ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในการฉีดพลาสติกพร้อมวิธีแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในการฉีดพลาสติกพร้อมวิธีแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในการฉีดพลาสติกพร้อมวิธีแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในการฉีดพลาสติกพร้อมวิธีแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มักพบเจอกันบ่อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดรอยพ่น , เกิดครีบ , เกิดรอยแหว่ง เป็นต้น ถ้าหากคุณเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ หรือเป็นผู้ที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในงานฉีดพลาสติก ก็อาจจะหาวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหานี้ได้ยาก วันนี้เราจะมาบอกถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาในชิ้นงานฉีดพลาสติกกันค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชิ้นงานฉีดพลาสติก

ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในงานฉีดพลาสติก ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดมาจากการเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่มีสารเติมแต่งที่ไม่เหมาะสมหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ลักษณะของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจนถึงตำแหน่งและทางวิ่งเข้า-ออก ของทางน้ำ พารามิเตอร์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถพบได้บ่อยที่สุด อาจจะเกิดขึ้นมาจากการใช้พารามิเตอร์ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมกับตัววัสดุพลาสติกและลักษณะของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติ

ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานฉีดพลาสติก

ชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยพ่น

สาเหตุเกิดมาจาก ทางเข้าน้ำพลาสติกเล็กจนเกินไป , ชิ้นงานพลาสติกตรงตำแหน่งทางเข้าของน้ำพลาสติกหนาหรือกว้างเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของทางน้ำพลาสติกเข้า , ใช้ความเร็วในจังหวะฉีดสูงเกินไป , อุณหภูมิแม่พิมพ์พลาสติกต่ำเกินไป , อุณหภูมิพลาสติกเหลวต่ำเกินไป

วิธีการแก้ไขปัญหาการเกิดรอยพ่น

 • ลดความเร็วในจังหวะฉีดลง
 • ขยายทางน้ำเข้าให้เหมาะสมกับความหนาและความกว้างของชิ้นงานพลาสติกตรงตำแหน่งฉีด
 • เพิ่มอุณหภูมิพลาสติกเหลว
 • แก้ไขชิ้นงานพลาสติกให้มีความหนาลดลง

ชิ้นงานพลาสติกเกิดครีบ

สาเหตุเกิดมาจาก แม่พิมพ์พลาสติกมีลักษณะไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะตามรอยประกบของแม่พิมพ์พลาสติก , แรงที่ใช้ในการปิดล็อคแม่พิมพ์พลาสติกมีไม่เพียงพอ , ความเร็วในการฉีดสูงจนเกินไป , ความดันในการฉีดสูงเกินไป , อุณหภูมิพลาสติกเหลวสูงเกินไป , อุณหภูมิแม่พิมพ์พลาสติกสูงเกินไป และเนื้อพลาสติกเหลวที่ใช้อาจจะมากจนเกินไป

วิธีการแก้ไขปัญหาการเกิดรอยครีบ

 • ตรวจสอบรอยประกบของแม่พิมพ์พลาสติกให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลา
 • ตรวจสอบแรงปิดล็อคแม่พิมพ์พลาสติกว่ามีเพียงพอหรือไม่ โดยดูจากค่าความดันฉีดที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับพื้นที่ภาพฉายของชิ้นงานพลาสติก
 • ลดความเร็วในการฉีดลง
 • ลดความดันฉีดลง
 • ลดอุณหภูมิพลาสติกเหลว
 • ลดอุณหภูมิแม่พิมพ์พลาสติก
 • ลดปริมาณเนื้อพลาสติก

ชิ้นงานพลาสติกเกิดรอยแหว่ง

สาเหตุเกิดมาจาก ความเร็วในจังหวะฉีดต่ำเกินไปพลาสติกเหลวจึงแทรกตัวเข้าไปไม่ทั่วถึง , ความดันในการฉีดต่ำเกินไป , อุณหภูมิของพลาสติกเหลวต่ำเกินไปทำให้พลาสติกเหลวมีความหนืดมากกว่าปกติ , อุณหภูมิของแม่พิมพ์พลาสติกต่ำเกินไปจึงทำให้พลาสติกเหลวเย็นตัวส่งผลให้พลาสติกเหลวมีความหนืด , ปริมาณเนื้อพลาสติกเหลวไม่เพียงพอ , ระบบทางเข้าและการจ่ายพลาสติกเหลวไม่ดีพอหรืออาจจะเล็กจนเกินไป

วิธีการแก้ไขปัญหาการเกิดรอยแหว่ง

 • เพิ่มความเร็วในจังหวะฉีด
 • เพิ่มความดันในการฉีด
 • เพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์พลาสติก
 • เพิ่มปริมาณเนื้อพลาสติกเหลวในกระบอกฉีดให้เพียงพอ
 • ปรับปรุงระบบทางเข้าและการจ่ายพลาสติกเหลวให้ใหญ่ขึ้น

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538