เม็ดพลาสติก 5 ประเภทสำหรับขึ้นรูปพลาสติก ผลิตชิ้นงานพลาสติก

องค์ประกอบของการฉีดพลาสติก

องค์ประกอบของการฉีดพลาสติก

ในปัจจุบันพลาสติกเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว เพราะฉะนั้นพลาสติกก็จะมีกรรมวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยการฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ ของเด็กเล่น เครื่องสำอาง ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และอีกมากมากมายที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติก การฉีดพลาสติกนับว่าในปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากทำให้เกิดมีโรงงานพลาสติกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มาดูกันว่าองค์ประกอบของพลาสติกมีอะไรบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้อง

1. วัตถุดิบในการฉีดพลาสติก(Material)

องค์ประกอบของการฉีดพลาสติก

ต้องมีการเลือกชนิดและเกรดของพลาสติกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานในชิ้นงาน มีการเตรียมวัตถุดิบพลาสติกได้เหมาะสมหรือไม่ เช่น ต้องทำการอบไร่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติกหรือไม่ ถ้ามี ต้องใช้เวลาอบไล่ความชื้นอย่างไรใช้อุณหภูมิและเวลาให้เหมาะสม สีที่ใช้สารแต่งเติมต่าง ๆ การผสมเม็ดพลาสติกกับสีและสารแต่งเติมควรทำอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด ไม่ควรมองที่ราคาวัตถุดิบเป็นหลัก แต่ควรมองว่าจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่ประกอบด้วยอะไรบ้าง จึงจะเหมาะสมกับสภาพชิ้นงานฉีดพลาสติก

2. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก(Mold)

องค์ประกอบของการฉีดพลาสติก

แม่พิมพ์พลาสติก หมายถึงแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งการที่จะสร้างแม่พิมพ์ชนิดใดจะขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ ชนิดพลาสติกและความสะดวกรวดเร็วในการผลิต มีการออกแบบอย่างเหมาะ เช่นลักษณะของแม่พิมพ์ต้องเป็น 2แผ่น 3แผ่น หรืออื่น ๆ จำนวน คาวิตี้ (Cavity) ระบบการหล่อเย็นภายในแม่พิมพ์ ระบบคลายและปดชิ้นงาน ตำแหน่งของลอยประกบพิมพ์ ขนาดของทางน้ำพลาสติกวิ่ง (Runner และทางน้ำพลาสติกเข้า (Gate) การระบายอากาศออกจากแม่พิมพ์ การเลือกใช้วัสดุโลหะที่ถูกต้องเหมาะสมใสการทำแม่พิมพ์รวมถึงกระบวนการทางความร้อน (การชุบแข็ง) ที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพของแม่พิมพ์ด้วย

3. เครื่องฉีดพลาสติก(Machine)

องค์ประกอบของการฉีดพลาสติก

เลือกขนาดของเครื่องฉีดให้ถูกต้องตามขนาดของชิ้นงานพลาสติก เช่น ขนาดของแรงปิดแม่พิมพ์ ปริมาณเนื้อพลาสติกและแรงดันฉีดของเครื่องฉีดพลาสติกต้องเพียงพอต่อขนาดของชิ้นงานที่จะทำการฉีดความเร็วในการทำงานของเครื่องฉีดสามารถทำ Cycle Time ได้ตามต้องการ ความดันฉีด ความเร็วฉีดและความดันย้ำซึ่งมีอยู่หลายจังหวะปรับให้เหมะสมกับชิ้นงานพลาสติกเพื่อคุณภาพที่ดี