ปัญหางานฉีดพลาสติกไม่เต็ม (Short Shot) เกิดจากอะไร

ปัญหางานฉีดพลาสติกไม่เต็ม (Short Shot) เกิดจากอะไร

ปัญหางานฉีดพลาสติกไม่เต็ม (Short Shot) เกิดจากอะไร

ปัญหางานฉีดพลาสติกไม่เต็ม (Short Shot) เกิดจากอะไร ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกที่พบเจอมากที่สุดในกระบวนการฉีดพลาสติกคือ ชิ้นงานฉีดพลาสติกไม่เต็มแม่พิมพ์ ซึ่งจะพบเจอทุกครั้งในการฉีดครั้งแรกของการฉีดพลาสติก แม้ว่าการปรับตั้งปริมาตรการฉีด หรือ ระยะการฉีด (Shot size) ได้กำหนดไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงพบเจอปัญหานี้อยู่ สาเหตุมีดังนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชิ้นงานฉีดพลาสติก (1)

สาเหตุของการฉีดพลาสติกไม่เต็ม (Short Shot)

เหตุเกิดมาจากปริมาณของพลาสติกน้อยเกินไป หรือ พลาสติกแข็งตัวก่อนการฉีดพลาสติกเต็มทำให้ฉีดพลาสติกไม่เข้า หรือ มีโพรงอากาศภายใน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายๆ อย่างเช่น อุณหภูมิของแม่พิมพ์ยังไม่ได้ค่าที่ทำงาน ทำให้พลาสติกที่ฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์เกิดการแข็งตัวก่อนที่จะเต็มแม่พิมพ์ หรือเกิดจากอุณหภูมิของพลาสติกภายในกระบอกยังคงไม่คงที่ เมื่อการฉีดพลาสติกไม่เต็มแม่พิมพ์ แนวทางการแก้ไขปัญหามีดังนี้

แนวทางแก้ไขการฉีดพลาสติกไม่เต็ม (Short Shot)

 1. ทำการเพิ่มปริมาณเนื้อพลาสติก
 2. เพิ่มอุณหภูมิหลอมเหลวของพลาสติก (Injection temperature) ทำให้พลาสติกแข็งตัวช้าลง สามารถไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ได้สะดวกมากขึ้น
 3. เพิ่มอุณหภูมิของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold temperature) เพื่อทำให้การเย็นตัวของพลาสติกช้าลง ทำให้พลาสติกสามารถไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ได้มากยิ่งขึ้น
 4. เพิ่มแรงดันในการฉีดพลาสติก (Injection pressure) เพื่อเพิ่มแรงดันในการฉีดพลาสติกให้เข้าในแม่พิมพ์มากขึ้น
 5. เพิ่มความเร็วในการฉีดพลาสติก (Injection speed) ทำให้พลาสติกไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ได้เร็วมากยิ่งขึ้น
 6. เพิ่มความดันต้านการหมุนถอยหลังกลับของสกรู (Back pressure) ทำให้เนื้อพลาสติกหนาแน่นมากยิ่งขึ้น
 7. ตรวจสอบการสึกของแหวนกันไหลย้อนกลับ (Non – reture valve)

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

การปรับแก้ไขที่แม่พิมพ์พลาสติก

 1. เพิ่มขนาด หรือ ลดความยาวของช่องทางวิ่ง (Runner)
 2. เพิ่มตำแหน่ง และ ขนาดของช่องทางเข้า (Gate)
 3. ปรับขนาดความหนาของชิ้นงาน (Wall thickness) ให้มีความหนาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 4. ตรวจสอบขนาดและตำแหน่งของช่องระบายอากาศ (Venting) ว่าเพียงพอหรือไม่

 

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

Fax: 02-984-1538