คำศัพท์ที่มักพบบ่อยในการฉีดพลาสติก

คำศัพท์ที่มักพบบ่อยในการฉีดพลาสติก

คำศัพท์ที่มักพบบ่อยในการฉีดพลาสติก

คำศัพท์ที่มักพบบ่อยในการฉีดพลาสติก ในการทำงานเกี่ยวกับการฉีดพลาสติกนั้นนอกจากเราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือคำศัพท์ที่ใช้ในงาน ฉีดพลาสติก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะให้ความสำคัญ เพราะเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันอย่างถูกต้อง ว่าแต่คำศัพท์ที่ใช้ในงาน ฉีดพลาสติก จะมีอะไรบ้าง ไปอ่านกันได้เลยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติก, ฉีดพลาสติก จำนวนน้อย , ฉีดพลาสติก ราคาถูก

คำศัพท์ที่ใช้ในกระบวนการฉีดพลาสติก

Multi-Color Injection Moulding (ชิ้นงานพลาสติกแบบสองสีหรือมากกว่า)

คือการใช้วัสดุหรือพลาสติกชนิดเดียวกันแต่สร้างความแตกต่างกันในเรื่องของสี โดยที่พลาสติกของแต่ละสีจะไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน แต่จะติดกันและมีแนวเส้นแบ่งอย่างเห็นได้ชัดเจน ลักษณะชิ้นงานฉีดพลาสติกแบบนี้มีหลากหลายแบบด้วยกัน

Multi-Material Injection Moulding (ชิ้นงานพลาสติกแบบสองวัสดุ)

งานฉีดพลาสติกขึ้นรูปแบบสองวัสดุ ไม่ใช่แค่การใช้สีที่แตกต่างกันแต่เป็นการใช้พลาสติกต่างชนิดกันฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์พลาสติกตัวเดียวกัน เพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานตามที่ต้องการ ซึ่งชิ้นงานในลักษณะเช่นนี้จะนิยมใช้พลาสติกทั้งสองชนิดในกลุ่มเทอร์โมพลาสติกด้วยกันเอง โดยพลาสติกที่แตกต่างกันทั้งสองชนิดต้องมีคุณสมบัติที่สามารถรวมตัวกันได้ ลักษณะชิ้นงานฉีดพลาสติกเช่นนี้มีหลากหลายแบบด้วยกัน

Hard-Soft Combination (ชิ้นงานพลาสติกแบบการรวมพลาสติกแข็งกับพลาสติกอ่อน)

การฉีดพลาสติกในรูปแบบการรวมพลาสติกแข็งกับพลาสติกอ่อนนั้น มีลักษณะชิ้นงานที่คล้ายกันกับชิ้นงานแบบสองวัสดุ แต่จะแตกต่างกันตรงที่ใช้พลาสติกต่างชนิดกันแล้วฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์พลาสติกตัวเดียวกัน ชิ้นงานแบบนี้จะนิยมใช้พลาสติกในกลุ่มเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)และกลุ่มเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (Thermoplastic Elastomer) ฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์เดียวกัน โดยพลาสติกที่แตกต่างกันทั้งสองชนิดและทั้งสองกลุ่มต้องมีคุณสมบัติที่สามารถรวมตัวกันได้ ซึ่งพลาสติกในกลุ่มเทอร์โมพลาสติก จะอยู่ในรูปแบบงานแข็ง หรือรูปแบบพลาสติกที่เป็นแกน (Core) และพลาสติกในกลุ่มเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ จะอยู่ในรูปแบบงานอ่อนหรือรูปแบบพลาสติกที่เป็นผิว (Skin)

Adhesion (ชิ้นงานพลาสติกแบบการเชื่อมติดกัน)

ชิ้นงานฉีดพลาสติกขึ้นรูปพลาสติกแบบการเชื่อมติดกันนั้นมีลักษณะชิ้นงานคล้ายกันกับชิ้นงานแบบสองวัสดุหรือการนำวัสดุที่แตกต่างชนิดมาใช้เพื่อขึ้นรูปงานชิ้นเดียวกัน สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกวัสดุที่แตกต่าง ชนิดกันมาใช้นั้นคือการเข้าใจสมบัติการยึดเกาะของวัสดุแต่ละชนิด เนื่องจากสมบัติดังกล่าวมีค่าที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าวัสดุจะอยู่ในกลุ่มพลาสติกเดียวกันก็ตาม สมบัติการยึดเกาะของวัสดุมีค่าที่แตกต่างกันคล้าย ๆ กันกับค่าการหดตัวของพลาสติก (Shrinkage) การขยายตัวทางความร้อนของพลาสติก (Thermal expansion) และอุณหภูมิในการขึ้นรูปของพลาสติก (Temperature processing) ในส่วนความแข็งแรงของการยึดเกาะกันระหว่างผิวสัมผัสของชิ้นงานมีอยู่ด้วยกัน 2 ปัจจัย คือ การยึดเกาะกันด้วยพันธะทางเคมี (Chemical bonding) หรือระบบเชิงกล (Mechanical anchoring) เช่นระบบอันเดอร์คัท (Undercut shapes) เป็นต้น

Assembly Injection Moulding (ชิ้นงานพลาสติกแบบการประกอบ)

สำหรับชิ้นงานพลาสติกแบบการประกอบนั้นจะมีความแตกต่างจากชิ้นงานทั้ง 4 แบบที่กล่าวไว้ข้างต้น กล่าวคือชิ้นงานทั้ง 4 แบบเป็นการนำพลาสติกต่างชนิดมารวมกันและสามารถเข้ากันได้ เพื่อทำการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการฉีดพลาสติก โดยอาศัยการเชื่อมติดกันของพันธะเคมี คุณสมบัติการยึดเกาะ ค่าการหดตัวของแต่ละวัสดุหรือแม้กระทั่งระบบเชิงกล เป็นต้น

นี้ก็เป็นคำศัพท์ขั้นพื้นฐานที่นิยมใช้ในงานฉีดพลาสติก ที่แอดมินได้นำมารวบรวมให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักในวันนี้ และสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะสร้างสรรค์ชิ้นงานฉีดพลาสติก ท่านสามารถใช้บริการจาก บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538