อัดพลาสติกหรือฉีดพลาสติกเลือกแบบไหนดีกว่ากัน การขึ้นรูปพลาสติก

อัดพลาสติกหรือฉีดพลาสติกเลือกแบบไหนดีกว่ากัน

อัดพลาสติกหรือฉีดพลาสติกเลือกแบบไหนดีกว่ากัน

อัดพลาสตาสติกหรือฉีดพลาสติกเลือกแบบไหนดีกว่ากัน ทราบหรือไม่คะว่าการขึ้นรูปพลาสติกแต่ละแบบมีความแตกต่างกัน หากให้นำมาเปรียบเทียบกันอาจแทนกันไม่ได้ แต่สามารถผลิตสินค้าแทนกันได้ ซึ่งอาจมีผลกระทบที่จะตามมา เช่น จำนวนเม็ดพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น มีต้นทุกการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้ระยะการผลิตสูงขึ้น เป็นต้น ดังนั่นเพื่อเป็นการ ลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายของคุณ วันนี้เราจะพาคุณมาเรียนรู้เกี่ยวกับ การขึ้นรูปพลาสติกอัดพลาสตาสติกและฉีดพลาสติก บทความที่เกี่ยวข้อง

การอัดพลาสติก ( compression molding )

ฉีดพลาสติกทำกล่องป้องกันอาหารจากฝุ่น pm 2.5 รับฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก เป็นการขึ้นรูปพลาสติกโดยการนำผงพลาสติกที่แข็งตัวได้มาอัดในแม่พิมพ์ ด้วยความร้อนและอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในกระบวกการนี้ คือผงเมลามิน ชั้นตอนการผลิตเริ่มจากนำผงพลาสติกมาชั่งให้ได้น้ำหนักตามที่ต้องการ จากนั้นจึงนำไปอบไล่ความชื้นและเป็นการอุ่นวัตถุดิบก่อนเข้าแม่พิมพ์ จากนั้นให้นำไปใส่แม่พิมพ์ พอเริ่มอัดให้พลาสติกแพร่ตัวไปตามช่องว่างของแม่พิมพ์จะเริ่มชะลอลง เพื่อให้พลาสติกได้รับความร้อนจากแม่พิมพ์ทั่วถึงยิ่งขึ้น เมื่อถึงตำแหน่งสุดท้ายจะถึงช่วงเวลาแข็งตัววของพลาสติกโดยไม่ต้องหล่องเย็น จากนั้นจึงเปิดแม่พิมพ์เพื่อนำชิ้นงานออกมาได้ การอัดพลาสติกนิยมผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเมลามิน เช่นจาน ชาม ถ้วย ช้อน เครื่องครัว เป็นต้น

การฉีดพลาสติก ( injection Molding )

Deemark รับฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย โรงงานฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการการผลิตชิ้นงาน โดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติก เข้าไปในเครื่องโดยการฉีดพลาสติกนั้น ใช้เม็ดพลาสติกผ่านความร้อนและอ่อนตัวลง จนหลอมละลายเป็นของเหลวก่อน แล้วฉีดพลาสติกเข้าไปยังแม่พิมพ์ในในรูปแบบต่าง ๆ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ เพียงเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานพลาสติกตามแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการ สำหรับการฉีดพลาสติกขึ้นรูปพลาสติกตามรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการ การแปรรูปพลาสติกโดยวิธีการฉีดพลาสติกนั้น จะทำจากสารพลาสติกที่เป็นเม็ดหรือเป็นผง ซึ่งอาจจะเป็น เทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซตติ้ง หรืออีลาสโตเมอร์ ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติก ที่จะดัดแปลงให้เหมาะสมกับพลาสติกชนิดต่าง ๆ สำหรับเทอร์โมพลาสติก นั้นเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและเหลวแล้วฉีดอัดลงในแม่พิมพ์โดยแรงดันไฮดรอลิค สามารถนำไปแปรรูปได้หลายครั้ง ตามท้องตลาด มีทั้งเป็นสีธรรมชาติของพลาสติกเองและแบบผสมสี พร้อมทั้งเติมสารผสมหรือสารนำร่องที่แตกต่างกันก็อยู่ที่โครงสร้างของพลาสติกนั่นเองส่วนเทอร์โมเซตติ้ง เมื่อได้รับความร้อนแล้วจะแข็งตัวละไม่สามารถนำไปหลอมให้เหลวได้อีกและราคาเครื่องฉีดพลาสติกชนิดนี้ราคาจะสูงกว่าเครื่องฉีดพลาสติกแบบเทอร์โมพลาสติก การฉีดพลาสติกนิยมผลิตเป็น อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในครัวเรือน ของเล่นเด็ก ของใช้ในสำนักงาน เป็นต้น ความต่างระหว่างอัดพลาสติกและฉีดพลาสติก
  • อัดพลาสติกเหมาะกับสินค้าประเภทถ้วย จาน ชาม และสินค้าแบบพื้นเรียบหรือสินค้าแบบโค้งง้อ
  • ฉีดพลาสติกเหมาะกับสินค้าประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในครัวเรือน ของเล่นเด็ก ของใช้ในสำนักงาน เป็นต้น
  • อัดพลาสติกส่วนใหญ่ใช่ผงเมลามิน ส่วนฉีดพลาสติกใช้พลาสติกเป็นหลัก
  • สินค้าที่ได้จากการฉีดพลาสติกจะมีมิติที่มากกว่า
  • กาฉีดพลาสติกสามารถขึ้นรูปได้หลายแบบและสามารถผลิตงานที่มีความซับซ้อนได้มากกว่า
………………………………………………………. สนใจติดต่อ DEEMARK INDUSTRY CO., LTD 3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 Phone: 02-985-1546, 081-844-8224 Fax: 02-984-1538 sukhumlee@hotmail.com