำหรับเม็ดพลาสติกก่อนที่คุณจะผลิตชิ้นงาน คุณต้องรู้ก่อนว่าสินค้าของคุณ เหมาะกับพลาสติกประเภทใด เกรดเม็ดพลาสติกควรเลือกใช้แบบไหม เช่น การเลือกใช้เม็ดพลาสติกเกรดเอ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ ชนิดของเม็ดพลาสติก pp hdpe abs ps และพลาสติกอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน หลังจากนั้นต้องตรวจเช็กความชื้นจากเม็ดพลาสติกก่อน เพื่อให้สินค้าสมบูรณ์แบบที่สุด หากมีความชื้น ต้องทำการอบไล่วามชื้นออกจากเม็ดพลาสติกก่อน อีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องคิดคือการผสมเม็ดพลาสติกกับสีและสารเติมแต่งให้เหมาะสมเพื่อลดข้อผิดพลาดของสี

 

แม่พิมพ์สำหรับฉีดพลาสติก

รับฉีดพลาสติกกับdeemark ฉีดพลาสติก พลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย

แม่พิมพ์สำหรับฉีดพลาสติกที่ดีจะต้องมีการออกแบบอย่างเหมาะสม เช่น ลักษณะ ของแม่พิมพ์ต้องเป็นแบบ 2 แผ่น 3 แผ่น หรือ อื่น ๆ จำนวนของคาวิตี้ (Cavity) ระบบการหล่อเย็นในแม่พิมพ์ ระบบคลายและปลดชิ้นงาน (Robot) ตำแหน่งรอยประกบของแม่พิมพ์ ขนาดของทางน้ำพลาสติกวิ่ง (Runner) และทางน้ำพลาสติกเข้า (Gate) ตำแหน่งทางน้ำของพลาสติกเข้า การระบายอากาศออกจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การเลือกใช่วัสดุโลหะที่ถูกต้องในการทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รวมถึงกระบวนการทางความร้อน ที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอีกด้วย

 

เครื่องฉีดพลาสติก

รับฉีดพลาสติกของเล่นเด็ก บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด รับฉีดพลาสติก

ในการฉีดพลาสติกที่ดีนั้น จะต้องดูว่ามีการเลือกขนาดและคุณสมบัติของเครื่องฉีดพลาสติก ให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น ขนาดของแรงปิดแม่พิมพ์พลาสติกเพียงพอหรือไม่ ปริมาณเนื้อพลาสติกและแรงดันฉีดพลาสติของตัวเครื่องฉีดพลาสติก จะต้องเพียงพอต่อขนาดของชิ้นงานที่จะทำการฉีดพลาสติก

ในส่วนของความเร็วในการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก สามารถทำเวลาในการฉีดพลาสติกได้ตามที่ต้องการ รวมไปถึงความดันในการฉีดพลาสติก ความเร็วในการฉีดพลาสติก และความดันย้ำซึ่งมีอยู่หลายจังหวะ ให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงานที่ทำการฉีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติกที่มีประสิทธิภาพดีและมีความสม่ำเสมอในระหว่างการทำงาน อายุการใช้งานเหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและ การซ่อมแซมไม่แพงและทำได้ง่าย

…………………………………………………………………………………..

สนใจติดต่อ

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

sukhumlee@hotmail.com

ฉีดพลาสติกเครื่องใช้สำนักงานนิยมใช้พลาสติกแบบไหน

ฉีดพลาสติกเครื่องใช้สำนักงานนิยมใช้พลาสติกแบบไหน

ฉีดพลาสติกเครื่องใช้สำนักงานนิยมใช้พลาสติกแบบไหน

ฉีดพลาสติกเครื่องใช้สำนักงานนิยมใช้พลาสติกแบบไหน ในปัจจุบันพลาสติกเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันก็ว่าได้ เพราะข้าวของเครื่องใช้ในทุกวันนี้ ก็ล้วนผลิตมาจากพลาสติก ดังนั้นพลาสติกที่จะนำมาผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้แน่นอนว่า ก็ต้องมีหลากหลายชนิด และพลาสติกแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปเช่นกัน วันนี้จะมายกตัวอย่างชนิดของพลาสติกที่เหมาะสมกับการผลิตเครื่องใช้สำนักงาน

ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก, ฉีดพลาสติก จำนวนน้อย , ฉีดพลาสติก ราคาถูก

 1. พลาสติกชนิด ABS

พลาสติกชนิด ABS จะเหมาะกับการใช้ออกแบบชิ้นงานพลาสติก ที่เป็นอุปกรณ์สำนักงาน ใช้ภายในออฟฟิศ เพราะพลาสติกทั่วไปจะมีลักษณะแข็งแต่เปราะแตกหักง่าย แต่พลาสติก ABS แตกต่างจากพลาสติกทั่วไป เพราะเป็นพลาสติกที่มีความสมดุลทั้งในเรื่องความแข็งและความเหนียว สามารถคงสภาพรูปร่างได้ดี ทำให้มีคุณสมบัติทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี เครื่องใช้สำนักงานนิยมใช้พลาสติก ABS เช่น ปากกาตั้งโต๊ะ ชั้นวางของ เก้าอี้ อุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น

ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก ออกแบบพลาสติก

 1. ชนิดพลาสติก PP

พลาสติกชนิด PP จะเหมาะกับการใช้ออกแบบชิ้นงานพลาสติก ที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด ไม่เหมาะสมกับการใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร ที่นำพลาสติกชนิดนี้มาผลิตเป็นเครื่องใช้ในสำนักงานก็เพราะ พลาสติกชนิด PP เป็นพลาสติกที่เบาที่สุด และมีความแข็งแรง ความเปราะบางแตกง่ายน้อยกว่า HDPE ทนต่อแรงกระแทก ทนทานต่อการขีดข่วน ไม่เสียรูปง่าย ไอน้ำและออกซิเจนซึมผ่านได้น้อย สามารถทนความร้อนได้ดี เครื่องใช้สำนักงานนิยมใช้พลาสติก PP เช่น ปกแฟ้มเอกสาร กล่องใส่ใส่เอกสาร ปากกา เครื่องเขียน เป็นต้น

นอกจากพลาสติก ABS และ PP ก็ยังมีพลาสติกชนิดอื่น ๆ ที่สามารถนำมาฉีดพลาสติก ขึ้นรูปเป็นสินค้าประเภทต่าง ๆ ซึ่งบริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม เราสามารถทำงานพรินติ้ง,ซิลค์สกรีน,โลโก้,แพ็คกิ้ง เป็นต้น เราผลิตพลาสติกได้ครบทุกรูปแบบ รวมไปถึงการออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตชิ้นงานพลาสติก ด้วยการฉีดพลาสติกลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับงานพลาสติกที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

……………………………………………………………………………………..

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อ

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

sukhumlee@hotmail.com

มาทำความรู้จักกับ Deemarkthailand บริษัท Deemarkthailand ของเรา

มาทำความรู้จักกับ Deemarkthailand

มาทำความรู้จักกับ Deemarkthailand

อะไหล่ขนาดเล็กฉีดพลาสติกได้หรือไหม ใครหลายคนสงสัยกันใช่ไหมคะ

มาทำความรู้จักกับ Deemarkthailand สวัสดีค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาบริษัทฉีดพลาสติกที่เชื่อถือได้ และมีประสบการณ์ในการทำงานแล้วละก็ คุณลองมาดูทางนี้กันค่ะ วันนี้แอดมินจะพาคุณมาทำความรู้จักกับบริษัท Deemarkthailand ของเรา ที่มีประสบการณ์ด้านการฉีดพลาสติกมากว่า 30 ปีกันค่ะ

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม เรามีประสบการณ์ทำงานด้านฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราสามารถทำงานพริ้นติ้ง,ซิลค์สกรีน,โลโก้,แพ็คกิ้ง เป็นต้น เราผลิตพลาสติกได้ครบทุกรูปแบบ รวมไปถึงการออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตชิ้นงานพลาสติก ด้วยการฉีดพลาสติกลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานพลาสติกที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้เรายังพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการฉีดพลาสติก

ระยะเวลาในการฉีดพลาสติก

รับฉีดพลาสติกของเล่นเด็ก บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด รับฉีดพลาสติก

ทางบริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม แยกระยะเวลาในการฉีดพลาสติกชิ้นงานออกเป็น 3 แบบ คือ การฉีดพลาสติกชิ้นงานขนาดใหญ่ การฉีดพลาสติกขนาดกลาง และ การฉีดพลาสติกชิ้นงานเล็ก ดังนี้

 • การฉีดพลาสติกชิ้นงานขนาดใหญ่ สำหรับงานที่มีชิ้นใหญ่ เรามีผู้เชี่ยวชาญชำนาญในทุก ๆด้านที่เกี่ยวกับงานพลาสติก พร้อมที่จะผลิตผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับท่าน
 • การฉีดพลาสติกชิ้นงานขนาดกลาง สำหรับการฉีดพลาสติกชิ้นงานขนาดกลาง ทางบริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม เราจะใช้ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับชิ้นงานอยู่ที่ประมาณ 90 – 120 วัน
 • การฉีดพลาสติกชิ้นงานเล็กสำหรับการฉีดพลาสติกชิ้นงานขนาดใหญ่ทางบริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรมเราจะใช้ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับชิ้นงานอยู่ที่ประมาณ 30 – 45 วัน

พลาสติกที่ใช้ในการฉีดพลาสติก

ข้อดี-ข้อเสียของการทำงานสวิตช์โอเวอร์ที่นักฉีดพลาสติกต้องรู้

ในการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดพลาสติก เราสามารกเลือกใช้พลาสติกได้เกือบทุกชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เราต้องการผลิต ว่าจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติของพลาสติกประเภทใด ซึ่งพลาสติกที่เรานิยมนำมาฉีดพลาสติกในลูกค้านั้นก็คือ ABS ชื่อย่อของ acrylonitrile-butadiene-styrene นิยมใช้ทำส่วนประกอบภายในรถยนต์ เรือนส่วนประกอบของเครื่องใช้ในสำนักงาน โทรศัพท์ เครื่องใช้ในบ้านและในครัว ถังสำหรับขนส่งของเหลว เรือนและส่วนประกอบที่สำคัญของวิทยุ โทรทัศน์ เทปอัดเสียง และของเด็กเล่น การฉีดพลาสติก

จากปณิธานของผู้ก่อตั้งบริษัทที่ผลิตพลาสติกที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลส่งออก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณสุขุม ได้กล่าวไว้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราใส่ใจที่จะทำมันไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีคุณค่าในตนเองทุกสิ่งล้วนมีค่า ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมาเราสามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้

…………………………………………………………….

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

ตามมาดูสินค้ายอดฮิต นิยมฉีดพลาสติกช่วงปีใหม่ วันนี้แอดมินได้รวบรวมสินค้า

ตามมาดูสินค้ายอดฮิต นิยมฉีดพลาสติกช่วงปีใหม่

ตามมาดูสินค้ายอดฮิต นิยมฉีดพลาสติกช่วงปีใหม่

สวัสดีค่ะ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันปีใหม่ สำหรับวันปีใหม่เป็นเหมือนกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ หลายคนที่กำลังคิดจะผลิตสินค้าเพื่อที่จะจัดจำหน่ายในช่วงเทศกาลนี้ แต่ก็ไม่รู้จะจำหน่ายสินค้าอะไรดี วันนี้แอดมินได้รวบรวมสินค้าที่นิยมผลิตสินค้าด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดพลาสติกมาฝากกันค่ะ

ฉีดพลาสติกสำหรับของเล่นเด็ก การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการการผลิตชิ้นงาน

 1. ของเล่น สำหรับช่วงปีใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งการให้ โดยเพราะผู้ใหญ่ที่มักจะซื้อของเล่นให้เด็ก ของเล่นเด็กที่ได้จากการฉีดพลาสติกนั้นจะต้องใช้ความละเอียด และใช้ฝีมือในการทำสูง เพราะการฉีดพลาสติกของเล่นแต่ละชิ้นจะมีความซับซ้อนที่ต่างกัน รวมถึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแต่ผู้ใช้งานอีกด้วย
 2. กระเช้า เป็นอีกสิ่งที่นิยมเป็นอย่างมากในการฉีดพลาสติก กระเช้านั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนมักจะนำไปให้กับผู้ใหญ่ หรือคนสำคัญ หากคุณต้องการจัดนำหน่ายสินค้าช่วงปีใหม่ การฉีดพลาสติกเป็นกระเช้าดอกไม้และจัดจำหน่ายกระเช้าขายก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก, ฉีดพลาสติก  , ฉีดพลาสติก Deemark
 3. เครื่องเขียน เป็นอีกอุปกรณ์ที่นิยมให้กัน เครื่องเขียนนั้นมักจะผลิตโดยการฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้รูปทรงตามความต้องการ และผลิตได้จำนวนครั้งละมาก ๆ จึงทำให้เครื่องเขียนเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่น่าจะจำหน่ายได้ดีในช่วงช่วงปีใหม่นี้
 4. ของชำร่วย นอกจากช่วงปีใหม่นี้ผู้คนจะนิยมมอบของขวัญให้กันแล้ว การแต่งงานก็นิยมจัดช่วงปีใหม่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ดี วิวที่สวยจึงเป็นทำให้ให้ของชำร่วยเป็นอีกสิ่งนึงที่น่าจำหน่าย ซึ่งการผลิตของชำร่วยนั้นก็มีมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ การฉีดพลาสติก ของชำร่วยที่ได้นั้นจะมีความสวยงามตามแบบ ทำได้หลายสี มีมิติ และสามารถทำตามแบบที่มีความซับซ้อนได้ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก ออกแบบพลาสติก
 5. ของแต่งบ้าน อีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่ต่างกันนั้นก็คือการมอบของแต่งบ้านให้กัน ไม่ว่าจะเป็น โมเดล กรอบรูป ตุ๊กตาแต่งบ้าน และอื่น ๆ ให้กัน ซึ่งการผลิตนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือการฉีดพลาสติก เพราะการฉีดพลาสติกนั้นใช้เวลาไม่นานและผลิตได้สินค้าจำนวนมาก เหมือนเปรียบเทียบกับการผลิตประเภทอื่น

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะกับ สินค้ายอดฮิตที่แอดมินได้นำมาฝากกันค่ะ หากท่านได้ที่กำลังมองหา สินค้าที่จำนำมาขายในช่วงปีใหม่นี้ ก็อย่าลืมนำไอเดียที่แอดมินมาฝากกันนะคะ

…………………………………………………………….

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

การรีดพลาสติกกับการฉีดพลาสติกต่างกันอย่างไร ขึ้นรูปพลาสติกต่างกันอย่างไร

การรีดพลาสติกกับการฉีดพลาสติกต่างกันอย่างไร

การรีดพลาสติกกับการฉีดพลาสติกต่างกันอย่างไร

รับฉีดพลาสติกของเล่นเด็ก บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด รับฉีดพลาสติก

การรีดพลาสติกกับการฉีดพลาสติกต่างกันอย่างไร สิ่งของที่อยู่รอบ ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วมักถูกผลิตขึ้นจากพลาสติก ซึ่งการผลิตชิ้นงานจากพลาสติกนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน วันนี้เราจะนำวิธีการรีดพลาสติกและการฉีดพลาสติกมาเปรียบเทียบให้คุณได้ดูหากคุณเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตสินค้าประเภทพลาสติก แต่คุณไม่ทราบว่าสินค้าของคุณเหมาะกับการรีดพลาสติกหรือการฉีดพลาสติก เรามีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ

การรีดพลาสติก extrusion molding

เป็นการกระบวนการขึ้นรูปสำหรับ เครื่องอัดรีดพลาสติก หรือ เครื่องรีดพลาสติก โดยเม็ดพลาสติกจะเข้าสู้เครื่องทาง Hopper จากนั้นจะถูกหลอมภายในเครื่องอัดรีด (Extruder) โดยอาศัยทั้งความร้อน แรงเฉือน และความดัน พลาสติกหลอมจะถูกดันออกสู่แม่พิมพ์ (Mold) ที่บริเวณปลายเปิด (Die) เพื่อขึ้นรูปตามต้องการ พลาสติกหลอนที่ออกจากหน้า Die เรียกว่า Extrudate ในบางกระบวนการจะมีการให้ความเย็น (Cooling) หลังจากพลาสติกออกจากหน้า Die แล้วเพิทให้คงรูปตามที่ต้องการ การรีดพลาสติกนิยมผลิตเป็น ถุงพลาสติก แผ่นฟิล์มบาง ท่อ PVC ท่อน้ำ กระสอบพลาสติก เป็นต้น

การฉีดพลาสติกinjection Molding

ฉีดพลาสติกสำหรับของเล่นเด็ก การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการการผลิตชิ้นงาน

การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการการผลิตชิ้นงาน โดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติก เข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก โดยการฉีดพลาสติกนั้น ใช้เม็ดพลาสติกผ่านความร้อนและอ่อนตัวลง จนหลอมละลายเป็นของเหลวก่อน แล้วเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการฉีดพลาสติกเหลว เข้าไปยังแม่พิมพ์ในเครื่องฉีดพลาสติก ที่ใช้สำหรับฉีดพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะปลดชิ้นงานฉีดพลาสติกออกจากแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกเพียงเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานพลาสติกตามแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการ

การฉีดพลาสติกขึ้นรูปพลาสติกตามรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการ การแปรรูปพลาสติกโดยวิธีการฉีดพลาสติกนั้น จะทำจากสารพลาสติกที่เป็นเม็ดหรือเป็นผง ซึ่งอาจจะเป็น เทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซตติ้ง หรืออีลาสโตเมอร์ ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติก ที่จะดัดแปลงให้เหมาะสมกับพลาสติกชนิดต่าง ๆ สำหรับเทอร์โมพลาสติก นั้นเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและเหลวแล้วฉีดอัดลงในแม่พิมพ์โดยแรงดันไฮดรอลิค สามารถนำไปแปรรูปได้หลายครั้ง ตามท้องตลาดการฉีดพลาสติกนิยมผลิตเป็น อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในครัวเรือน ของเล่นเด็ก ของใช้ในสำนักงาน เป็นต้น

ข้อแตกต่างระหว่างการรีดพลาสติกและการฉีดพลาสติก

 1. รีดพลาสติกเหมาะกับสินค้าแบบแผ่นเรียบ มีนำหนักเบา เช่น ถุงพลาสติก แผ่นพลาสติก เป็นต้น ส่วนการฉีดพลาสติกเหมาะกับสินค้าที่มีมิติมีน้ำหนัก เช่น ของเล่นเด็ก อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น
 2. การรีดพลาสติกสินค้าที่ได้จะมีน้ำหนักเบากว่า และใช้พลาสติกน้อยกว่าการฉีดพลาสติก
 3.  การฉีดพลาสติกจะได้ชิ้นงานที่มีมิติมากกว่ารีดพลาสติก

……………………………………………………………………………………..

สนใจติดต่อ

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

sukhumlee@hotmail.com

บริการขึ้นรูปพลาสติกจาก Deemark ด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกมากกว่า 30 ปี

บริการขึ้นรูปพลาสติกจาก Deemark

บริการขึ้นรูปพลาสติกจาก Deemark

เมื่ออิทธิพลมีผลต่อคุณภาพของงานฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก

บริการขึ้นรูปพลาสติกจาก Deemark บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม เรามีประสบการณ์ทำงานด้านฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราสามารถทำงานพรินติ้ง,ซิลค์สกรีน,โลโก้,แพ็คกิ้ง เป็นต้น เราผลิตพลาสติกได้ครบทุกรูปแบบ รวมไปถึงการออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตชิ้นงานพลาสติก ด้วยการฉีดพลาสติกลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานพลาสติกที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริการขึ้นรูปของเล่นเด็ก

โรงงานฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย

สำหรับการฉีดพลาสติกของเล่นเด็ก ต้องมีความละเอียดสูง ต้องตรวจสอบหลาย ๆ รอบและต้องระมัดระวังให้การฉีดพลาสติก เพราะของเล่นต้องลบคมและตรวจสอบพลาสติกให้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้พลาสติกบาดผิวเด็ก หรือชิ้นงานพลาสติกปริแตกอาจเป็นอัตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นการฉีดพลาสติกสำหรับของเล่นเด็ก ต้องใช้ความละเอียดสูง ต้องใช้ความใส่ใจในผลงาน และความชำนาญสูง

 

บริการขึ้นรูปอุปกรณ์สำนักงาน

ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย โรงงานฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก

อุปกรณ์สำนักงานนิยมฉีดพลาสติกจำนวนปากกาตั้งโต๊ะ ปากกา ถาดวางสินค้า เป็นต้น การฉีดพลาสติกสามารถฉีดได้ทั้งขนาดเล็ก จนไปถึงขนาดใหญ่ แล้วนำมาประกอบเป็นสินค้าเข้าด้วยกัน การฉีดพลาสติกสามารถทำงานได้อย่างละเอียด และสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมาก

 

บริการอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์

Printer Idle/driving gear รับฉีดพลาสติก-รับพิมพ์พลาสติก-รับออกแบบพลาสติก-ปรึกษาด้านการออกแบบพลาสติก

หากกล่าวถึงการฉีดพลาสติกกับอุปกรณ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่า อุปกรณ์เครื่องปริ๊นเตอร์บางส่วนผลิตโดยการฉีดพลาสติก และขึ้นรูปโดยการฉีดพลาสติกเข้าไป อุปกรณ์เครื่องปริ๊นเตอร์ที่ผลิตโดยการฉีดพลาสติก เช่น  ถาดรองปริ๊น , Bearing Holder และ Printer Idle/driving gear เป็นต้น

 

บริการชิ้นส่วน อะไหล่ และวาล์วขนาดเล็ก

สำหรับวาล์ว บางชนิดเราไม่สามารถใช้เป็นโลหะได้ ดังนั้นผู้ประกอบการบางคนก็จะหันมาใช้เป็นพลาสติก โดยการใช้การฉีดพลาสติกแทน  การฉีดพลาสติกวาล์วต้องฉีดพลาสติกแบบแยกส่วนประกอบ แล้วนำมาประกอบเป็นสินค้าเข้าด้วยกัน หลังการฉีดพลาสติกวาล์วพลาสติกจึงเสร็จสมบูรณ์ ส่วนชิ้นส่วนขนาดเล็กสามารถขึ้นรูปได้โดยการฉีดพลาสติก ชิ้นงานที่ได้จะมีความละเอียดตามแม่พิมพ์ ตัวอย่างชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น อะไหล่ขนาดเล็ก หัวฉีดขนาดเล็ก เป็นต้น

……………………………………………………………………………………..

สนใจติดต่อ

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

sukhumlee@hotmail.com

7 พลาสติกเลิกใช้ปี 2020 พลาสเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ในชีวิตประจำวัน

7 พลาสติกเลิกใช้ปี 2020

7 พลาสติกเลิกใช้ปี 2020

ประเภทพลาสติกกับการฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติก

7 พลาสติกเลิกใช้ปี 2020 พลาสเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ในชีวิตประจำวันของเรา และภาคของการทำธุรกิจ ผลิตสินค้า และภาคอุตสาหกรรม พลาสติกถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเป็น วัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตเป็นสินค้า อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของพลาสติก ที่มีความ เหนียว ทนทาน มีความยืดหยุ่น สะดวกสบายต้องการใช้งาน แต่ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมา จึงทำให้พลาสติกเป็นปัญหาในเรื่องของการกำจัด ทางรัฐบาลจึงมีแผนที่จะประกาศบ้าง วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันค่ะว่ามีพลาสติกชนิดใดบ้างที่ถูกเลิกใช้

รับฉีดพลาสติกกับdeemark ฉีดพลาสติก พลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย

ในปี 2020 จะเลิกใช้พลาสติก 3 ประเภท ดังนี้

 1. พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ ( Cop Seal ) เป็นพลาสติกที่ใช้เพียงเพื่อหุ้มฝาขวดเท่านั้น ซึ่งหากมองในมุมธุรกิจแล้วจะสามารถลดต้นทุนได้หากยกเลิกการใช้ และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายและสามารถทำได้ทันที
 2. ผลิตภัณฑ์พลาสติกผสมอ๊อกโซ่ ( oxo ) คือถุงพลาสติกหูหิ้วชนิดบางที่ผ่านการเติมสารอ๊อกโซลงไปเพื่อเร่งปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อย ทำให้ตัวพลาสติกย่อยสลายเร็วขึ้น เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนและแสงแดดจัดๆ ก็จะแตกสลายกลายเป็นผุยผง
 3. พลาสติกจากไมโครบีด (Microbead) คนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อของ ‘เม็ดบีดส์’ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของพลาสติกที่ถูกผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ยาสีฟัน น้ำยาทำความสะอาด และอื่น ๆ ความร้ายกาจของไมโครบีดส์จะแสดงผลต่อเมื่ออยู่ในแหล่งน้ำ เช่น ทะเล เพราะการที่ถูกสร้างมาจากพลาสติกจึงไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากการฉีดพลาสติกจากDeemark มีอะไรบ้าง

ในปี 2023 จะเลิกใช้พลาสติกอีก 4 ประเภท ดังนี้

 1. ประเภทถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงหูหิ้วขนาดหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน โดยทั่วไปแล้วหากถุงพลาสติกที่มีความบางมาก ๆ มักจะใช้เพียงครั้งเดียวจึงทำให้ขยะเพิ่มมาขึ้น
 2. กล่องโฟมบรรจุอาหาร เป็นพลาสติกอีกประเภทหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ใช่แล้วทิ้ง และไม่นิยมนำกลับมาใช้ใหม่
 3. แก้วพลาสติก พลาสติกอีกประเภทหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ใช่แล้วทิ้ง
 4. หลอดพลาสติก มีขนาดเล็เล็กจึงทำให้ยากต่อการกำจัด และโดยทั่วไปใช้หลอดพลาสติกเพียงครั้งเดียวแล้วก็จะทิ้งไปทำให้เกิดการสะสมของขยะที่ยากต่อการทำลาย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เว็บไซต์: www.dmcr.go.th

เว็บไซต์ : www.home.maefahluang.org

สินค้าประเภทใดบ้างที่ไม่เหมาะกับการฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก

สินค้าประเภทใดบ้างที่ไม่เหมาะกับการฉีดพลาสติก

สินค้าประเภทใดบ้างที่ไม่เหมาะกับการฉีดพลาสติก

ขนาดเครื่องฉีดพลาสติกและการเลือกขนาดของสกรู ฉีดพลาสติก

สินค้าประเภทใดบ้างที่ไม่เหมาะกับการฉีดพลาสติก ในปัจจุบันการขึ้นรูปพลาสติกนหลัก ๆแล้วมี 4 ประเภท ได้แก่ ได้แก่ ฉีด อัด เป่ารีด พลาสติก ซึ่งแต่ละชนิดก็เหมาะกับสินค้าที่แตกต่างกันไป วันนี้เราจะมาพูดถึงการขึ้นรูปด้วยการฉีดพลาสติก ว่ามีสินค้าประเภทใดเหมาะกับการฉีดพลาสติก หรือไม่เหมาะกับการฉีดพลาสติกบ้าง เราจะพาทุกคนไปหาคำตอบด้วยกันคะ

การแปรรูปพลาสติกโดยวิธีการฉีดพลาสติกนั้น จะทำจากสารพลาสติกที่เป็น เม็ดหรือเป็นผง ซึ่งอาจจะเป็น เทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซตติ้ง หรืออีลาสโตเมอร์ ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติก ที่จะดัดแปลงให้เหมาะสมกับพลาสติกชนิดต่าง ๆ สำหรับเทอร์โมพลาสติก นั้นเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและเหลวแล้วฉีดอัดลงในแม่พิมพ์โดยแรงดันไฮดรอลิค สามารถนำไปแปรรูปได้หลายครั้ง ตามท้องตลาด

มีทั้งเป็นสีธรรมชาติของพลาสติกเองและแบบผสมสี พร้อมทั้งเติมสารผสมหรือสารนำร่องที่แตกต่างกันก็อยู่ที่โครงสร้างของพลาสติกนั่นเองส่วนเทอร์โมเซตติ้ง เมื่อได้รับความร้อนแล้วจะแข็งตัวละไม่สามารถนำไปหลอมให้เหลวได้อีกและราคาเครื่องฉีดพลาสติกชนิดนี้ราคาจะสูงกว่าเครื่องฉีดพลาสติกแบบเทอร์โมพลาสติก การฉีดพลาสติกนิยมผลิตเป็น อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในครัวเรือน ของเล่นเด็ก ของใช้ในสำนักงาน เป็นต้น

ประเภทพลาสติกกับการฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติก

สินค้าที่ไม่เหมาะกับการฉีดพลาสติก

 1. สินค้าประเภทขวด ขวดน้ำ ขวดน้ำมันเครื่อง แกลลอนน้ำ ขวดแชมพู ขวดนมเปรี้ยว ขวดน้ำหมึก เพราะสินค้าประเภทนี้ จะเน้นเป็นภาชนะกลวง ใช้พลาสติกน้อย เหมาะกับการขึ้นรูปแบบเป่าพลาสติก มากกว่า
 2. สินค้าประเภทจาน ชาม ถ้วย ช้อน เครื่องครัว เพราะสินค้าบางชนิดในกลุ่มนี้ จะต้องมีเมลามินผสมอยู่ด้วย วิธีขึ้นรูปที่เหมาะจะเป็นการขึ้นรูปแบบอัดพลาสติก
 3. สินค้าประเภท ถุงพลาสติก แผ่นฟิล์มบสง ท่อ PVC ท่อน้ำ กระสอบพลาสติก เพราะสินค้าประเภทนี้ มีลักษณะบางและเรียบ จึงเหมาะกับการขึ้นรูปแบบรีดพลาสติก มากกว่า

……………………………………………………………………………………..

สนใจติดต่อ

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

sukhumlee@hotmail.com