ความชื้นในเม็ดพลาสติกปัญหาใหญ่ในการฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกให้สมบูรณ์

รู้หรือไม่ อะไหล่เครื่องปริ้นบางส่วนขึ้นรูปด้วยการฉีดพลาสติก

รู้หรือไม่ อะไหล่เครื่องปริ้นบางส่วนขึ้นรูปด้วยการฉีดพลาสติก

รู้หรือไม่ อะไหล่เครื่องปริ้นบางส่วนขึ้นรูปด้วยการฉีดพลาสติก เครื่องปรื้นเป็นอุปกรณ์สำนักงานอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการปริ้นเอกสารออกมา ในการผลิตเครื่องปริ้นนั่นมีส่วนประกอบมากมายที่ซับซ้อนต้องอาศัยช่างฝีมือดีในการผลิตอะไหล่ต่าง ๆ อะไหล่ส่วนที่พลาสติกนั่นขึ้นรูปด้วยการฉีดพลาสติก เพราะการขึ้นรูปแบบนี้จะช่วยให้อะไหล่ที่ได้มีความแข็งแรง คงทน สวยงามตามแบบแม่พิมพ์ สามารถพิมพ์ตามแบบที่ซับซ้อมได้ การฉีดพลาสติกสำหรับอะไหล่เครื่องปริ้นสามารถทำได้ 3 วิธีคือ บทความที่เกี่ยวข้อง
  1. แบบอินเทอร์เวล เป็นขั้นตอนการฉีดพลาสติกชนิดเดียวกัน แต่มีสีของพลาสติกที่แตกต่างกันเข้าไปในแม่พิมพ์ตัวเดียวกัน โดยมีชุดฉีดพลาสติก 2 ชุด (Two injection unit) บรรจุสีที่ต่างกันและจะต้องอาศัยกลไกลทริมมิ่งเป็นตัวควบคุมเวลาและปริมาณการฉีดพลาสติกในแต่ละสี ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เน้นลูกเล่นของสีที่ผิวชิ้นพลาสติก ทำให้พลาสติกในขั้นตอนนี้จะได้ชิ้นงานที่ไม่เหมือนกันทุกชิ้น
  1. แบบมาร์บิง มีขั้นตอนการฉีดพลาสติกแบบอินเทอร์เวล แต่มีความแตกต่างกันตรงที่การฉีดพลาสติกแบบมาร์บิงนี้จะใช้ชุดฉีดพลาสติกแค่ชุดเดียวเท่านั้น (One ingection unit) ซึ่งทำให้สีที่เกิดขึ้นมีลวดลายที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นเอง
  1. แบบประกอบ เป็นขั้นตอนในการทำให้พลาสติกที่ทำการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ ที่ไม่สามารถเข้ากันได้ หรือเป็นการฉีดพลาสติกที่ทำให้ไม่สามารถเชื่อมกันได้ด้วยพันธะทางเคมีที่มารวมตัวกัน เพื่อให้ได้ชิ้นงานามที่เราต้องการ นั่นเอง
………………………………………………………. สนใจติดต่อ DEEMARK INDUSTRY CO., LTD 3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 Phone: 02-985-1546, 081-844-8224 Fax: 02-984-1538 sukhumlee@hotmail.com