วิธีตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานหลังการฉีดพลาสติก

วิธีตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานหลังการฉีดพลาสติก

วิธีตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานหลังการฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติกขึ้นรูปเป็นกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติกที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรม ด้วยการฉีดพลาสติกสามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซ้อนและต้องการคุณภาพสูง ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน หลังการฉีดพลาสติกเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่า ชิ้นงานมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ต้องการนะคะ วันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก

วิธีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก

การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติกหลังการฉีดพลาสติก เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่า ชิ้นงานมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ต้องการ โดยการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติกช่วยระบุข้อบกพร่องหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดพลาสติก ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ช่วยป้องกันความสูญเสีย และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกค่ะ

 1. การตรวจสอบความหนาสม่ำเสมอ

ความหนาของชิ้นงานพลาสติก เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความแข็งแรง และความทนทานของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การตรวจสอบความหนาสม่ำเสมอของชิ้นงานฉีดพลาสติกเป็นสิ่งจำเป็น โดยสามารถใช้เครื่องมือวัดความหนา เช่น เวอร์เนียคาลิปเปอร์ หรือ ไมโครมิเตอร์ ในการวัดความหนาของชิ้นงานฉีดพลาสติกในจุดต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าชิ้นงานฉีดพลาสติกที่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่

 1. การตรวจสอบความแข็งแรง

การทดสอบความแข็งแรงของชิ้นงานฉีดพลาสติก เป็นอีกหนึ่งวิธีการตรวจสอบคุณภาพที่สำคัญ โดยสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การทดสอบแรงดึง (Tensile Test) การทดสอบแรงกด (Compression Test) หรือการทดสอบแรงกระแทก (Impact Test) เพื่อประเมินความสามารถในการรับแรงของชิ้นงานฉีดพลาสติก และตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่

 1. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นงาน

นอกจากการตรวจสอบความหนาและความแข็งแรงของชิ้นงานฉีดพลาสติกแล้ว การตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นงานฉีดพลาสติกก็เป็นสิ่งสำคัญ เช่น การตรวจสอบรอยแตก รอยบุ๋ม รอยเป็นขุย หรือรอยตำหนิอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการฉีดพลาสติกขึ้นรูป เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นงานฉีดพลาสติกมีคุณภาพตามข้อกำหนด

การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานหลังการฉีดพลาสติก เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยควรตรวจสอบความหนาสม่ำเสมอ ความแข็งแรง และความสมบูรณ์ของชิ้นงาน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากการฉีดพลาสติกสามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่คุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตออกมานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งผู้ผลิตจำเป็นต้องให้ความสำคัญและควบคุมปัจจัยเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. คุณสมบัติของวัตถุดิบพลาสติก

วัตถุดิบพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการฉีดพลาสติก เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน โดยคุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความหนืด ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการไหลของพลาสติกขณะฉีดพลาสติก ความเหนียวที่จะช่วยให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน และความคงรูปที่จะช่วยให้ชิ้นงานคงรูปตามที่ออกแบบไว้

โรงงานฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย
 1. กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมได้อย่างเหมาะสม เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก ปัจจัยต่างๆ ในกระบวนการผลิต เช่น อุณหภูมิ ความดัน ระยะเวลา และอัตราการฉีดพลาสติก จะต้องถูกควบคุมให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความแข็งแรง ความละเอียด และความสม่ำเสมอ

 1. การออกแบบแม่พิมพ์ที่ดี

การออกแบบแม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับชิ้นงาน เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพ แม่พิมพ์ที่ออกแบบดี จะช่วยให้การไหลของพลาสติกเป็นไปอย่างราบรื่น ลดปัญหาการเกิดรอยต่อ รอยแตก หรือความไม่สม่ำเสมอของชิ้นงาน นอกจากนี้ การออกแบบที่ดียังช่วยให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก
 1. การบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก

การบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติกอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก การตรวจเช็กและปรับแต่งเครื่องฉีดพลาสติก อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เครื่องฉีดพลาสติกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาเครื่องฉีดพลาสติกเสียหาย และช่วยให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ

 1. ทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน

พนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ในการควบคุมกระบวนการผลิต จะสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง

การผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง ต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบแม่พิมพ์ที่เหมาะสม และการบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติกอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ทนทาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

การฉีดพลาสติกเบื้องต้นสำหรับมือใหม่

การฉีดพลาสติกเบื้องต้นสำหรับมือใหม่

การฉีดพลาสติกเบื้องต้นสำหรับมือใหม่

การฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการผลิตที่สำคัญในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยการฉีดพลาสติกขึ้นรูปสามารถผลิตชิ้นส่วนพลาสติกหลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ของใช้ชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ ของเล่นรวมถึงเครื่องใช้สำนักงานด้วยนะคะ ซึ่งการฉีดพลาสติกขึ้นรูปจะช่วยให้ผลิตชิ้นงานพลาสติกที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้ วันนี้แอดมินจะมาแนะนำการฉีดพลาสติกเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ค่ะ

ฉีดพลาสติกสำหรับของเล่นเด็ก การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการการผลิตชิ้นงาน

ขั้นตอนพื้นฐานของการฉีดพลาสติกที่ควรรู้

 1. การเตรียมวัสดุ พลาสติกที่ใช้ทั่วไปสำหรับการฉีดพลาสติกมีหลายชนิด เช่น โพลีโพรพิลีน (PP), โพลีเอทิลีน (PE), โพลีสไตรีน (PS), อะคริโลไนไตรล-บิวทาไดอีน-สไตรีน (ABS) และโพลีคาร์บอเนต (PC) พลาสติกชนิดต่างๆ เหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงต้องเลือกชนิดพลาสติกให้เหมาะสมกับความต้องการ
 2. การออกแบบแม่พิมพ์ แม่พิมพ์เป็นหัวใจสำคัญของการฉีดพลาสติก ต้องออกแบบแม่พิมพ์ให้มีความแม่นยำและทนทาน ช่องว่างภายในแม่พิมพ์จะกำหนดรูปร่างของชิ้นงานพลาสติก
 3. การตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติกมีหลายขนาดและประเภท แต่ละเครื่องมีการตั้งค่าที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ต้องตั้งค่าเครื่องให้เหมาะสมกับชนิดพลาสติก ขนาดชิ้นงาน และความต้องการอื่นๆ
 4. การฉีดพลาสติก เม็ดพลาสติกจะถูกเทลงในถังหลอมของเครื่องฉีดพลาสติก ความร้อนจะหลอมละลายพลาสติกจนเป็นของเหลว จากนั้นพลาสติกหลอมเหลวจะถูกฉีดพลาสติกด้วยแรงดันสูงเข้าไปในแม่พิมพ์
 5. การหล่อเย็นและการถอดชิ้นงาน พลาสติกจะเย็นลงและแข็งตัวภายในแม่พิมพ์ เมื่อพลาสติกแข็งตัวสนิท ชิ้นงานจะถูกนำออกจากแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติกขนาดเล็กใครว่ายาก Deemark ทำได้ ฉีดพลาสติก

เทคนิคการฉีดพลาสติกที่สำคัญ

 • การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมอุณหภูมิของพลาสติกที่หลอมละลายและอุณหภูมิของแม่พิมพ์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ
 • การปรับความดันและความเร็วในการฉีด การปรับความดันและความเร็วในการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ให้เหมาะสม จะช่วยให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
 • การออกแบบแม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับชิ้นงานและกระบวนการฉีดพลาสติก เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ

การฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตชิ้นงานพลาสติกที่หลากหลาย โดยมีขั้นตอนและเทคนิคที่สำคัญ เช่น การควบคุมอุณหภูมิ การปรับความดันและความเร็วในการฉีดพลาสติก และการออกแบบแม่พิมพ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ การเลือกใช้เครื่องฉีดพลาสติกและวัตถุดิบที่เหมาะสม รวมถึงการควบคุมคุณภาพชิ้นงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจด้านการผลิตพลาสติก

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

เครื่องผสมเม็ดพลาสติกสำคัญต่อการฉีดพลาสติกอย่างไร

เครื่องผสมเม็ดพลาสติกสำคัญต่อการฉีดพลาสติกอย่างไร

ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก เครื่องผสมเม็ดพลาสติกถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยทำหน้าที่ในการเตรียมวัตถุดิบ และปรับสภาพเม็ดพลาสติกให้เป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนที่จะถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ เพื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงานพลาสติกต่างๆ ดังนั้นการเข้าใจบทบาทและความสำคัญของเครื่องผสมเม็ดพลาสติกจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการผลิตชิ้นงานพลาสติกที่มีคุณภาพสูงค่ะ

เครื่องผสมเม็ดพลาสติก คืออะไร?

เครื่องผสมเม็ดพลาสติกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมและเตรียมวัตถุดิบพลาสติกให้พร้อมสำหรับกระบวนการฉีดพลาสติกขึ้นรูป เครื่องมือนี้จะทำหน้าที่ผสมเม็ดพลาสติกให้เข้ากัน รวมถึงผสมสารเติมแต่งต่างๆ เช่น สีย้อม สารปรับปรุงคุณสมบัติ เป็นต้น เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามต้องการ ก่อนที่จะนำไปใช้ในกระบวนการฉีดพลาสติกค่ะ

เครื่องผสมเม็ดพลาสติกสำคัญต่อการฉีดพลาสติกอย่างไร

กระบวนการทำงานของเครื่องผสมเม็ดพลาสติก

เครื่องผสมเม็ดพลาสติกจะทำงานโดยการรับเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่งต่างๆ เข้ามาในเครื่อง จากนั้นจะใช้ระบบการหมุนของสกรูเพื่อผสมวัตถุดิบเหล่านี้ให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์ ก่อนที่จะส่งต่อไปยังเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อขึ้นรูปชิ้นงานต่อไป ซึ่งกระบวนการผสมนี้จะช่วยให้วัตถุดิบมีความสม่ำเสมอ ส่งผลให้ชิ้นงานพลาสติกที่ผลิตออกมามีคุณภาพ

ความสำคัญของเครื่องผสมเม็ดพลาสติกในการฉีดพลาสติก

 • การเตรียมวัตถุดิบ: เครื่องผสมจะทำการผสมเม็ดพลาสติกกับสารเติมแต่งต่างๆ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติตามต้องการ
 • การควบคุมคุณภาพ: กระบวนการผสมที่ดีจะช่วยให้วัตถุดิบมีความสม่ำเสมอ ส่งผลให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมามีคุณภาพสม่ำเสมอกัน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ: เครื่องผสมช่วยให้กระบวนการฉีดพลาสติกมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบที่ผสมแล้วจะมีความพร้อมสำหรับการฉีดพลาสติกขึ้นรูปชิ้นงาน
 • การลดต้นทุน: การผสมวัตถุดิบที่ดีจะช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง

เครื่องผสมเม็ดพลาสติกเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการฉีดพลาสติก เนื่องจากช่วยเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมสำหรับการผลิต ควบคุมคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน ทำให้ได้ชิ้นงานพลาสติกที่มีคุณภาพสูง

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

เหตุผลที่พลาสติก ABS เหมาะกับการฉีดพลาสติก

เหตุผลที่พลาสติก ABS เหมาะกับการฉีดพลาสติก

พลาสติกเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมและนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นงานต่างๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่น และเหมาะสมกับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) ที่มีคุณสมบัติเด่นและเหมาะสมกับการฉีดพลาสติกเป็นอย่างมาก

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฉีดพลาสติกทางเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญในการผลิตพลาสติกทุกขั้นตอนและในขั้นตอนการฉีดพลาสติก

ข้อดีของการใช้พลาสติก ABS ในการฉีดพลาสติก

 1. ความแข็งแรงและความทนทาน

พลาสติก ABS มีความแข็งแรงและทนทานสูง สามารถรับแรงกระแทกและแรงกดได้ดี จึงเหมาะสำหรับการฉีดพลาสติกเพื่อผลิตชิ้นงานที่ต้องใช้งานภายใต้สภาวะที่มีแรงกระแทกหรือแรงกดสูง เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

 1. ความทนต่อสารเคมี

พลาสติก ABS มีความทนทานต่อสารเคมีและตัวทำละลายหลายชนิด พลาสติก ABS เหมาะสำหรับการฉีดพลาสติกชิ้นงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีในระหว่างการใช้งาน เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย โรงงานฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย โรงงานฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก
 1. ความสวยงามและความหลากหลายของสี

พลาสติก ABS สามารถผลิตออกมาในหลากหลายสีและลวดลายได้ง่าย ทำให้พลาสติก ABS สำหรับการฉีดพลาสติกชิ้นงานที่ต้องการความสวยงามและความโดดเด่น เช่น ชิ้นส่วนของเล่น ตัวเรือนของโทรศัพท์มือถือ และชิ้นส่วนตกแต่งภายในรถยนต์

พลาสติก ABS เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นและเหมาะสมกับการฉีดพลาสติก ทั้งความแข็งแรง ความทนทาน ความสวยงาม และความยืดหยุ่น ทำให้เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ภายในบ้าน ด้วยคุณสมบัติพลาสติก ABS จึงเป็นวัสดุที่เหมาะสมและคุ้มค่า สำหรับการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติก

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

ฉีดพลาสติก VS กลึงพลาสติกต่างกันอย่างไร

ฉีดพลาสติก VS กลึงพลาสติกต่างกันอย่างไร

ฉีดพลาสติก VS กลึงพลาสติกต่างกันอย่างไร ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรม ต้องการความแม่นยำ แข็งแรง ทนทานและมีคุณภาพสูงนะคะ ซึ่งการฉีดพลาสติกและการกลึงพลาสติกเป็นวิธีการผลิตชิ้นงานที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แล้วการฉีดพลาสติกกับการกลึงพลาสติกมีความแตกต่างกันอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

ฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องฉีดพลาสติกเพื่อร้อยเรียงวัสดุพลาสติกลงในแม่พิมพ์ โดยใช้แรงดันของเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อผลักดันวัสดุให้ไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ และทำให้ไปตามรูปร่างของแม่พิมพ์

ฉีดพลาสติกสำหรับของเล่นเด็ก การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการการผลิตชิ้นงาน

กระบวนการฉีดพลาสติกมีจุดเด่นอยู่ที่ ความเร็วในการผลิตที่สูง และสามารถผลิตชิ้นงานที่ซับซ้อนได้ ซึ่งทำให้เป็นกระบวนการที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการผลิตจำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมยางพารา เป็นต้น

กลึงพลาสติก

การกลึงพลาสติกเป็นกระบวนการผลิตชิ้นงานจากวัสดุพลาสติก โดยใช้เครื่องกลึงในการควบคุมการตัดแต่งพลาสติกให้เป็นชิ้นส่วนที่มีรูปทรงตามต้องการ ซึ่งในบางครั้งการกลึงอาจให้ความละเอียดของชิ้นงานได้ไม่มาก โดยเฉพาะ ซอกหลืบเล็กๆ มีดกลึงเข้าไม่ถึง

ความแตกต่างระหว่างการฉีดพลาสติกและการกลึงพลาสติก

การฉีดพลาสติกและการกลึงพลาสติก เป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ได้รับความนิยม แต่มีความแตกต่างกันดังนี้

หลักการทำงาน

 • การฉีดพลาสติก เป็นการนำเม็ดพลาสติกมาหลอมเหลว แล้วฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์ที่มีรูปร่างตามต้องการ รอจนพลาสติกเย็นตัวลงและแข็งตัว ชิ้นงานที่ได้จะมีความแม่นยำสูง สามารถผลิตชิ้นงานที่มีรายละเอียดซับซ้อนได้ เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นงานที่มีจำนวนมาก
 • การกลึงพลาสติก เป็นการใช้เครื่องกลึงที่มีคมตัด กัดเซาะแท่งพลาสติกให้เป็นรูปทรงตามต้องการ เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นงานที่มีจำนวนน้อย หรือชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่
ฉีดพลาสติก VS กลึงพลาสติกต่างกันอย่างไร

ลักษณะของชิ้นงาน

 • การฉีดพลาสติก เหมาะกับชิ้นงานที่ได้จะมีความแม่นยำสูง ความซับซ้อนสูง ผิวเรียบเนียน สามารถผลิตชิ้นงานที่มีรายละเอียดซับซ้อนได้ เช่น ของเล่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • การกลึงพลาสติก ชิ้นงานที่ได้จะมีรอยจากคมตัดของเครื่องกลึง ผิวงานอาจไม่เรียบเนียนเท่าการฉีดพลาสติก เหมาะกับงานทรงกระบอก หรือทรงกลม เช่น แกน บูช เฟือง

ความแม่นยำ

 • การฉีดพลาสติก มีความแม่นยำสูง สามารถผลิตชิ้นงานที่มีขนาดและรูปทรงที่ได้มาตรฐาน
 • การกลึงพลาสติก ความแม่นยำขึ้นอยู่กับฝีมือของช่าง ความแม่นยำจะน้อยกว่าการฉีดพลาสติก

ความเร็วในการผลิต

 • การฉีดพลาสติก สามารถผลิตชิ้นงานได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก
 • การกลึงพลาสติก ใช้เวลานานกว่า เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นงานจำนวนน้อย หรือชิ้นงานต้นแบบ

ต้นทุน

 • การฉีดพลาสติก แม่พิมพ์มีราคาค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นงานที่มีจำนวนมาก
 • การกลึงพลาสติก ต้นทุนการผลิตต่อชิ้นจะสูงกว่าการฉีดพลาสติก แต่ไม่จำเป็นต้องสร้างแม่พิมพ์ เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นงานที่มีจำนวนน้อย
Deemark รับฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย โรงงานฉีดพลาสติก

ระยะเวลา

 • การฉีดพลาสติก ใช้เวลาในการผลิตนานกว่า เนื่องจากต้องรอสร้างแม่พิมพ์
 • การกลึงพลาสติก ใช้เวลาในการผลิตน้อยกว่า

วัสดุ

 • การฉีดพลาสติก สามารถใช้พลาสติกได้หลากหลายประเภท
 • การกลึงพลาสติก วัสดุที่ใช้มักเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูง เช่น แท่งอะคริลิก แท่ง POM

การเลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสม

 • ลักษณะของชิ้นงาน
 • จำนวนชิ้นงานที่ต้องการผลิต
 • งบประมาณ
 • ระยะเวลา

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

เตรียมการก่อนฉีดพลาสติกมีขั้นตอนอย่างไร

เตรียมการก่อนฉีดพลาสติกมีขั้นตอนอย่างไร

เตรียมการก่อนฉีดพลาสติกมีขั้นตอนอย่างไร

เตรียมการก่อนฉีดพลาสติกมีขั้นตอนอย่างไร ต้องยอมรับนะคะ การฉีดพลาสติกเป็นการผลิตชิ้นงานที่ต้องการความซับซ้อนและมีคุณภาพสูง จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะดำเนินการฉีดพลาสติกให้ดี เพื่อให้ได้ชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพ วันนี้แอดมินมีขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนฉีดพลาสติกมาแนะนำค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมการก่อนฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่มีความหลากหลาย ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการฉีดพลาสติกนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตออกมา

 1. เลือกวัสดุพลาสติกที่เหมาะสม

ก่อนที่จะเตรียมการฉีดพลาสติก คุณต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบ และการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังผลิต วัสดุพลาสติกมีลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น ABS, PET, HDPE, LDPE, และอื่นๆ แต่ละวัสดุมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น ความแข็งแรง ความหนืด ความคงทนต่อสารเคมี และคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิ เลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ต้องการของคุณ

เตรียมการก่อนฉีดพลาสติกมีขั้นตอนอย่างไร
 1. ออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Design)

ถ้าคุณกำลังจะใช้วิธีการฉีดพลาสติก คุณจะต้องออกแบบแม่พิมพ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ แม่พิมพ์ควรมีการออกแบบที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและแม่พิมพ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้หลายรอบ

 1. การเตรียมวัสดุพลาสติก

วัสดุพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการฉีดพลาสติกจะต้องถูกตรวจสอบและเตรียมการก่อนใช้ สำหรับพลาสติกแบบเม็ด ควรทำการละลายในเครื่องผสมพลาสติก หรือเตาละลายพลาสติกเพื่อให้ได้ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการฉีดพลาสติก

 1. เลือกเครื่องฉีดพลาสติกที่เหมาะสม

เลือกเครื่องฉีดพลาสติกที่เหมาะสมกับการผลิตที่คุณต้องการ โดยพิจารณาปริมาณการผลิต ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และความซับซ้อนของการผลิต

เตรียมการก่อนฉีดพลาสติกมีขั้นตอนอย่างไร
 1. การตรวจสอบและการทดสอบ

ควรทดสอบและตรวจสอบวัสดุพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการฉีดพลาสติก เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพเพียงพอและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

 1. การตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติก

หลังจากเตรียมวัสดุพลาสติกและเลือกเครื่องฉีดพลาสติกที่เหมาะสม คุณต้องทำการตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกให้เหมาะสมกับวัสดุและแม่พิมพ์ โดยควรตั้งค่าอุณหภูมิ ความดัน และอัตราการฉีดพลาสติกที่เหมาะสมสำหรับการผลิต

 1. การดูแลรักษาและบำรุงรักษา

ต้องดูแลรักษาเครื่องฉีดพลาสติกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเสียหายและสภาพการทำงานที่ไม่เสถียร

การเตรียมการก่อนฉีดพลาสติกเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนและสำคัญในกระบวนการผลิต การปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นจะช่วยให้การฉีดพลาสติกเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

เทคนิคการฉีดพลาสติกในการผลิตของเล่นเด็ก

เทคนิคการฉีดพลาสติกในการผลิตของเล่นเด็ก

เทคนิคการฉีดพลาสติกในการผลิตของเล่นเด็ก

เทคนิคการฉีดพลาสติกในการผลิตของเล่นเด็ก ในการผลิตของเล่นเด็กเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีซับซ้อน ในการการผลิตของเล่นเด็กจึงใช้การฉีดพลาสติกเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งการฉีดพลาสติกได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการผลิตของเล่นอย่างมาก ด้วยการฉีดพลาสติกจะสร้างรูปร่างและโครงสร้างของของเล่นเด็กอย่างแม่นยำและมีความคมชัดนั่นเองค่ะ

ขั้นตอนการผลิตของเล่นเด็กด้วยการฉีดพลาสติก

 • การออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Design) ขั้นตอนแรกคือการออกแบบแม่พิมพ์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้รูปร่างของของเล่นตามที่ต้องการ การออกแบบนี้จะพิจารณาถึงรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ของของเล่นและวัสดุที่ใช้ในการผลิต
 • การเลือกวัสดุ (Material Selection) เลือกวัสดุพลาสติกที่เหมาะสมกับคุณสมบัติและการใช้งานของของเล่น เช่น ABS, HDPE, PP ซึ่งมักจะมีความปลอดภัยต่อเด็กและคงทนต่อการใช้งาน
 • การเตรียมวัสดุ (Material Preparation) วัสดุพลาสติกจะถูกเตรียมล่วงหน้าโดยการหลอมให้เป็นลักษณะของของเหลว และเตรียมไว้สำหรับกระบวนการฉีดพลาสติก
เทคนิคการฉีดพลาสติกในการผลิตของเล่นเด็ก
 • กระบวนการฉีดพลาสติก (Injection Molding Process) เป็นขั้นตอนสำคัญที่ใช้ในการฉีดพลาสติกลงในแม่พิมพ์ เมื่อวัสดุไหลเข้าสู่หลุมแม่พิมพ์ จะถูกทำให้เส้นร้อนและดันเข้าไปในที่แม่พิมพ์ จนกว่าวัสดุจะแข็งตัวในรูปร่างของแม่พิมพ์
 • การควบคุมอุณหภูมิและความดัน (Temperature and Pressure Control) การควบคุมอุณหภูมิและความดันในระหว่างกระบวนการฉีดพลาสติกเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่มีข้อบกพร่อง
 • การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Inspection) หลังจากการฉีดพลาสติกเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑ์จะถูกนำออกจากแม่พิมพ์และทำความสะอาด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ยังต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อตรวจสอบว่าสินค้ามีความสมบูรณ์และปลอดภัยตามมาตรฐาน
 • การบรรจุและจัดส่ง (Packaging and Delivery) สินค้าที่ผลิตขึ้นจะถูกบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เช่น กล่องหรือถุงพลาสติก และจัดส่งไปยังลูกค้าหรือผู้ซื้อ

การควบคุมคุณภาพและการทดสอบก่อนการผลิตจะเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับเด็ก การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการปรับปรุงกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพสูงที่สุดที่เป็นไปได้ในขณะเดียวกัน

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

ใช้เครื่องฉีดพลาสติกอย่างไรให้ถูกต้อง

ใช้เครื่องฉีดพลาสติกอย่างไรให้ถูกต้อง

ใช้เครื่องฉีดพลาสติกอย่างไรให้ถูกต้อง

ใช้เครื่องฉีดพลาสติกอย่างไรให้ถูกต้อง การฉีดพลาสติกเป็นการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซ้อนและต้องการความแม่นยำสูง ซึ่งเครื่องฉีดพลาสติกเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกมีคุณภาพ และมีความสวยงาม โดยการใช้เครื่องฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการ ที่ต้องทำอย่างระมัดระวังและถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สาเหตุที่ทำให้แถบรัดเครื่องฉีดพลาสติกแตก

วิธีการใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก

 1. เลือกวัสดุพลาสติกที่เหมาะสม ให้เลือกวัสดุพลาสติกที่เหมาะสมกับแบบแม่พิมพ์และความต้องการของผลิตภัณฑ์ มีหลากหลายวัสดุพลาสติกเช่น ABS, PVC, PP, PE, และอื่นๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกัน
 2. เตรียมและทำความสะอาดเครื่องฉีดพลาสติก ก่อนเริ่มการฉีดพลาสติก ให้ทำความสะอาดและเตรียมเครื่องฉีดพลาสติกให้พร้อม โดยเช็กสภาพเครื่องฉีดพลาสติกว่ามีช่องว่างหรือสิ่งร่วมอื่นๆ อยู่หรือไม่ และทำความสะอาดด้วยวิธีที่เหมาะสม เช่น การใช้สารล้างที่เหมาะสม
 3. ปรับแต่งพารามิเตอร์ ปรับแต่งและตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องฉีดพลาสติกตามความเหมาะสม เช่น อุณหภูมิของโลหะที่ใช้สำหรับการฉีดพลาสติก, ความดันของการฉีดพลาสติก, ความเร็วในการฉีดพลาสติก เป็นต้น
 4. เตรียมวัสดุพลาสติก ตรวจสอบว่าวัสดุพลาสติกที่จะฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ มีความเรียบร้อยและไม่มีสิ่งร่วมอื่นๆ ปนเปื้อนอยู่
 5. การฉีดพลาสติก เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ให้ทำการฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ตามค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ โดยควรควบคุมความเร็วและการควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวด
 6. การดูแลรักษา หลังจากการฉีดพลาสติกเสร็จสิ้น ให้ทำความสะอาดเครื่องฉีดพลาสติกอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อและความชื้น ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องฉีดพลาสติก
 7. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หลังจากการฉีดพลาสติกเสร็จสิ้น ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่ามีความถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ และปรับปรุงตามความต้องการในกรณีที่จำเป็น

การฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการความระมัดระวังในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีคุณภาพแก่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต การปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นจะช่วยให้กระบวนการฉีดพลาสติกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

วิธีการฉีดพลาสติกในการผลิตจำนวนมาก

วิธีการฉีดพลาสติกในการผลิตจำนวนมาก

วิธีการฉีดพลาสติกในการผลิตจำนวนมาก

วิธีการฉีดพลาสติกในการผลิตจำนวนมาก ในการทำธุรกิจนั้น การผลิตสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกจำนวนมากๆ การฉีดพลาสติกเป็นวิธีการผลิตชิ้นงานพลาสติกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยการฉีดพลาสติกสามารถผลิตชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบ มีความแม่นยำสูงและการฉีดพลาสติกยังสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย แล้วการฉีดพลาสติกให้ได้จำนวนมากจะมีวิธีอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

การฉีดพลาสติกในการผลิตสินค้าจำนวนมาก

การฉีดพลาสติกเป็นเทคนิคการผลิตที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกจำนวนมาก กระบวนการนี้ทำงานโดยการหลอมเม็ดพลาสติกแล้วฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์ที่มีรูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการ

วิธีการฉีดพลาสติกในการผลิตจำนวนมาก

ขั้นตอนในการฉีดพลาสติก

 1. เตรียมเม็ดพลาสติก เม็ดพลาสติกจะถูกใส่ในฮอปเปอร์ ซึ่งเป็นช่องเก็บวัตถุดิบ ความร้อนจะถูกใช้เพื่อหลอมละลายเม็ดพลาสติก
 2. เตรียมแม่พิมพ์ แม่พิมพ์จะถูกประกอบและทำความสะอาด แม่พิมพ์จะประกอบด้วยสองส่วนหลักแผ่นคงที่และแผ่นเคลื่อนที่ โพรงภายในแม่พิมพ์จะกำหนดรูปร่างของชิ้นส่วนพลาสติก
 3. ฉีดพลาสติก พลาสติกเหลวจะถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ด้วยความดันสูง แรงดันนี้จะดันพลาสติกให้เต็มโพรงของแม่พิมพ์
 4. การหล่อเย็น ชิ้นส่วนพลาสติกจะถูกทำให้เย็นลงภายในแม่พิมพ์ ระยะเวลาการหล่อเย็นจะขึ้นอยู่กับขนาดและความหนาของชิ้นส่วน
 5. การนำชิ้นส่วนออก เมื่อชิ้นส่วนพลาสติกเย็นลงแล้ว แม่พิมพ์จะเปิดออก ชิ้นส่วนพลาสติกจะถูกนำออกจากแม่พิมพ์
 6. การตกแต่ง ชิ้นส่วนพลาสติกอาจถูกตกแต่งเพิ่มเติม เช่น การพ่นสี การชุบ การพิมพ์ หรือการประกอบ

องค์ประกอบหลักของระบบฉีดพลาสติก

 • เครื่องฉีดพลาสติก ประกอบด้วยกระบอกฉีดพลาสติก หน่วยขับเคลื่อน และระบบควบคุม
 • แม่พิมพ์ ประกอบด้วยสองส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโพรงที่มีรูปร่างของชิ้นงาน
 • ระบบควบคุม ควบคุมอุณหภูมิ แรงดัน และเวลาของกระบวนการฉีดพลาสติก
วิธีการฉีดพลาสติกในการผลิตจำนวนมาก

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน

 • ชนิดของพลาสติก คุณสมบัติของพลาสติก เช่น อุณหภูมิหลอมละลาย ความหนืด และความแข็งแรง จะส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน
 • การออกแบบแม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์ เช่น ขนาดของโพรง รูปร่างของทางน้ำ และระบบระบายอากาศ จะส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน
 • การตั้งค่าเครื่องจักร การตั้งค่าอุณหภูมิ แรงดัน และเวลาของกระบวนการฉีดพลาสติก จะส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน

ข้อดีของการฉีดพลาสติก

 • สามารถผลิตชิ้นงานได้รวดเร็ว การฉีดพลาสติกสามารถผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วมาก เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก
 • มีความแม่นยำสูง ชิ้นงานที่ผลิตด้วยการฉีดพลาสติกมีความแม่นยำสูง
 • สามารถผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน ในขั้นตอนการฉีดพลาสติกสามารถผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้
 • มีต้นทุนการผลิตต่ำ การฉีดพลาสติกมีต้นทุนการผลิตต่ำ เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก
วิธีการฉีดพลาสติกในการผลิตจำนวนมาก

ข้อเสียของการฉีดพลาสติก

 • มีต้นทุนการลงทุนสูง เครื่องฉีดพลาสติกมีราคาแพง
 • ต้องการพื้นที่ เครื่องฉีดพลาสติกต้องการพื้นที่มาก
 • ไม่เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นงานจำนวนน้อย การฉีดพลาสติกไม่เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นงานจำนวนน้อย

ตัวอย่างการใช้งานฉีดพลาสติก

 • ชิ้นส่วนยานยนต์
 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • ของเล่น
 • อุปกรณ์ครัวเรือน
 • บรรจุภัณฑ์

กระบวนการฉีดพลาสติกเป็นเทคนิคการผลิตที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกจำนวนมาก เทคนิคนี้มีข้อดีคือสามารถผลิตชิ้นงานได้รวดเร็ว แม่นยำ และมีต้นทุนต่ำ

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538