พลาสติกความชื้นและการเสื่อมคุณภาพ ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก

เทคนิคการเลือกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก

เทคนิคการเลือกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก

11 ปัญหาที่เกิดจากการฉีดพลาสติกขึ้นรูปมีอะไรบ้างDeemarkมีคำตอบให้ เทคนิคการเลือกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก ในการฉีดพลาสติกออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งนั้น ก็ต้องมีการทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การเลือกเม็ดพลาสติก จำนวนชิ้นงานที่ต้องการฉีดพลาสติกออกมา และขนาดของชิ้นงานที่ต้องการฉีดพลาสติก แต่สิ่งที่หลาย ๆ คนอาจจะไม่ได้นึกถึงก็คือ การเลือกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก แล้วจะมีเทคนิคอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ บทความที่เกี่ยวข้อง ขนาดเครื่องฉีดพลาสติกและการเลือกขนาดของสกรู การเรียกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติกนั้น สามารถเรียกได้ 2 แบบ ด้วยกัน คือ
  1. เรียกตามขนาดของแรงบิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสูงสุด (Max Clamping Force) เป็นตัน หรือ กิโลนิวตัน (kN)
  2. เรียกตามน้ำหนักของพลาสติกที่สามารถฉีดพลาสติกได้สูงสุด โดยเรียกเป็นกรัม หรือ ออนซ์ ซึ่งสามารถเทียบกับพลาสติก PS ได้ โดยขึ้นอยู่กับความโตของสกรูฉีดพลาสติกด้วย
เครื่องฉีดพลาสติกโดยทั่วไปจะมีสกรูฉีดพลาสติกให้เลือก 3 ขนาดด้วยกัน คือ เครื่องฉีดพลาสติกที่มีแรงปิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเท่ากัน แต่ต่างยี่ห้อกันอาจจะมีขนาดของสกรู ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ที่แตกต่างกันได้ โดยกสรูขนาดเล็กจะได้ปริมาณพลาสติกเหลวในกระบอกฉีดพลาสติกน้อยที่สุด แต่จะได้ความดันในการฉีดพลาสติกที่หัวฉีดพลาสติกมากที่สุด ทั้งนี้สกรูฉีดพลาสติกที่ติดมากับตัวเครื่องฉีดพลาสติกโดยส่วนใหญ่จะเป็นสกรูการฉีดพลาสติกขนาดกลาง ดังนั้นผู้ที่จะทำการเลือกขนาดของสกรูฉีดพลาสติกจะต้องดูความต้องการด้วยว่า ต้องการฉีดพลาสติกออกมาเป็นชิ้นงานในลักษณะใด เช่น ถ้าต้องการฉีดพลาสติกที่ชิ้นงานมีความหนาแน่นมาก ๆ ขนาดมีความเที่ยงตรงสูง และมีน้ำหนักไม่มาก ก็ควรเลือกใช้สกรูฉีดพลาสติกขนาดเล็ก และถ้าต้องการชิ้นงานที่มีน้ำหนักมาก ๆ แต่มีความหนาแน่นของพลาสติกน้อย ๆ ไม่ต้องการความเที่ยงตรงของขนาดก็ควรเลือกใช้สกรูขนาดใหญ่ แต่ถ้าต้องการฉีดพลาสติกที่มีน้ำหนักมาก ๆ มีความหนาแน่นมาก ๆ มีความเที่ยงตรงสูง ๆ ก็ควรเลือกใช้สกรูฉีดพลาสติกขนาดเล็ก แต่ใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่มีแรงปิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่สูงขึ้นนั่นเอง การเลือกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก ในกาฉีดพลาสติกขึ้นรูปชิ้นงาน จะต้องเลือกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติกให้เหมาะสมกับงาน และลักษณะของชิ้นงานที่ต้องการฉีดพลาสติก โดยวิธีการคำนวณและพิจารณาดังต่อไปนี้
  1. ดูน้ำหนักของพลาสติกที่เครื่องฉีดพลาสติกสามารถฉีดพลาสติกได้สูงสุด เช่น
เครื่องฉีดพลาสติกขนาดแรงปิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 100 ตัน สกรูโต 30 มิลลิเมตร ระยะถอยสกรูได้มากสุด 125 มิลลิเมตร ปริมาณช่องว่างในกระบอกที่อยู่หน้าปลายสกรูเมื่อสกรูถอยสุด คือ 88 cc³ ฉีดพลาสติก PS ได้น้ำหนักมากที่สุด 79 กรัม แต่ถ้าฉีดพลาสติกประเภท PP จะได้น้ำหนักมากที่สุด = (79 × 0.7)/0.9 = 61.4 กรัม (เมื่อให้ความหนาแน่นของพลาสติกเหลว PS = 0.9 g/cm³ และความหนาแน่นของพลาสติกเหลว PP = 0.7 g/cm³) ดังนั้นการคำนวณหาน้ำหนักของพลาสติกแต่ละชนิด ที่เครื่องฉีดพลาสติกแต่ละเครื่อง สามารถฉีดพลาสติกได้สูงสุดจะต้องคำนึงถึงความหนาแน่นของพลาสติกเหลวชนิดนั้น ๆ ที่อุณหภูมิฉีดพลาสติกด้วย แต่ถ้าไม่ทราบค่าที่แน่นอนของความหนาแน่นพลาสติกเหลวที่แต่ละอุณหภูมิ ก็สามารถใช้ค่าโดยประมาณที่ใช้งานได้จริงดังต่อไปนี้
  • สำหรับความหนาแน่นของพลาสติกเหลวประเภท อะมอร์ฟัสเทอร์มอพลาสติกจะมีค่าประมาณ 85% ของความหนาแน่นของเม็ดพลาสติก เช่น PS จะมีค่าความหนาแน่น 1.05 g/cm³ เมื่อเป็นพลาสติกเหลวที่มีอุณหภูมิฉีดพลาสติกทั่ว ๆ ไป (ประมาณ 200 -220 º C) จะมีความหนาแน่นเท่ากับ 0.85 × 1.05 = 89 g/cm³
  • ความหนาแน่นของพลาสติกเหลวประเภทเซมิคริสตัลไลน์เทอร์มอพลาสติก จะมีค่าประมาณ 80% ของค่าความหนานแน่นของเม็ดพลาสติก เช่น PP จะมีค่าความหนาแน่น 0.90 g/cm³ เมื่อเป็นพลาสติกเหลวที่อุณหภูมิฉีดพลาสติกทั่ว ๆ ไป (ประมาณ 200 º C) จะมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 0.8 × 0.900 =72 g/cm³
  1. ดูจากแรงปิดแม่พิมพ์พลาสติกสูงสุด
ดูจากแรงปิดของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสูงสุดของเครื่องฉีดพลาสติก ว่ามีค่ามากพอกับแรงที่ต้องการใช้ในการปิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกของชิ้นงานที่จะฉีดพลาสติกหรือไม่ เนื่องจากชิ้นงานที่มีรูปร่างแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะมีน้ำหนักที่เท่ากันก็ตาม แต่แรงในการปิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะไม่เท่ากัน เช่น ถังกับกะละมัง ที่แม้จะมีน้ำหนักเท่ากัน แต่ถังจะมีพื้นที่ภายในน้อยกว่ากะละมัง ดังนั้นแรงที่เกิดขึ้นในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่จะทำให้แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเผยออกจากันจึงมีน้อยกว่า จึงทำให้การฉีดพลาสติกประเภทถังใช้แรงปิดปม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่น้อยกว่ากะละมัง
  1. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสามารถลงไปในช่องระหว่างเสา Tie Bar ได้หรือไม่
ต้องดูว่าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสามารถลงไปในช่องว่างระหว่างเสา Tie Bar และสามารถยึดติดเข้ากับหน้าปากกา หรือ แผ่นยึดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกของเครื่องฉีดพลาสติก ได้หรือไม่ โดยการวัดขนาดความกว้างสูงสุดของแม่พิมพ์พลาสติก เมื่อเทียบกับระยะห่าง Tie Bar ดูก่อน ทั้งยังต้องดูก่อนว่า โมลด์เบสของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกไปปิดรูเกลียวที่หน้าปากกาหรือไม่ ก่อนที่จะยกแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขึ้นเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและเสียเวลาการทำงานนั่นเอง
  1. ระยะเคลื่อนที่เข้า – ออก เพียงพอหรือไม่
ดูว่าระยะเคลื่อนที่เข้า – ออกของหน้าปากกาเพียงพอหรือไม่ ถ้าระยะปิดไม่เพียงพอ เช่น ปิดเข้าสูดแล้วมีช่องว่างระหว่างหน้าปากกา 250 มิลลิเมตร แต่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมีความสูง (ความหนา) เพียง 230 มิลลิเมตร ก็ต้องเสริมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้มีขนาดตั้งแต่ 251 มิลลิเมตร ขึ้นไป (ไม่ควรเสริมแค่มีขนาด 250 มิลลิเมตร เท่ากับระยะห่างหน้าปากกาพอดี เพราะระบบไฮดรอลิกของการปิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะไม่มีแรง) โดยเฉพาะระยะเปิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะต้องกว้างพอที่ชิ้นงานจะถูกกระทุ้งให้หล่นหรือใช้แขนกลจับออกจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้ ทั้งนี้ ในการเลือกใช้ขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก คือ จะต้องดูน้ำหนักของพลาสติกที่เครื่องฉีดพลาสติก สามารถฉีดพลาสติกได้ก่อนว่าเพียงพอหรือไม่ หรือถ้าเพียงพอก็ให้ดูแรงปิดแม่พิมพ์พลาสติกที่เครื่องฉีดพลาสติกสามารถทำได้ แต่ถ้าเครื่องฉีดพลาสติกที่คิดจะเลือกสามารถฉีดน้ำหนักพลาสติกได้เพียงพอ แต่มีแรงปิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกไม่มากพอ ก็ให้ใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่ใหญ่ขึ้นและมีแรงปิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มากพอ โดยไม่ต้องดูน้ำหนักของพลาสติกที่สามารถฉีดพลาสติกได้อีก เพราะเมื่อเครื่องฉีดพลาสติกมีขนาดใหญ่ขึ้น สกรูก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นน้ำหนักของพลาสติกที่สามารถฉีดพลาสติกได้นั้นก็จะมากขึ้นตามไปด้วย แต่ถ้าน้ำหนักของพลาสติกและแรงปิดแม่พิมพ์พลาสติกเพียงพอแล้ว ค่อยดูต่อว่าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกลงเครื่องได้ติด Tie Bar หรือไม่ ถ้าติดก็ให้เลือกเครื่องฉีดพลาสติกที่มีระยะห่าง Tie Bar กว้างขึ้น แต่น้ำหนักพลาสติกและแรงปิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเท่าเดิม หรือเลือกขนาดเครื่องฉีดพลาสติกที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเท่าที่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสามารถลงเครื่องฉีดพลาสติกได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของพลาสติกและแรงปิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เพราะยังคงเพียงพอ ต่อจากนั้นให้ดูระยะเปิด – ปิด แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกว่าเพียงพอหรือไม่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นเอง บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ฉีดพลาสติกขึ้นรูปอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านการฉีดพลาสติก ทั้งในประเทศไทยและส่งออกสู่ต่างประเทศมามากกว่า 30 ปี เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล โดยเราสามารถทำงานพรินติ้ง, ซิลค์สกรีน, โลโก้, แพ็คกิ้ง เป็นต้น เราผลิตพลาสติกได้ครบทุกรูปแบบ รวมไปถึงการออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตชิ้นงานการฉีดพลาสติกแบบต่าง ๆ และด้วยประสิทธิภาพการฉีดพลาสติกของเรา จึงทำให้ลูกค้ามุ่นใจได้ว่าจะได้รับงานฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างแน่นอน สนใจติดต่อฉีดพลาสติก DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD 3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 Phone: 02-985-1546, 081-844-8224 Fax: 02-984-1538