พลาสติกความชื้นและการเสื่อมคุณภาพ ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก

พลาสติกความชื้นและการเสื่อมคุณภาพ

พลาสติกความชื้นและการเสื่อมคุณภาพ

พลาสติกชนิดต่าง ๆ ที่สามารถนำมาฉีดพลาสติกได้ ฉีดพลาสติก       พลาสติกความชื้นและการเสื่อมคุณภาพ การไล่ความชื้นออกจากชิ้นงานพลาสติก ก่อนที่จะฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้ โดยเราจะต้องนำวัตถุดิบตั้งต้นที่เรียกว่าเม็ดพลาสติก มาทำการอบไล่ความชื้นออกจากตัวเม็ดพลาสติกก่อน ด้วยเม็ดพลาสติกโดยส่วนใหญ่จะมีความชื้นปะปนมาอยู่ไม่มากก็น้อย รวมไปถึงเม็ดพลาสติกแต่ละชนิดมีความสามารถในการดูดความชั้นที่ไม่เท่ากัน หากนำเม็ดพลาสติกไปฉีดพลาสติกโดยไม่ผ่านการอบไล่ความชื่น ก็จะส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพของชิ้นงาน และสีผิวของชิ้นงานฉีดพลาสติกที่ไม่สวยงามเท่าที่ควร บทความที่เกี่ยวข้อง       ขั้นตอนในการอบไล่ความชื้นในเม็ดพลาสติกนั้น จะต้องทำลมร้อนให้มีจุดน้ำค้างต่ำกว่าเม็ดพลาสติก เพื่อทำให้โมเลกุลของความชื้นในเม็ดพลาสติกหลุดออกจากโซ่โพลิเมอร์ขึ้นมาที่พื้นผิวของเม็ดพลาสติก และอาศัยลมร้อนดึงความชื้นออกไปจากเม็ดพลาสติกการอบเม็ดพลาสติกที่เหมาะสมต้องคำนึงถึงอุณหภูมิที่ต้องใช้ในการอบ เวลาในการอบ       การอบไล่ความชื้นในเม็ดพลาสติกที่เหมาะสม จะต้องคำนึงถึงอุณหภูมิที่ต้องใช้ในการอบ เวลาในการอบ ปริมาณลมที่จะพาความร้อนจากฮีตเตอร์ให้ผ่านเม็ดพลาสติก เพื่อพาความชื้นที่มีออกไปจากเม็ดพลาสติก ซึ่งถ้าปริมาณลมน้อยเกินไปจะทำให้พาความร้อนจากฮีตเตอร์ไปได้น้อย ความร้อนในการอบในหม้ออบจะลดลงด้วย ซึ่งความชื้นจะไม่สามารถถูกไล่ออกอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากความแรงของลมมากไปจะทำให้ความร้อนสูญเสียไปในอากาศมากทำให้เปลืองกำลังไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเอง       เมื่อเม็ดพลาสติกได้ผ่านกระบวนการอบไล่ความชื้นออกไปเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนำเม็ดพลาสติกใส่ลงไปในเครื่องฉีดพลาสติก ผ่านฮอปเปอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นกรวยขนาดใหญ่ที่ใช้ในการเติมเม็ดพลาสติกเข้าสู่เครื่องฉีดพลาสติก ส่วนกระบอกและสกรูซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเครื่องฉีดพลาสติก โดยจำทำหน้าที่ในการหลอมเหลวเม็ดพลาสติกและแรงดัน เพื่อทำการฉีดพลาสติกเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก       ในส่วนปลายของกระบอกและสกรูฉีดพลาสติกจะติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกไว้ ซึ่งพลาสติกเหลวจะไหลผ่านกระบอกฉีดพลาสติก และเข้าสู่ช่องทางไหลของพลาสติกในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยหัวฉีดพลาสติกจะมีรูขนาดเล็ก เพื่อทำให้พลาสติกเหลวไหลผ่านเข้าสู่ช่องว่างในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยความรวดเร็ว โดยกระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั้งพลาสติกเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจนเต็มโพรงแบบ และสกรูของเครื่องฉีดพลาสติกจะดันย้ำอีกครั้ง เพื่อเป็นการรักษาแรงดันภายในของเนื้อพลาสติกให้หนาแน่น และเป็นการป้องกันการหดตัวของพลาสติกด้วย ……………………………………………………………. สนใจติดต่อฉีดพลาสติก DEEMARK INDUSTRY CO., LTD 3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 Phone: 02-985-1546, 081-844-8224 Fax: 02-984-1538