อุณหภูมิพลาสติกที่เหมาะต่อการฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติก

อุณหภูมิพลาสติกที่เหมาะต่อการฉีดพลาสติก

อุณหภูมิพลาสติกที่เหมาะต่อการฉีดพลาสติก

Deemark พาไปดูขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ ฉีดพลาสติก

อุณหภูมิพลาสติกที่เหมาะต่อการฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องง่ายที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ หรือเลือกโรงงานที่ไหนทำก็ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การฉีดพลาสติกให้ชิ้นงานสมบูรณ์แบบ ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ที่คนทั่วไปรู้จัก เช่น ความชื้นของเม็ดพลาสติก หรือการตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติก เป็นต้น นอกจากปัจจัยที่เราได้กล่าวไปแล้ว ยังมีปัจจัยด้านอื่นที่เป็นตัวควบคุมคุณภาพของชิ้นงานอีก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ อุณหภูมิ แบ่งได้ 2 ประเภท

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก ออกแบบพลาสติก

  1. อุณหภูมิของพลาสติกเหลว

เป็นอุณหภูมิของพลาสติกเหลวที่ออกมาจากหัวฉีดในขณะทำการฉีดพลาสติก ไม่ใช่อุณหภูมิที่แผ่นทำความร้อน (heater) ของเครื่องฉีดพลาสติก แต่ในกรณีที่โรงงานฉีดพลาสติกไม่มีเครื่องมือวัดอุณหภูมิ อาจใช้อุณหภูมิของแผ่นความร้อนที่หัวฉีดแทนก็ได้ อุณหภูมิของพลาสติกเหลวที่ใช้ในการฉีดพลาสติกนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติก ซึ่งโดยทั่วไปสอบถามได้จากผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ส่วนมากจะตอบกว้าง ๆ ว่าใช้อุณหภูมิ 230-280 C การที่จะเลือกใช้อุณหภูมิสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการทำงานของโรงงานฉีดพลาสติกด้วย

  1. อุณหภูมิของแม่พิมพ์พลาสติก

นอกจากอุณหภูมิของพลาสติกเหลวที่ส่งผลต่อการฉีดพลาสติกแล้ว อุณหภูมิของแม่พิมพ์พลาสติกก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งโรงงานฉีดพลาสติกสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของน้ำหรือน้ำมันที่ไหลเข้าหมุนเวียนอยู่ในแม่พิมพ์พลาสติก อุณหภูมิของแม่พิมพ์ที่จะทำการตั้งค่านั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติกคือ ถ้าเป็นพลาสติกประเภทอะมอร์ฟัส เทอร์โมพลาสติก (amorphous thermoplastic) เราจะใช้อุณหภูมิต่ำ พลาสติกประเภทพาร์เซียลคริสตัลไลน์ เทอร์โมพลาสติก (partial crystalline thermoplastic) จะใช้อุณภูมิสูงกว่า ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ทางโรงงานฉีดพลาสติกพลาสติก ต้องอาศัยวิธีการปรับปริมาณและความเร็วของน้ำเข้าหรือออกจากแม่พิมพ์

นอกจากปัจจัยด้านอุณหภูมิแล้ว ยังมีปัจจัยด้านอื่นอีกที่เป็นส่วนช่วยควบคุม คุณภาพของชิ้นงานพลาสติกดีด้วย การฉีดพลาสติกไม่ใช้เรื่องง่ายที่ใครก็สามารถทำได้ ต้องมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการฉีดพลาสติก ชิ้งนงานถึงออกมามีคุณภาพสูงสุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.laplastic.biz/index.html

……………………………………………………………………………………..

สนใจติดต่อ

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

sukhumlee@hotmail.com