เทคนิคฉีดพลาสติกลดรอยต่อและรอยแตก

เทคนิคฉีดพลาสติกลดรอยต่อและรอยแตก

เทคนิคฉีดพลาสติกลดรอยต่อและรอยแตก

เทคนิคฉีดพลาสติกลดรอยต่อและรอยแตก ในการฉีดพลาสติกขึ้นรูปชิ้นงานนั้น รอยต่อและรอยแตกเป็นปัญหาที่พบบ่อยในงานฉีดพลาสติก รอยต่อมักเกิดจากพลาสติกเหลวที่ไหลเข้าแม่พิมพ์ไม่ประสานกัน ทำให้เกิดการแยกตัวเป็นชั้นๆ ในขณะที่รอยแตกมักเกิดจากความเค้นที่สะสมภายในชิ้นงานพลาสติกมากเกินไปจนไม่สามารถทนรับแรงได้นั่นเองค่ะ แล้วเราจะมีเทคนิคในการฉีดพลาสติกไม่ให้เกิดรอยต่อและรอบแตกได้อย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

รับฉีดพลาสติกกับdeemark ฉีดพลาสติก พลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย

ปัญหาการฉีดพลาสติกเกิดรอบต่อและรอยแตก

รอยต่อและรอยแตกเป็นปัญหาที่พบบ่อยในการฉีดพลาสติก รอยต่อเกิดขึ้นบริเวณที่ชิ้นงานพลาสติกสองชิ้นมาเชื่อมต่อกัน ส่วนรอยแตกอาจเกิดขึ้นบริเวณใดก็ได้ของชิ้นงานพลาสติก สาเหตุของการเกิดรอยต่อและรอยแตกอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การออกแบบแม่พิมพ์ที่ไม่เหมาะสม อุณหภูมิและความดันในการฉีดพลาสติกที่ไม่ถูกวิธี หรือการเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่ไม่เหมาะสมนะคะ

วิธีแก้ไขการเกิดรอยต่อและรอยแตกในการฉีดพาสติก

การออกแบบแม่พิมพ์

การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ดี จะช่วยลดความเค้นที่สะสมภายในชิ้นงานพลาสติก และช่วยให้พลาสติกเหลวที่ไหลเข้าแม่พิมพ์ประสานตัวกันได้ดีขึ้น เทคนิคการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ช่วยลดการเกิดรอยต่อและรอยแตก มีดังนี้

 • เลือกใช้วัสดุแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่เหมาะสม ในการทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเราต้องเลือกวัสดุที่ใช้ผลิตแม่พิมพ์ ให้เหมาะสมกับชนิดของพลาสติกที่ใช้ผลิตชิ้นงานพลาสติกด้วย ซึ่งวัสดุผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ดีควรมีความแข็งแรงทนทานและนำความร้อนได้ดี
 • ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้เรียบง่าย ควรออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ปราศจากรอยต่อ เพราะรอยต่อบนแม่พิมพ์จะทำให้พลาสติกเหลวที่ไหลเข้าแม่พิมพ์ไม่สามารถประสานตัวกันได้ดีขึ้น
 • ออกแบบแม่พิมพ์ให้มีช่องระบายอากาศเพียงพอ ช่องระบายอากาศจะช่วยระบายความร้อนและความดันภายในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ทำให้พลาสติกเหลวที่ไหลเข้าแม่พิมพ์สามารถกระจายตัวได้อย่างสม่ำเสมอ
 • ออกแบบแม่พิมพ์ให้มีระบบหล่อเย็น ระบบหล่อเย็นจะช่วยระบายความร้อนออกจากชิ้นงานพลาสติก ทำให้ชิ้นงานพลาสติกมีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทานต่อการแตกหักนั่นเองค่ะ
รับฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย โรงงานฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก

การปรับแต่งเวลาฉีดพลาสติก

การปรับแต่งเวลาฉีดพลาสติกให้เหมาะสม จะช่วยให้พลาสติกเหลวที่ไหลเข้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก สามารถกระจายตัวได้อย่างสม่ำเสมอและประสานตัวกันได้ดีขึ้น เทคนิคการปรับแต่งเวลาฉีดพลาสติกที่ช่วยลดการเกิดรอยต่อและรอยแตก ดังนี้

 • เพิ่มเวลาฉีดพลาสติกจังหวะแรก เพื่อให้พลาสติกเหลวที่ไหลเข้าแม่พิมพ์มีเวลาเพียงพอในการกระจายตัว
 • ลดความเร็วในการฉีดพลาสติกจังหวะแรก เพื่อลดการไหลแบบปั่นป่วนของพลาสติกเหลว
 • เพิ่มความดันในการฉีดพลาสติก เพื่อให้พลาสติกเหลวสามารถไหลเข้าแม่พิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

การควบคุมอุณหภูมิและความดัน

อุณหภูมิและความดันในการฉีดพลาสติก เป็นปัจจัยสำคัญในการลดการเกิดรอยต่อและรอยแตก อุณหภูมิของแม่พิมพ์และพลาสติกเหลวควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม ความดันในการฉีดพลาสติกควรเพียงพอที่จะดันพลาสติกเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์ได้อย่างทั่วถึง โดยไม่ทำให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วนที่อาจทำให้เกิดรอยพ่นและรอยแตกได้ค่ะ

การเลือกใช้วัสดุพลาสติก

การเลือกวัสดุพลาสติกที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่ต้องการผลิตช่วยลดการเกิดรอยต่อและรอยแตกได้ วัสดุพลาสติกบางชนิด เช่น โพลีโพรไพลีน (PP) และโพลีเอทิลีน (PE) มีคุณสมบัติทนทานต่อการแตกหัก จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดรอยแตกได้ค่ะ

การฉีดพลาสติกแบบ 3D

การตรวจสอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

การตรวจสอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จะช่วยให้ชิ้นงานพลาสติกที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี เทคนิคการตรวจสอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ช่วยลดการเกิดรอยต่อและรอยแตก มีดังนี้

 • ตรวจสอบแม่พิมพ์ว่ามีความเรียบร้อยและไม่มีความผิดปกติ เช่น รอยขีด รอยแตก หรือคราบสกปรก ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก
 • ตรวจสอบแม่พิมพ์ว่าไม่มีการสึกหรอหรือเสียหายที่อาจทำให้พลาสติกเหลวไหลผ่านได้ไม่ดี

การใช้เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกอื่นๆ

 • การใช้สารเติมแต่งในพลาสติกเหลว เช่น สารต้านการเกาะติด (release agent) สารลดแรงตึงผิว (surfactant) และสารเติมแต่งอื่นๆ ที่ช่วยลดการยึดเกาะระหว่างพลาสติกเหลวกับแม่พิมพ์
 • การใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพ (additive) การใช้ความร้อนเสริม (post-curing) และการใช้เทคนิคฉีดพลาสติกแบบพิเศษ เป็นต้น
 • เทคนิคการฉีดพลาสติกแบบร้อน (hot runner) เทคนิคนี้ใช้แม่พิมพ์ที่มีระบบหล่อเย็นภายใน ทำให้พลาสติกเหลวที่ไหลเข้าแม่พิมพ์มีอุณหภูมิที่สม่ำเสมอและช่วยลดการเกิดรอยต่อ
 • เทคนิคการฉีดพลาสติกแบบต่อเนื่อง (continuous injection molding) เทคนิคนี้ใช้แม่พิมพ์ที่ผลิตชิ้นงานพลาสติกได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ชิ้นงานพลาสติกมีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทานต่อการแตกหัก

การฉีดพลาสติกเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการผลิตชิ้นงานพลาสติกที่มีคุณภาพสูง แต่อาจเกิดปัญหารอยต่อหรือรอยแตกขึ้น โดยการเลือกวัสดุพลาสติกที่เหมาะสม การปรับแต่งกระบวนการฉีดพลาสติก การใช้เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกที่ล้ำสมัย และการตรวจสอบและการบำรุงรักษา เป็นเทคนิคที่สามารถช่วยลดการเกิดรอยต่อและรอยแตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538