เครื่องฉีดพลาสติก มีกระบวนการทำงานอย่างไร ตอนที่2

เครื่องฉีดพลาสติกมีกระบวนการทำงานอย่างไร ตอนที่2

เครื่องฉีดพลาสติกมีกระบวนการทำงานอย่างไร ตอนที่2

เครื่องฉีดพลาสติกมีกระบวนการทำงานอย่างไร ตอนที่2 จากบทความที่แล้วเราก็ได้พูดถึงจังหวะในการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกไปแล้วว่ามีทั้งหมด 9 จังหวะด้วยกันและในบทความนี้เราจะมาพูดกันต่อในเรื่องของกระบวนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกกันต่อว่ากระบวนการต่อไปคืออะไร ไปอ่านกันเลยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้จากกระบวนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกนั้น ในช่วงเลื่อนชุดฉีดเข้าและออกอาจจะไม่ต้องมีจังหวะที่2และจังหวะที่7 ก็ได้ โดยการแช่หัวฉีดพลาสติกไว้อยู่ตลอดเวลาของการทำงานในกระบวนการฉีดพลาสติกนั้นเพื่อช่วยในการลดเวลาของการทำงานทั้งวงจรลงไปได้ แต่ก็ควรจะเผื่ออุณภูมิที่หัวฉีดเอาไว้ด้วย เพราะการถ่ายเทความร้อนออกจากหัวฉีดไปยังแม่พิมพ์พลาสติกที่ดีที่สุดของกระบวนการฉีดพลาสติกนั้นควรใช้ฉนวนกั้นระหว่างหัวฉีดพลาสติกกับแม่พิมพ์พลาสติก โดยใช้แผ่นเทฟล่อนหรือเบเกอร์ไลท์

นอกจากนี้จังหวะการทำงานตามปกติแล้ว ทางโรงงานฉีดพลาสติกอาจจะเพิ่มจังหวะที่เกลียวหนอนเลื่อนถอยหลังกลับมาตามแนวแกนหลังจากหยุดหมุมแล้ว จังหวะนี้มีเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาสติกเหลวไหลออกจากหัวฉีดเมื่อถอยชุดฉีดกลับในกรณีที่ใช้หัวฉีดแบบเปิด ซึ่งเราจะเรียกกันว่าจังหวะซักแบ็ก (Suck Back) หรือ ดีคอมเพรสชั่น (Decompression)

 

3. แม่พิมพ์เป่า (Blow moulding)

จังหวะในการฉีดพลาสติก มีดังนี้

TC = เวลาปิดแม่พิมพ์พลาสติก

TP = เวลาที่ชุดฉีดเลื่อนเข้าชนแม่พิมพ์

TI = เวลาในการฉีดพลาสติก

TH = เวลาในการย้ำ

TK* = เวลาหล่อเย็นที่ปรับตั้ง

TD = เวลาหลอมเหลวและป้อนเม็ดพลาสติกไปยังหน้าปลายเกลียวหนอน

TB = เวลาที่ชุดฉีดถอยหลังกลับ

TO = เวลาแม่พิมพ์พลาสติกเปิด

TE = เวลาปลดชิ้นงานพลาสติก

TSP = เวลาในการฉีดย้ำหรือเวลาฉีดรวม

TK = เวลาหล่อเย็นทั้งวงจร

TZ = เวลาการทำงานทั้งวงจร

เวลาทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

เวลาในการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกนั้น สามารถปรับตั้งได้ทั้งแบบทางตรง-ทางอ้อม ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์ต่างๆ ดังนี้

เวลาของการปิดแม่พิมพ์ : ระยะทางและความเร็วของชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์พลาสติก

เวลาฉีด : ระยะทางของปริมาณพลาสติกเหลวหน้าปลายเกลียวหนอน

เวลาย้ำรักษาความดัน : ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของชิ้นงาน ความดันและเวลาที่ใช้ในการฉีดย้ำ

เวลาหล่อเย็นที่ปรับตั้ง : ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงาน ชนิดของพลาสติก อุณภูมิของแม่พิมพ์และอุณหภูมิของพลาสติกเหลว

เวลาหลอมและป้อนพลาสติก : ขึ้นอยู่กับปริมาณของพลาสติกที่ใช้ ขนาดของกระบอกฉีด ความเร็วรอบเกลียวหนอนและความดันต้านถอยหลังกลับของเกลียวหนอน

เวลาหล่อเย็นรวม : เวลาฉีด เวลาย้ำรักษาความดันและเวลาของกระบวนการหล่อนเย็นที่ปรับตั้งเอง

เวลาฉีดทั้งหมด : เวลา+เวลาย้ำรักษาความดัน

เวลาของการเปิดปิดแม่พิมพ์ : ระยะทางที่แม่พิมพ์เคลื่อนที่และความเร็วของชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์

เวลาในการปลดชิ้นงาน : ระยะทางที่เข็มกระทุ้งเคลื่อนที่ ความเร็วในการเคลื่อนที่และจำนวนครั้งในการปลดชิ้นงาน

เวลาทำงานทั้งวงจร : ระยะเวลาในการทำงานของกระบวนการต่างๆ ควรใช้เวลาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้

กระบวนการฉีดขึ้นรูป (Injection molding)

วิธีการเลือกใช้ขนาดของเกลียวหนอน

เมื่อเราได้ทำการคำนวณปริมาณของพลาสติกเหลวทั้งหมดที่ต้องการจะใช้ในการฉีดแต่ละครั้งแล้ว เราก็สามารถทำการทดลองเลือกขนาดของเกลียวหนอนและกระบอกฉีดที่ต้องการจะใช้งาน โดยเมื่อเราทำการทดลองเลือกได้แล้ว ปริมาณของพลาสติกเหลวทั้งหมดจะอยู่ที่บริเวณหน้าปลายเกลียวหนอน ดังนั้นระยะความยาวในกระบอกฉีดเมื่อรวมกับระยะกันกระแทกแล้วจะต้องไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป เพราะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัววัสดุพลาสติกได้จากความร้อน

และนี้ก็เป็นการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหมดที่แอดมินได้รวบรวมนำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้ หวังว่าทั้งสองบทความเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านเพื่อการนำไปปรับใช้กับงานของท่านค่ะ

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด ของเรารับฉีดพลาสติกได้ทุกขนาด ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่และยังรับฉีดพลาสติกขั้นต่ำ สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดพลาสติกชิ้นงานจำนวนไม่มาก ในราคาถูก

ลูกค้าท่านใดที่มีความต้องการในการสร้างนวัตกรรมเป็นของตัวเอง เราพร้อมที่จะร่วมงานสร้างสรรค์ผลิตผลงานของท่านให้เป็นจริง ไม่เพียงแต่แค่แนวคิดแต่เรายังสามารถสร้างงานของท่านให้ออกมาเป็นชิ้นงานพลาสติกจริงได้ สนใจให้เราช่วยออกแบบชิ้นงานและผลิตชิ้นงานของคุณ

…………………………………………………………….

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538