3 ส่วนประกอบหลักของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้

3 ส่วนประกอบหลักของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้

3 ส่วนประกอบหลักของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้

3 ส่วนประกอบหลักของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้ กว่าที่จะได้ชิ้นงานฉีดพลาสติกนั้น ต้องผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รวมถึงการอบไล่ความชื้นต่าง ๆ เพื่อให้ได้ชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพนะคะ ถึงแม้แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติกก็ตาม แต่การทำงานในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องฉีดพลาสติกก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นค่ะ แล้วส่วนประกอบหลักของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

ส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติก

  1. ชุดฉีดพลาสติก (Injection Unit) ทำหน้าที่นำส่งเม็ดพลาสติกเข้าสู่กระบอกฉีดพลาสติก และหลอมเหลวเม็ดพลาสติกให้ละลายในกระบอกฉีดพลาสติก โดยสกรูจะทำหน้าที่คลุกเคล้าเนื้อพลาสติกเหลวให้เป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนดันพลาสติกเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกค่ะ ซึ่งชุดฉีดพลาสติกจะมีส่วนประกอบย่อยที่สำคัญดังนี้
  • หัวฉีดพลาสติก ทำหน้าที่ฉีดพลาสติกเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์พลาสติก
  • สกรู มีหน้าที่ช่วยป้อนเม็ดพลาสติกเข้าสู่กระบอกฉีดพลาสติก เพื่อหลอมเหลวเม็ดพลาสติกให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์
  • กระบอกฉีดพลาสติก เป็นกระบอกที่บรรจุพลาสติกเหลวและสกรูหัวฉีดพลาสติกอยู่ภายใน และภายนอกจะหุ้มด้วยแผ่นความร้อนค่ะ
  • แผ่นความร้อน หรือ Heater มีหน้าที่ใช้ความรู้กับประกอบฉีดพลาสติก เพื่อถ่ายความร้อนไปยังเม็ดพลาสติก
  • กรวยเติมพลาสติก มีหน้าที่รองรับเม็ดพลาสติก เพื่อเติมเข้าสู่กระบอกฉีดพลาสติก ซึ่งจะมีทั้งกรวยธรรมดา กรวยพร้อมตู้อบเพื่อใช้อบไล่คามชื้นจากเม็ดพลาสติกค่ะ
  • ลูกสูบไฮดรอลิค ทำหน้าที่อัดเนื้อพลาสติกเหลวให้เข้าสู่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  • มอเตอร์ไฮดรอลิค ช่วยหมุนสกรูเพื่อดูดเม็ดพลาสติกจากกรวยเติมพลาสติกค่ะ
หลักพื้นฐานของเครื่องฉีดพลาสติก
  1. ชุดเปิด – ปีด และจับยึดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Clamping Unit) จะทำหน้าที่ในการจับยึดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และเปิด-ปิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยแรกที่กำหนด โดยชุดเปิด-ปิดนี้จะมี แผ่นยึดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 2 แผ่น เป็นแผ่นที่อยู่กับที่และแผ่นที่เคลื่อนที่ โดยมีเพลาสี่ต้นบังคับแผ่นเหล็กทั้งสอง ส่วนที่เคลื่อนที่จะมีกลไกในการปลดชิ้นงานฉีดพลาสติกอยู่ด้วยค่ะ
  1. ฐานฉีดพลาสติก ทำหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์ไฮดรอลิคด้วย โดยฐานฉีดพลาสติกต้องมีความแข็งแรงสูง เพราะต้องรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีน้ำหนักมากค่ะ

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538