3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชิ้นงานฉีดพลาสติก มีอะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชิ้นงานฉีดพลาสติก

3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชิ้นงานฉีดพลาสติก

เรื่องของ การฉีดพลาสติก คืออะไร ทำไมถึงเป็นที่นิยม บทความนี้มีคำตอบ การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชิ้นงานฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติก เป็นอีกหนึ่งวิธีการขึ้นรูปพลาสติกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะ แต่ทั้งนี้คุณภาพของชิ้นงานที่เราฉีดพลาสติกนั้นจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันค่ะ แต่ตัวแปรหลักที่มีอิทธิต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติกนั้น มีอยู่ 3 ตัวแปรค่ะ นั่นก็คือ ชนิดของพลาสติกที่ใช้ในการฉีดพลาสติก การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และอิทธิพลของพารามิเตอร์ โดยที่ตัวแปรแต่ละตัวมีรายละเอียดดังนี้

1.ชนิดของพลาสติกที่นำมาฉีดพลาสติก

ชิ้นงานที่ขึ้นรูปฉีดพลาสติกด้วย Thermoplastic นั้น มีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันนั่นก็คือ อะมอร์ฟัส กับพาร์เชียลคริสตัสไลน์เทอร์โมพลาสติกมาเปรียบเทียบกัน จะพบว่าเมื่อพลาสติกทั้ง 2 ชนิดได้รับความร้อนเข้าไป จะเกิดความเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะ โดยที่พาร์เชียลคริสตัลไลน์เทอร์โมพลาสติกจะมีค่าปริมาตรจำเพาะ และค่าพลังงานจำเพาะจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการฉีดพลาสติกค่ะ นอกจากนี้แล้วค่าการนำความร้อนของพาร์เชียลคริสตัลไลน์เทอร์โมพลาสติกจะค่อยๆ ลดลง เมื่อเข้าใกล้จุดหลอมเหลวของผลึก แต่เมื่ออุณหภูมิถึงจุดหลอมเหลวของผลึกแล้ว ค่าการนำความร้อนจะเพิ่มขึ้นทันที ส่วนค่าความจุความร้อนจำเพาะจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใกล้จุดผลึกหลอมเหลว และจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อสิ้นสุดช่วงผลึกหลอมเหลวค่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็ว หมายความว่า พาร์เชียลคริสตัลไลน์เทอร์โมพลาสติกต้องการความร้อนส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยในการหลอมเหลวผลึกนั่นเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะตรงกันข้ามกับอะมอร์ฟัสค่ะ

2.การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ในการออกแบบชิ้นงานฉีดพลาสติกในแต่ละชิ้นนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติการแปรรูป ข้อจำกัดในการออกแบบแม่พิมพ์ และการฉีดพลาสติก ค่าการไหลของพลาสติก ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแม่พิมพ์ การออกแบบระบบทางเข้า (Gate) ระบบทางไหลของพลาสติก (Runner) หรือแม้แต่กระทั่งระบบหล่อเย็น (Cooling) จะส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติกนั่นเองค่ะ

ฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้อ่านต้องคำนึงถึงก่อนที่จะออกแบบชิ้นงานแล้วส่งให้โรงงานฉีดพลาสติกดำเนินการต่อนั่นก็คือ

 • ความเรียวของชิ้นงาน (Taper)
 • ความหนาของชิ้นงาน (Thickness)
 • ความแข็งแรงของชิ้นงาน (Strength)
 • การหดตัว (Shrinkage)
 • รัศมีระหว่างผิวต่อ (Fillet)
 • ส่วนนูนของชิ้นงาน (Boss)
 • ส่วนที่เป็นคอคอดของชิ้นงาน (Undercut)
 • รอยต่อ (Weld Line)
 • ครีบ (Rib)
 • ระบบทางเข้าพลาสติก (Gate)
 • ระบบทางไหลของพลาสติก (Runner)
 • ช่องระบายอากาศในชิ้นงาน (Air ventilation)

3.อิทธิพลของ Parameters

Parameters เป็นตัวปรับตั้งเครื่อฉีดพลาสติก ซึ่งมีความสำคัญมากต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติกค่ะ ซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพก็คือการปรับตั้ง Parameters ให้เหมาะสมนั่นเองค่ะ  Parameters มีหลายค่า โดยค่าที่สำคัญ คือ ความเร็วในการฉีด ระยะเปลี่ยนความดันฉีดเป็นฉีดย้ำ เวลาในการรักษาความดันฉีดย้ำ เวลาในการหล่อเย็น เวลาในการหลอมเหลว และป้อนพลาสติกเหลว อุณหภูมิพลาสติกเหลว อุณหภูมิแม่พิมพ์ และความดัน Hydraulic ค่ะ ซึ่งจะมีการปรับตั้งค่าที่แตกต่างกันไปตามชิ้นงานค่ะ และส่วนใหญ่เกิดจากการลองผิด ลองถูกกับงานฉีดพลาสติกไปเรื่อย ๆ จนชิ้นงานได้คุณภาพตามต้องการนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นคนปรับตั้งพารามิเตอร์ จะต้องมีความรู้และความเข้าใจมาก ๆ เกี่ยวกับค่าต่าง ๆ เพื่อประหยัดเวลา และประหยัดต้นทุนค่ะ

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

เม็ดพลาสติก ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก มีพลาสติกประเภทไหนบ้าง

เม็ดพลาสติก ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก

เม็ดพลาสติก ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก

ประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก ประเภทของแม่พิมพ์มีกี่ประเภทกันแน่นะ

เม็ดพลาสติก ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก ผู้อ่านทราบหรือไม่คะว่า วัสดุที่สำคัญที่สุดในการขึ้นรูปพลาสติกด้วยกาฉีดพลาสติก คืออะไร? คำตอบก็คือ เม็ดพลาสติกนั่นเองค่ะ แต่ผู้อ่านเคยสงสัยกันไหมคะว่า เม็ดพลาสติก ที่อุตหกรรมนำมาใช้ในการฉีดพลาสติกกับเครื่องฉีดพลาสติกนั้น มีกี่ประเภท แล้วเม็ดพลาสติกประเภทใดบ้างที่สามารถนำมาขึ้นรูปพลาสติกได้ ในบทความนี้แอดมินมีคำตอบให้ค่ะ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้นำเอาเม็ดพลาสติกที่ผลิตภายในประเทศมาใช้ในปริมาณ ร้อยละ 70 ของการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด และอีกร้อยละ 30 นั้นถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะ โดยเฉพาะพลาสติกเกรดวิศวกรรมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมากที่สุด ซึ่งการผลิตเม็ดพลาสติกนั้น ผู้ผลิตจะนำเอาสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดเล็ก มาทำปฏิกริยากัน เพื่อให้กลายเป็นสายโซ่ยาว ๆ ที่เราเรียกกันว่า Polymer โดย Polymer แต่ละชนิดนั้น จะทำการสังเคราะห์โดยมีการใช้วัตถุดิบเริ่มต้นที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง จึงทำให้ Polymer แต่ละชนิดนั้นมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามออกไปด้วยเช่นกันค่ะ

ประเภทของเม็ดพลาสติก

 1. Polyethylene (PE) เป็นเม็ดพลาสติกที่นิยมใช้กันมากที่สุด ไอน้ำสามารถซึมผ่านได้เล็กน้อยและอากาศสามารถผ่านเข้าออกได้ เป็นพลาสติกที่มีลักษณะขุ่น ทนทานต่อความร้อนได้ดี จึงเป็นพลาสติกที่นิยมมาใช้ในอุตสาหกรรมมากที่สุด เพื่อเอาไปทำเป็น ท่อน้ำ ถัง ถุงใส่อาหารเย็น ขวดน้ำ หลอด แท่นรองรับสินค้า และสินค้าที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง เป็นต้น ซึ่งPolyethylene สามารถแบ่งได้เป็น LDPE, LLDPE, MDPE, และ HDPE ค่ะ
 • LDPE เป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นต่ำ มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้รูปทรงของชิ้นงานจากพลาสติกชนิดนี้ ทรงตัวได้ไม่ดีค่ะ แต่มีคุณสมบัติที่ทนต่อความเย็นได้ดี ส่วนความร้อนนั้น ต้านทานได้ไม่เกิน 100 องศาค่ะ ซึ่งพลาสติก LDPE จะถูกนำมาใช้ในการผลิตสินค้าที่เป็นฝาภาชนะ เช่น ฝากล่องอาหาร และถาดแช่น้ำแข็ง เป็นต้น
 • LLDPE เป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นปานกลาง มีคุณสมบัติคล้ายกับพลาสติก LDPE แต่มีความแข็งแรง และความเหนียวมากกว่า ซึ่งพลาสติกชนิดนี้จะนิยมนำไปผลิตอุปกรณ์ที่ต้องการความยืดหยุ่น เพื่อรองรับการกระแทกค่ะ เช่น หลัวส้ม หลัวปลา เป็นต้น
 • MDPE เป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นปานกลาง มีความหนาแน่นมากกว่า LLDPE ซึ่งพลาสติกชนิดนี้นิยมนำไปใช้ในการผลิตท่อแก๊ส ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ เป็นต้นค่ะ
 • HDPE เป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง มีความเหนียว แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก และสามารถต้านทานความร้อนและความเย็นได้ดี อีกทั้ง LDPE ยังสามารถทนต่อแสงแดด และสารเคมีต่าง ๆ ได้ดี จึงนิยมนำมาใช้ขึ้นรูปพลาสติก ด้วยการฉีดพลาสติกเกี่ยวกับประมง และกล่องบรรจุผลไม้ที่มีน้ำหนักมากค่ะ แต่ถ้าเป็นพลาสติก LDPE ที่มีเกรด MI ต่ำนั้น จะนำมาใช้ในการฉีดพลาสติกที่มีความหนา เช่น ลัง และถังน้ำ เป็นต้น แต่ถ้าจะใช้ในการฉีดพลาสติกที่มีการขึ้นรูปที่ยาก หรือมีความบาง เช่น ชั้นวางของ ตะแกรง หรือตะกร้านั้น ผู้อ่านจะต้องใช้ พลาสติก LDPE ที่มีเกรด MI สูงค่ะ
 1. Polypropylene (PP) เป็นเม็ดพลาสติกที่นำไปใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและเครื่องใช้ไฟฟ้า ไอน้ำสามารถซึมผ่านได้เล็กน้อย มีความแข็งแรง ทนทานกว่า PE สามารถต้านทานต่อไขมันและทนความร้อนได้สูง จึงนิยมถูกนำไปผลิตแผ่นพลาสติก ถุงร้อนที่ใช้บรรจุอาหาร แผงหน้าปัด ถังพลาสติก ของเล่นเด็ก เป็นต้น
 2. Polystyrene (PS) เป็นพลาสติกที่มีความโปรงใส เปราะง่าย แต่สามารถทนทานต่อกรดและด่างได้ดี ไอน้ำและอากาศสามารถซึมผ่านได้เล็กน้อย พลาสติกชนิดนี้ถูกนิยมนำไปผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลับเทป และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น
 3. Polyvinylchloride (PVC) เป็นเม็ดพลาสติกที่ ไอน้ำและอากาศสามารถซึมผ่านเข้าไปได้พอควร ป้องกันไขมันได้ดี มีลักษณะโปรงใส นิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้าง หรือขวดบรรจุน้ำมัน ฉนวนหุ้มสายไฟ เคเบิ้ล รองเท้า หนังเทียม และไขมันที่นำมาปรุงอาหาร ขวดบรรจุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 4. ABS / SAN, AS เป็นเม็ดพลาสติกที่ทนทานต่อแรงกระแทก ส่วนใหญ่นิยมนำไปผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า หมวกกันน็อค ชิ้นส่วนยานยนต์ มีความทนทานต่อสารเคมีต่าง ๆ ได้ดี
 5. เม็ดพลาสติกที่ใช้งานเฉพาะด้าน หรือเม็ดพลาสติกเกรดงานวิศวกรรม ซึ่งเม็ดพลาสติกประเภทนี้ยังคงต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศค่ะ
 6. เม็ดพลาสติกชนิดอื่น ๆ เช่น Polycarbonate ซึ่งนำมาใช้ผลิตทำเป็นขวดน้ำ เหยือกน้ำ ขวดนม บุกกระป๋องโลหะสำหรับใส่อาหาร ถ้วยใส ช้อนส้อม และมีดพลาสติกชนิดใส เป็นต้นค่ะ

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้

 

ข้อดีของการฉีดพลาสติก ขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดพลาสติกมีข้อดีอย่างไร

ข้อดีของการฉีดพลาสติก

ข้อดีของการฉีดพลาสติก

ข้อดีของการฉีดพลาสติก แน่นอนว่าการขึ้นรูปพลาสติกนั้น สามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่คนนิยมทำกันมากที่สุด ก็คือ การฉีดพลาสติกค่ะ ซึ่งในบทความนี้แอดมินจะบอกถึงข้อดีของการขึ้นรูปพลาสติก ด้วยการฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก เป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโดยการฉีดน้ำพลาสติกลงไปในแม่พิมพ์ที่ได้เตรียมไว้ เพื่อให้ขึ้นเป็นรูปทรงที่ต้องการ ซึ่งข้อดีของการฉีดพลาสติกมีดังนี้

1.การฉีดพลาสติกมีความแม่นยำสูง

ก่อนที่จะทำการฉีดพลาสติก ผู้อ่านจะต้องสั่งทำแม่พิมพ์ เพื่อให้การขึ้นรูปเป็นไปในแบบที่ต้องการ ซึ่งการที่เรามีแม่พิมพ์นี่แหละ ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความถูกต้องแม่นยำตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ฉีดพลาสติก

2.การฉีดพลาสติกทำได้อย่างรวดเร็ว

โดยส่วนใหญ่แล้ว การฉีดพลาสติกแบบง่าย จะใช้เวลาอยู่ที่ 15-30 วินาที ต่อ 1 ชิ้น  ซึ่งหากแม่พิมพ์มีความซับซ้อนขึ้น เวลาที่ใช้ในการฉีดพลาสติกก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะ

3.การฉีดพลาสติก มีค่าแรงที่ต่ำ

เนื่องจากว่าอุปกรณ์ในการฉีดพลาสติกส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรทำงาน เพื่อรักษาความต่อเนื่อง และคุณภาพของชิ้นงานทุกชิ้น โดยมีการใช้แรงงานเพียงเล็กน้อยในการควบคุมเครื่องจักรนั่นเองค่ะ จึงทำให้การฉีดพลาสติกสามารถประหยัดแรงงานเป็นจำนวนมากได้

 1. การฉีดพลาสติก ทำให้ชิ้นงานมีความแข็งแรง ทนทาน

ผู้ฉีดสามารถควบคุมความเข้มข้นของสารเติมแต่ง ในระหว่างกระบวนการฉีดพลาสติกได้ โดยทำการเติมสารเข้าไป เพื่อที่จะลดความหนาแน่นของพลาสติกเหลว และเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงานนั่นเองค่ะ

 1. การฉีดพลาสติก สามารถผสมชนิดของพลาสติกได้

เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกสามารถรองรับพลาสติก 2 ชนิด หรือมากกว่า ในเวลาเดียวกันได้ ทำให้ชิ้นงานมีลูกเล่นที่ดีกว่า

 1. การฉีดพลาสติก ช่วยประหยัดทรัพยากรให้กับโลก

เนื่องจาก แม่พิมพ์ของการฉีดพลาสติกนั้นสามารถนำเอามารีไซเคิลเพื่อทำเป็นแม่พิมพ์อันใหม่ได้ อีกทั้งเศษพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว และเหลือจากการฉีดพลาสติกที่ผ่านมา สามารถนำไปรีไซเคิลได้ โดยการละลายพลาสติกเหล่านี้ เพื่อนำไปใช้งานการผลิตในอนาคตได้ อีกทั้งการฉีดพลาสติกยังทำให้ประหยัดต้นทุน และประหยัดเวลาที่จะไปหาวัสดุใหม่ ๆ นั่นเองค่ะ  ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยประหยัดทรัพยากรให้กับโลกของเราด้วยค่ะ

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้

เรื่องของ การฉีดพลาสติก คืออะไร ทำไมถึงเป็นที่นิยม บทความนี้มีคำตอบ การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

เรื่องของ การฉีดพลาสติก

เรื่องของ การฉีดพลาสติก 

เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Moulding Machine) ฉีดพลาสติก
เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Moulding Machine) ฉีดพลาสติก

เรื่องของ การฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก ด้วยการเติมเม็ดพลาสติกที่ถูกนำไปหลอมละลายให้กลายเป็นน้ำพลาสติกในเครื่องฉีดพลาสติก แล้วเครื่องฉีดพลาสติกก็จะฉีดน้ำพลาสติกไปยังแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก เพื่อทำการขึ้นรูปในแบบต่าง ๆ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกก็จะปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก และกลายเป็นชิ้นงานพลาสติกตามที่ต้องการค่ะ

3 ส่วนประกอบหลักของเครื่องฉีดพลาสติก

1.ชุดฉีด (Injection Unit)

เม็ดพลาสติกที่อยู่ในกรวยเติมจะไปที่กระบอกสูบ เพื่อนำไปหลอมละลายให้กลายเป็นน้ำพลาสติกด้วยความร้อนจากฮีทเตอร์ จากนั้นสกรูจะทำหน้าที่คลุกเคล้าน้ำพลาสติกให้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมทั้งผลักดันน้ำพลาสติกนี้ให้เข้าไปยังแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติกค่ะ

2.ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)

ทำหน้าที่ควบคุมการปิด เปิดการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งแม่พิมพ์จะมีสองด้านประกบกัน โดยด้านที่น้ำพลาสติกเข้านั้นจะคงที่ ไม่เคลื่อนไปไหน ส่วนอีกด้านหนึ่งจะมีการเคลื่อนที่ และชุดปิด เปิดแม่พิมพ์นี้ ก็จะทำหน้าที่อัดแม่พิมพ์ให้แน่น เพื่อต้านความดันภายใน ในขณะที่ทำการฉีดพลาสติก

3.ฐานเครื่อง (Base Unit)

เป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักของเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหมด

กระบวนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

ส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ค่ะ ส่วนการฉีดวัสดุ และส่วนยึดวัสดุ โดยกระบวนการฉีดพลาสติกนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังวิธีการตอนไปนี้ค่ะ

 • เตรียมเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ ที่ถูกทำให้แห้งจนอยู่ในระดับความชื้นที่เหมาะสมในการฉีดพลาสติก และเลือกเม็ดสีที่ต้องการ เพื่อให้น้ำพลาสติกเปลี่ยนเป็นสีต่าง ๆ
 • ใส่เม็ดพลาสติกและเม็ดสีที่เตรียมไว้แล้วลงไปในถังกรวย หรือเรียกอีกอย่างว่า Hopper ของเครื่องฉีดพลาสติก หลังจากนั้นเกลียวหนอน หรือ Reciprocating Screw ก็จะทำหน้าที่ลำเลียงเม็ดพลาสติกไปยังแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก
 • เม็ดพลาสติกภายในท่อลำเลียงจะถูกนำไปหลอมละลายด้วยความร้อนให้กลายเป็นของเหลว และสกรูก็จะทำการผสมน้ำพลาสติกจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
 • หลังจากนั้นแม่พิมพ์ที่ถูกให้ความร้อนจะประกบกันจนแน่น และใช้แรงดันเพื่อฉีดเรซินเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์จนกระทั่งเต็มพื้นที่แม่พิมพ์
 • อุณหภูมิในแม่พิมพ์จะลดลงเมื่อพลาสติกขึ้นรูปตามที่ต้องการแล้ว เพื่อให้ของเหลวภายในแม่พิมพ์เกิดการแข็งตัวเป็นไปตามรูปร่างของแม่พิมพ์
 • แม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติกถูกเปิดออกเพื่อนำเอาชิ้นส่วนออกมา แล้วจึงเริ่มขั้นตอนใหม่อีกครั้งไปเรื่อย ๆ นั่นเองค่ะ

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้

ส่วนประกอบของพลาสติก วัตถุดิบธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลาสติกมีอะไรบ้างนะ ? พลาสติก เป็นวัสดุที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น

ส่วนประกอบของพลาสติก

ส่วนประกอบของพลาสติก

ส่วนประกอบของพลาสติก พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์อย่างเรารู้จักมานานกว่า 130 ปี ทั้งยังมีการนำพลาสติกมาใช้ประโยชน์แทนโลหะ ไม้ หรือวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ เช่น ทำเส้นใยสำหรับผลิตสิ่งทอ หล่อเป็นลำเรือ และชิ้นส่วนของยานยนต์ ภาชนะ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ อีกมากเลยทีเดียวค่ะ

พลาสติก เป็นวัสดุที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น โดยการนำวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น น้ำมันปิโตรเลียม มาแยกเป็นสารประกอบบริสุทธิ์หลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารประกอบระหว่างคาร์บอน (ถ่าน) กับก๊าซไฮโดรเจน เมื่อนำเอาสารประกอบแต่ละชนิดมาทำปฏิกิริยาให้มีลักษณะต่อ ๆ กันเป็นเส้นสายยาวมากๆ ก็จะได้วัสดุที่มีสมบัติเป็นพลาสติก โดยพลาสติกที่เกิดจากสารประกอบที่ต่างกันจะมีสมบัติแตกต่างกันไปด้วย และพลาสติกบางชนิดอาจเกิดจากสารประกอบมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งในวันนี้แอดมินจะพาผู้อ่านทุกท่าน ไปรู้จักกับส่วนประกอบในการผลิตพลาสติกกันค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง

ส่วนประกอบสำหรับการผลิตพลาสติกมีด้วยกันดังนี้ค่ะ 

ปิโตรเลียม
ปิโตรเลียมเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกแทบทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมนั้นสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่สำคัญ ได้แก่ สารในกลุ่มโอเลฟิน (Olefins) เช่น มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทนและเพนเทน และสารในกลุ่มอะโรแมติก เช่น เบนซีน และอนุพนธ์ของเบนซีน สารทั้ง ๒ กลุ่มสามารถนำมาผลิตมอนอเมอร์ได้มากมายหลายชนิด

ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติที่พบในประเทศไทยมีส่วนประกอบเป็นสารไฮโดรคาร์บอน ที่สำคัญคือ มีเทน อีเทน โพรเพน และบิวเทนเป็นส่วนใหญ่ สารไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทิลีนมอนอเมอร์และโพรไพลีนมอนอเมอร์ ซึ่งเป็นสารเริ่มต้นสำหรับการผลิตพลาสติกหลายชนิด

ถ่านหินและลิกไนต์
ประเทศไทยมีแหล่งลิกไนต์สำคัญ 2 แห่งนั้นก็คือคือ จังหวัดลำปาง และจังหวัดกระบี่ นั่นเองค่ะ โดยประโยชน์ของลิกไนต์นอกจากจะใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนั้น ยังสามาราถใช้ผลิตเบนซีน และอนุพันธ์ของเบนซีน เช่น สไตรีนมอนอเมอร์ ได้ด้วยค่ะ

พืชและน้ำมันพืช
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลาสติกบางชนิด ได้แก่ ส่วนต่าง ๆ ของพืชและน้ำมันพืช เช่น เซลลูโลส เชลแล็ก และกรดไขมันต่าง ๆ

แร่ธาตุต่าง ๆ
สินแร่บางชนิด เช่น ถ่านโค้ก และหินปูน เป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตแคลเซียมคาร์ไบด์ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอะเซทิลีน นอกจากนี้ คลอรีนที่ผลิตได้จากน้ำทะเล ตลอดจนแร่ใยหินได้นำมาใช้สำหรับผลิตพลาสติกเสริมแรง

วัตถุดิบที่ใช้เป็นสารเริ่มต้นสำหรับการผลิตพลาสติกที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ นั้นจะมีลักษณะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลเดี่ยว เรียกว่า มอนอเมอร์ ที่สำคัญ ได้แก่ เอทิลีน ไวนิลคลอไรด์ ไวนิลฟลูออไรด์ โพรไพลีน บิวทาไดอีน เบนซีน ไซลีน ฟีนอล ยูเรีย และฟอร์มาลตีไฮด์นั่นเองค่ะ

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้

ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกกับ Deemark ให้รองรับกับความต้องการของคุณ

ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกกับ Deemark

ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกกับ Deemark

อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้งานฉีดพลาสติกของคุณออกมาสวยงามได้นั่น ก็คือการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั้นเองค่ะ ผลิตภัณฑ์ฉีดพลาสติกจะออกมาได้สวยงามนั้น นอกจากกรรมวิธีการฉีดพลาสติกที่ดีแล้ว แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบในการขึ้นรูปพลาสติกนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ โดย Deemark นั้นเราสนับสนุนจินตนาการของทุกท่านให้เป็นจริง ผ่านการฉีดพลาสติกออกมาเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่หลากหลาย พร้อมทั้งการออกแบบแม่พิมพ์ให้รองรับกับความต้องการของลูกค้าทุกท่าน ในวันนี้แอดมินจะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปศึกษากับเรื่องราวของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกกันค่ะ ว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยค่ะ

1.แม่พิมพ์พลาสติกทุกชิ้นของ Deemark จะต้องทำการศึกษาเบื้องต้นก่อนการออกแบบ 

ในเบื้องต้น Deemark จะต้องทำการศึกษาถึงผลิตภัณฑ์ของตัวสินค้าที่คุณจะทำการฉีดพลาสติกเสียก่อน ทั้งในด้านของรูปร่าง การใช้งาน และวัสดุ ว่าควรจะใช้พลาสติกประเภทไหนได้ แล้วจึงนำมาประมวลผลเพื่อออกแบบแม่พิมพ์ ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์จำลองออกมาเพื่อทำการประเมินราคาและคุยรายละเอียด หลังจากนั้นทาง Deemark ถึงจะทำการออกแบบตัวแม่พิมพ์ได้ในขั้นตอนต่อไปค่ะ

2.การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจาก Deemark 

หลังจาก Deemark ได้ข้อมูลและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่คุณจะทำการฉีดพลาสติกในรูปแบบจำลองแล้วนั้น ทาง Deemark เราก็จะทำการเขียนแบบงานที่จะแสดงโครงสร้างและสัดส่วน ตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงความชัดเจนของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งทาง Deemark เราได้อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบ นั่นก็คือการออกแบบผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ ( Computer-aided design ) ซึ่งการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั้นจะมีข้อดีตรงที่ ทำให้ Deemark เราสามารถเก็บแบบของแม่พิมพ์นำมาปรับในผลิตภัณฑ์ต่อไปได้

หลังจากทาง Deemark เราได้ออกแบบแม่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ทาง Deemark เราจะทำการส่งแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกไปยังตัวเครื่องทำแม่พิมพ์พลาสติกอีกทีค่ะ

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้

โครงสร้างและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก Deemark มีคำตอบให้

โครงสร้างและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

โครงสร้างและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในไทยมีกี่กลุ่มกันนะ Deemark มีคำตอบ
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในไทยมีกี่กลุ่มกันนะ Deemark มีคำตอบ

ปัจจุบัน หันมองไปทางไหนคุณผู้อ่านก็มักจะเห็นบรรจุภัณฑ์ ของเล่น ของใช้ต่าง ๆ ที่เป็นพลาสติกอยู่รอบตัวมากมาย โดยคุณรู้หรือไม่ว่ามีสิ่งของพลาสติกจำนวนไม่น้อยที่มีวิธีการขึ้นรูปด้วยการกรรมวิธีการฉีดพลาสติกค่ะ มาถึงตรงนี้หลายคนที่สนใจในการขึ้นรูปพลาสติกหรือกำลังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นรูปพลาสติกอยู่นั้น ว่าการฉีดพลาสติกนั้นสามารถทำได้ด้วยเครื่องฉีดแบบใดบ้างและแต่ละแบบมีวิธีการที่แตกต่างกันอย่างไร Deemark มีคำตอบกับบทความนี้ค่ะ

เครื่องฉีดพลาสติกประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ

 • ชุดฉีด (Injection Unit)
 • ชุดปิด–เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)
 • ฐานเครื่อง (Base Unit)

ชุดฉีด (Injection Unit)

การทำงานของชุดหัวฉีด เม็ดพลาสติกที่อยู่ในกรวยเติมจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อสกรูหมุนพาเม็ดพลาสติกออกไปที่กระบอกสูบ และเม็ดพลาสติกก็จะหลอมละลายในกระบอกสูบด้วยความร้อนจากฮีทเตอร์ (Heater) สกรูจะทำหน้าที่คลุกเคล้าเม็ดพลาสติกที่ละลายแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมกับขับดันให้พลาสติกพุ่งออกจากหัวฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์

ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)

ทำหน้าที่เคลื่อนปิด-เปิดแม่พิมพ์ในจังหวะการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก โดยปกติแม่พิมพ์จะมีสองด้านประกบกัน โดยด้านที่พลาสติกเข้าจะเป็นด้านที่อยู่กับที่ และอีกด้านจะเป็นด้านเคลื่อนที่ ชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ระบบจะทำหน้าที่อัดแม่พิมพ์ให้แน่นเพื่อต้านความดันภายในขณะฉีด

ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)

ทำหน้าที่เคลื่อนปิด-เปิดแม่พิมพ์ในจังหวะการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก โดยปกติแม่พิมพ์จะมีสองด้านประกบกัน โดยด้านที่พลาสติกเข้าจะเป็นด้านที่อยู่กับที่ และอีกด้านจะเป็นด้านเคลื่อนที่ ชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ระบบจะทำหน้าที่อัดแม่พิมพ์ให้แน่นเพื่อต้านความดันภายในขณะฉีด

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้

พลาสติก ABS คืออะไร ทำไมถึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย Deemark มีคำตอบให้

พลาสติก ABS

พลาสติก ABS

ขอขอบคุณรูปภาพจาก pantip.com

พลาสติก ABS หรือ Acrylonitrile-Butadiene-Styrene เป็นพลาสติกที่หลอมใหม่ได้และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเลยค่ะ ในปัจจุบัน และถือว่าเป็นพลาสติกอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศ มีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงสูง ทำให้ขึ้นรูปง่าย โดยพลาสติก ABS จะนิยมใช้ในการผลิตถ้วยหรือภาชนะเป็นต้นค่ะ

แต่อีกประการสำคัญคือ เจ้าตัวพลาสติก ABS สามารถทำในรูปแบบเส้น filament ที่ใช้เป็น Material ในการปริ๊นท์ในเครืองพิมพ์สามมิติ ตัวอย่างเช่น ชิ้นงานที่ทำจากพลาสติก ABS เช่น ตัวต่อ Lego ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนั้นเองค่ะ

คุณสมบัติเด่น

แข็งแรงยืดหยุ่น

เป็นคุณสมบัติเด่น ของพลาสติก ABS ซึ่งมีความแข็งแรงแต่เปราะ โดยชิ้นงานที่ทำจาก 3D Printing ที่ใช้พลาสติก ABS นั้นสามารถทดต่อแรงบีบและแรงดึง ได้ดี จึงเหมาะในการขึ้นงานทางกลไก Engineering หรือ Mechanic เช่น ข้อต่อต่าง ๆ ของโซ่ หรือ ตาข่าย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการ outdoor ได้เนื่องจากเป็นผลผลิตจากปิโตรเลียม ทำให้ทนอสภาพอากาศได้ดีเป็นต้นค่ะ

ขุ่นทึบ

โดยปกติแล้ว พลาสติก ABS จะมีความใส แต่เมื่อใส่สีเข้าไปแล้วจะมีคุณบัติคือขุ่น ชิ้นงานที่เกิดจากการพิมพ์ 3 มิติจึงมีลักษณะขุ่นทึบและเหมาะกับชิ้นงานที่ต้องการคุณสมบัติทึบ เช่น ภาชนะใส่ของเป็นต้น

ตกแต่งชิ้นงานได้ง่าย

ด้วยกระดาษทราย หรือ อะซิโตน โดยเฉพาะ Acetone สามารถทำละลายพลาสติก ABS ได้ดี เราจึงสามารถใช้ประโชยน์เช่นนี้ได้หลายแบบ เช่น หยดอะซิโตน 2-3 หยดเพื่อต่อชิ้นงาน 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน จุ่มงานในอะซิโตน เพื่อทำให้ชิ้นงานเงาขึ้น หรือ เอาอะซิโตนทาบาง ๆ ที่แท่นรองชิ้นงานเพื่อให้แกะชิ้นงานได้ง่ายเป็นต้นค่ะ

โดยคุณสมบัติข้างต้นทำให้ พลาสติก ABS เหมาะในงานขึ้นรูป ชิ้นงานที่ต้องใช้งานกลไก ข้อต่อ หรือ ชิ้นงานที่ต้องทนอแรงบีด ดึง และ เฉื่อน เช่น กำไรข้อมือ เหมาะงานด้าน Engineering และ Mechanics ลักษณะของแข็งกึ่งยาง และทนต่อสภาพแวดล้อม กรด อุณหภูมิ และแสงแดดได้ จึงสามารถใช้ได้ดีทั้งงานภายอกและภายในได้ ทั้งยังสามารถใช้งานได้ยาวนานและง่ายต่อการเก็บรักษาแต่อาจจะมีความใสหรือเงาไม่เท่ากับพลาสติกชนิดอื่น ๆ ค่ะ

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้

10 ปัญหาที่เกิดจากการฉีดพลาสติกขึ้นรูปมีอะไรบ้างDeemarkมีคำตอบให้

10 ปัญหาที่เกิดจากการฉีดพลาสติกขึ้นรูปมีอะไรบ้างDeemarkมีคำตอบให้

10 ปัญหาที่เกิดจากการฉีดพลาสติกขึ้นรูปมีอะไรบ้าง Deemark มีคำตอบให้

10 ปัญหาที่เกิดจากการฉีดพลาสติกขึ้นรูปมีอะไรบ้าง Deemark มีคำตอบให้ ด้วยบริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ฉีดพลาสติกขึ้นรูปอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านการฉีดพลาสติก ทั้งในประเทศไทยและส่งออกสู่ต่างประเทศมามากกว่า 30 ปี เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

ในการบวนการขึ้นรูปฉีดพลาสติกนั้น แม้จะทำตามขั้นตอนการฉีดพลาสติกได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ตาม แต่ก็สามารถเกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหาระหว่างการฉีดพลาสติกขึ้นมาได้เสมอ แล้วปัญหาที่เกิดจากการขึ้นรูปฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง Deemark มีคำตอบให้ค่ะ

1.รอยพ่น (Jitting) ข้อบกพร่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพลาสติกเหลวถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตรงส่วนที่หนาโดยผ่านช่องทางเข้าที่มีขนาดเล็กด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดการไหลวน (Turbulent flow) ขึ้นและพลาสติกเหลวที่ถูกฉีดเข้าไปก่อนจะวิ่งไปได้ไกลเป็นแนวเส้นตรงแทนที่จะวิ่งออกไปพร้อมกันตลอดความกว้างของชิ้นงาน ทำให้พลาสติกเกิดการเย็นตัวไม่พร้อมกันจึงมองเห็นเป็นรอยบนผิวชิ้นงานซึ่งเรียกว่า “รอยพ่น”

2.ครีบ (Flashing) ครีบที่ชิ้นงานจะเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกสูง เพื่อป้องกันพลาสติกไม่เต็มแบบ (Short shot) และใช้ความดันย้ำ (Holding pressure) สูงเพื่อป้องกันชิ้นงานยุบตัว (Sink) แรงดันของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะสูงมากจนเอาชนะแรงดันด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Clamping pressure) ทำให้แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเผยอออก จนทำให้พลาสติกเหลวไหลออกมาตามรอยประกบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้ จึงเกิดเป็นครีบที่ขอบเขตของชิ้นงานขึ้น

3.ประกายเงินที่ผิวชิ้นงาน (Silver Streak) ในกรณีที่อุณหภูมิพลาสติกเหลวในกระบอกฉีดพลาสติกสูงมาก และค้างอยู่ในกระบอกฉีดพลาสติกนาน เนื่องจากการใช้ความเร็วขอบของการหมุนเกลียวหนอน และความดันต้านการถอยหลังกลับของเกลียวหนอนสูง และทำการฉีดพลาสติกเหลวผ่านช่องทางเข้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยความเร็วสูงมากเกินไป ทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นกับพลาสติกเหลว เนื่องจากการเสียดทาน จนความชื้นหรือก๊าซแยกตัวออกมาจากเนื้อพลาสติกและกระจายไปที่ผิวของชิ้นงานซึ่งมีลักษณะเป็นประกายสีเงินที่เรียกว่า ประกายเงิน (Silver streak) โดยจะเกิดอยู่บริเวณรอบ ๆ ทางน้ำพลาสติกเข้า

4.รอยไหม้ (Burn) รอยไหม้ที่ผิวชิ้นงานจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศร้อนที่เกิดขึ้นในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เนื่องจากการฉีดพลาสติกเหลวเข้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั้นระบายออกไม่ทัน จึงเกิดการอัดตัวกันขั้นทำให้มีอุณหภูมิสูงมากขึ้นจนเกิดรอยไหม้ (Burn) ขึ้นที่ผิวชิ้นงานได้ ซึ่งส่วนมากจะเกิดรอยไหม้ตรงตำแหน่งสุดท้ายของการไหลของพลาสติกเหลว การที่อากาศร้อนจะเกิดขึ้นมากก็เนื่องจากอุณภูมิพลาสติกสูงมาก และถ้าใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกสูงเกินไป จะทำให้อากาศร้อนระบายออกไม่ทัน หรืออาจทำให้เกิดการเสียดสีกันระหว่างพลาสติกเหลวกับผิวของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจนทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดรอยไหม้ได้

5.ชิ้นงานเกิดรอยแหว่ง (Short Shot) ชิ้นงานจะเกิดเป็นรอยแหว่งตรงตำแหน่งสุดท้ายของการไหลของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เนื่องจากการไหลของพลาสติกเหลวเข้าในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกช้า พลาสติกเหลวจึงเย็นตัวลง ความหนืดจึงเพิ่มมากขึ้นทำให้พลาสติกไหลเข้าไม่เต็มในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจนเป็นรอยแหว่ง

6.รอยยุบ (Sink Mark) จะมีลักษณะเป็นรอยยุบบนผิวชิ้นงาน ซึ่งเป็นลักษณะของการหดตัวแบบหนึ่งของชิ้นงานโดยเฉพาะชิ้นงานจากฉีดพลาสติกพวกที่มีผลึกจะมีโอกาสเกิดการยุบตัวได้มาก

7.ร่องรอยการไหล (Flow Mark) ข้อบกพร่องนี้มีสาเหตุเหมือนกับการเกิดรอยแหว่ง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กันก็ได้ คือถ้าใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกต่ำเกินไป พลาสติกจะเย็นตัวและไหลไม่สะดวกทำให้เกิดเป็นคลื่นเหมือนรอยวงปีของต้นไม้ที่เราเรียกว่า ร่องรอยการไหล (Flow Mark) ที่ผิวชิ้นงานตรงบริเวณทางน้ำพลาสติกเข้า

8.การโก่งงอ (Warpage) การเย็นตัวของชิ้นงานไม่สม่ำเสมอกัน อันเนื่องมาจากชิ้นงานมีความหนาแตกต่างกันมากหรือระบบการหล่อเย็นในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกไม่ดี จะทำให้ชิ้นงานเกิดการโก่งงอ (Warpage) ขึ้นได้ หรือถ้าเป็นชิ้นงานที่มีความหนาเท่ากันตลอด แต่ใช้ความดันย้ำมากหรือนานจนเกินไป ก็จะทำให้มีความเค้นตกค้าง (Residual Stress) อยู่ในชิ้นงานมากจนทำให้เกิดการโก่งงอได้เช่นกัน โดยเฉพาะตรงปลายของชิ้นงานหลังจากปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

9.ขนาดคลาดเคลื่อน (Dimensional Defect) เมื่อใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกและความดันย้ำต่ำ ตลอดจนเวลาย้ำสั้นเกินไป จะทำให้พลาสติกเหลวเย็นตัวลง ความหนืดสูงขึ้นจนทำให้ความดันไม่เพียงพอที่จะทำให้เนื้อพลาสติกอัดกนได้แน่นเต็มในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกทำให้ขนาดของชิ้นงานเล็กลงกวาที่ต้องการ

10.รอยเชื่อมประสาน (Weld Mark) ตรงตำแหน่งที่มีพลาสติกเหลวไหลมาบรรจบนั้น ถ้าอุณหภูมิของพลาสติกเหลวต่ำเกินไป จะทำให้รอยเชื่อมประสานไม่ดีเท่าที่ควร จนสามารถมองเห็นเป็นรอยต่อของเนื้อพลาสติกได้ เนื่องมาจากการใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกต่ำไปจนทำให้อุณหภูมิพลาสติกเหลวลดลง นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากการไหลตัวไม่ดีของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เนื่องจากอุณหภูมิของพลาสติกเหลวและแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกต่ำไป

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้

เรื่องของ เทอร์โมพลาสติก รู้กันหรือไม่ว่า เทอร์โมพลาสติก ป็นพลาสติกที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ได้รับความร้อนจะอ่อนตัว สามารถเปลี่ยนรูปได้

เรื่องของ เทอร์โมพลาสติก

เรื่องของ เทอร์โมพลาสติก

เป็นที่รู้กันดีค่ะว่าพลาสติกที่เราใช้กันอยู่นั้น มีหลายประเภทด้วยกัน แต่ผู้อ่านเคยได้ยินคำว่า เทอร์โมพลาสติก กันไหมคะ แล้วรู้กันหรือไม่ว่า เทอร์โมพลาสติก คืออะไร ในวันนี้แอดมินเลยจะมาขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ เทอร์โมพลาสติก กันค่ะ ว่า เทอร์โมพลาสติก คืออะไร

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) หรือเรซิน เป็นพลาสติกที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปลี่ยนรูปได้ พลาสติกประเภทนี้โครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาว มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์น้อยมาก จึงสามารถหลอมเหลว หรือเมื่อผ่านการอัดแรงมากจะไม่ทำลายโครงสร้างเดิม ตัวอย่าง พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิสไตรีน มีสมบัติพิเศษคือ เมื่อหลอมแล้วสามารถนำมาขึ้นรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ ชนิดของพลาสติกใน ตระกูลเทอร์โมพลาสติก ได้แก่

โพลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) เป็นพลาสติกที่ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แต่อากาศผ่านเข้าออกได้ มีลักษณะขุ่นและทนความร้อนได้พอควร เป็นพลาสติกที่นำมาใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม เช่น ท่อน้ำ ถัง ถุง ขวด แท่นรองรับสินค้า

โพลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP) เป็นพลาสติกที่ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แข็งกว่าโพลิเอทิลีนทนต่อสารไขมันและความร้อนสูงใช้ทำแผ่นพลาสติถุงพลาสติก บรรจุอาหารที่ทนร้อน หลอดดูดพลาสติก เป็นต้น

โพลิสไตรีน (Polystyrene: PS) มีลักษณะโปร่งใส เปราะ ทนต่อกรดและด่าง ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอควร ใช้ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น

เอบีเอส (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) สมบัติคล้ายโพลิสไตรีน แต่ทนสารเคมีดีกว่า เหนียวกว่า โปร่งแสง ใช้ผลิตถ้วย ถาด เป็นต้น

โพลิไวนิลคลอไรด์ หรือพีวีซี (Polyvinylchloride: PVC) ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอควร แต่ป้องกันไขมันได้ดีมีลักษณะใส ใช้ทำขวดบรรจุน้ำมันและไขมันปรุงอาหาร ขวดบรรจุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์ เบียร์ ใช้ทำแผ่นพลาสติก ห่อเนยแข็ง ทำแผ่นแลมิเนตชั้นในของถุงพลาสติก

ไนลอน (Nylon) เป็นพลาสติกที่มีความเหนียวมาก คงทนต่อการเพิ่มอุณหภูมิ ทำแผ่นลามิเนตสำหรับทำถุงพลาสติกบรรจุอาหารแบบสุญญากาศ

โพลิเอทิลีน เทอร์ฟะธาเลต หรือเพท (Polyethylene terephthalate: PET) เหนียวมากโปร่งใส ราคาแพง ใช้ทำแผ่นฟิล์มบาง ๆ บรรจุอาหาร

โพลิคาร์บอเนต หรือพีซี (Polycarbonate: PC) มีลักษณะโปร่งใส แข็ง ทนแรงยึดและแรงกระแทกได้ดี ทนความร้อนสูง ทนกรด แต่ไม่ทนด่าง เป็นรอยหรือคราบอาหาร จับยาก ใช้ทำถ้วย จาน ชาม ขวดนมเด็ก และขวดบรรจุอาหารเด็ก

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้