11 ปัญหาที่เกิดจากการฉีดพลาสติกขึ้นรูปมีอะไรบ้างDeemarkมีคำตอบให้

11 ปัญหาที่เกิดจากการฉีดพลาสติกขึ้นรูปมีอะไรบ้างDeemarkมีคำตอบให้

11 ปัญหาที่เกิดจากการฉีดพลาสติกขึ้นรูปมีอะไรบ้างDeemarkมีคำตอบให้

ความชื้นในเม็ดพลาสติกปัญหาใหญ่ในการฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกให้สมบูรณ์

11 ปัญหาที่เกิดจากการฉีดพลาสติกขึ้นรูปมีอะไรบ้างDeemarkมีคำตอบให้ ด้วยบริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ฉีดพลาสติกขึ้นรูปอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านการฉีดพลาสติก ทั้งในประเทศไทยและส่งออกสู่ต่างประเทศมามากกว่า 30 ปี เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

ในการบวนการขึ้นรูปฉีดพลาสติกนั้น แม้จะทำตามขั้นตอนการฉีดพลาสติกได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ตาม แต่ก็สามารถเกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหาระหว่างการฉีดพลาสติกขึ้นมาได้เสมอ แล้วปัญหาที่เกิดจากการขึ้นรูปฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง Deemark มีคำตอบให้ค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปรึกษาด้านฉีดพลาสติกต้อง Deemark เราเป็นผู้ประกอบการด้านการฉีดพลาสติก
ประเภทพลาสติกกับการฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติก
 1. รอยพ่น (Jitting) ข้อบกพร่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพลาสติกเหลวถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตรงส่วนที่หนาโดยผ่านช่องทางเข้าที่มีขนาดเล็กด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดการไหลวน (Turbulent flow) ขึ้นและพลาสติกเหลวที่ถูกฉีดเข้าไปก่อนจะวิ่งไปได้ไกลเป็นแนวเส้นตรงแทนที่จะวิ่งออกไปพร้อมกันตลอดความกว้างของชิ้นงาน ทำให้พลาสติกเกิดการเย็นตัวไม่พร้อมกันจึงมองเห็นเป็นรอยบนผิวชิ้นงานซึ่งเรียกว่า “รอยพ่น”
 2. ครีบ (Flashing) ครีบที่ชิ้นงานจะเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกสูง เพื่อป้องกันพลาสติกไม่เต็มแบบ (Short shot) และใช้ความดันย้ำ (Holding pressure) สูงเพื่อป้องกันชิ้นงานยุบตัว (Sink) แรงดันของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะสูงมากจนเอาชนะแรงดันด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Clamping pressure) ทำให้แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเผยอออก จนทำให้พลาสติกเหลวไหลออกมาตามรอยประกบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้ จึงเกิดเป็นครีบที่ขอบเขตของชิ้นงานขึ้น
 3. ประกายเงินที่ผิวชิ้นงาน (Silver Streak) ในกรณีที่อุณหภูมิพลาสติกเหลวในกระบอกฉีดพลาสติกสูงมาก และค้างอยู่ในกระบอกฉีดพลาสติกนาน เนื่องจากการใช้ความเร็วขอบของการหมุนเกลียวหนอน และความดันต้านการถอยหลังกลับของเกลียวหนอนสูง และทำการฉีดพลาสติกเหลวผ่านช่องทางเข้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยความเร็วสูงมากเกินไป ทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นกับพลาสติกเหลว เนื่องจากการเสียดทาน จนความชื้นหรือก๊าซแยกตัวออกมาจากเนื้อพลาสติกและกระจายไปที่ผิวของชิ้นงานซึ่งมีลักษณะเป็นประกายสีเงินที่เรียกว่า ประกายเงิน (Silver streak) โดยจะเกิดอยู่บริเวณรอบ ๆ ทางน้ำพลาสติกเข้า
 4. รอยไหม้ (Burn) รอยไหม้ที่ผิวชิ้นงานจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศร้อนที่เกิดขึ้นในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เนื่องจากการฉีดพลาสติก
 5. เหลวเข้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั้นระบายออกไม่ทัน จึงเกิดการอัดตัวกันขั้นทำให้มีอุณหภูมิสูงมากขึ้นจนเกิดรอยไหม้ (Burn) ขึ้นที่ผิวชิ้นงานได้ ซึ่งส่วนมากจะเกิดรอยไหม้ตรงตำแหน่งสุดท้ายของการไหลของพลาสติกเหลว การที่อากาศร้อนจะเกิดขึ้นมากก็เนื่องจากอุณภูมิพลาสติกสูงมาก และถ้าใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกสูงเกินไป จะทำให้อากาศร้อนระบายออกไม่ทัน หรืออาจทำให้เกิดการเสียดสีกันระหว่างพลาสติกเหลวกับผิวของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจนทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดรอยไหม้ได้
 6. ชิ้นงานเกิดรอยแหว่ง (Short Shot) ชิ้นงานจะเกิดเป็นรอยแหว่งตรงตำแหน่งสุดท้ายของการไหลของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 7. เนื่องจากการไหลของพลาสติกเหลวเข้าในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกช้า พลาสติกเหลวจึงเย็นตัวลง ความหนืดจึงเพิ่มมากขึ้นทำให้พลาสติกไหลเข้าไม่เต็มในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจนเป็นรอยแหว่ง
 8. รอยยุบ (Sink Mark) จะมีลักษณะเป็นรอยยุบบนผิวชิ้นงาน ซึ่งเป็นลักษณะของการหดตัวแบบหนึ่งของชิ้นงานโดยเฉพาะชิ้นงานจากฉีดพลาสติกพวกที่มีผลึกจะมีโอกาสเกิดการยุบตัวได้มาก
 9. ร่องรอยการไหล (Flow Mark) ข้อบกพร่องนี้มีสาเหตุเหมือนกับการเกิดรอยแหว่ง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กันก็ได้ คือถ้าใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกต่ำเกินไป พลาสติกจะเย็นตัวและไหลไม่สะดวกทำให้เกิดเป็นคลื่นเหมือนรอยวงปีของต้นไม้ที่เราเรียกว่า ร่องรอยการไหล (Flow Mark) ที่ผิวชิ้นงานตรงบริเวณทางน้ำพลาสติกเข้า
 10. การโก่งงอ (Warpage) การเย็นตัวของชิ้นงานไม่สม่ำเสมอกัน อันเนื่องมาจากชิ้นงานมีความหนาแตกต่างกันมากหรือระบบการหล่อเย็นในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกไม่ดี จะทำให้ชิ้นงานเกิดการโก่งงอ (Warpage) ขึ้นได้ หรือถ้าเป็นชิ้นงานที่มีความหนาเท่ากันตลอด แต่ใช้ความดันย้ำมากหรือนานจนเกินไป ก็จะทำให้มีความเค้นตกค้าง (Residual Stress) อยู่ในชิ้นงานมากจนทำให้เกิดการโก่งงอได้เช่นกัน โดยเฉพาะตรงปลายของชิ้นงานหลังจากปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 11. ขนาดคลาดเคลื่อน (Dimensional Defect) เมื่อใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกและความดันย้ำต่ำ ตลอดจนเวลาย้ำสั้นเกินไป จะทำให้พลาสติกเหลวเย็นตัวลง ความหนืดสูงขึ้นจนทำให้ความดันไม่เพียงพอที่จะทำให้เนื้อพลาสติกอัดกนได้แน่นเต็มในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกทำให้ขนาดของชิ้นงานเล็กลงกวาที่ต้องการ
 12. รอยเชื่อมประสาน (Weld Mark) ตรงตำแหน่งที่มีพลาสติกเหลวไหลมาบรรจบนั้น ถ้าอุณหภูมิของพลาสติกเหลวต่ำเกินไป จะทำให้รอยเชื่อมประสานไม่ดีเท่าที่ควร จนสามารถมองเห็นเป็นรอยต่อของเนื้อพลาสติกได้ เนื่องมาจากการใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกต่ำไปจนทำให้อุณหภูมิพลาสติกเหลวลดลง นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากการไหลตัวไม่ดีของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เนื่องจากอุณหภูมิของพลาสติกเหลวและแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกต่ำไป
 13. เกิดการแตกร้าวของชิ้นงาน (Cracking) รอยร้าวที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานส่วนมากจะขึ้นตรงบริเวณตำแหน่งทางเข้าน้ำพลาสติก หรือตำแหน่งสุดท้ายของการไหลของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งจะเกิดขึ้นได้มากกับพลาสติกที่ไม่มีผลึกและจะเห็นได้ชัดเจนกับชิ้นงานที่ใส รอยร้าวนี้อาจจะปรากฏให้เห็นทันทีหลังจากการเย็นตัวลงแล้วเมื่อถูกปลดออกมาจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกหรือจะเกิดขึ้นหลังจากทิ้งไว้ 2-3 วันหรือจากการพ่นสีที่ชิ้นงาน

จากปัญหาที่เกิดจากการฉีดพลาสติกขึ้นรูปนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของการฉีดพลาสติก แต่จะดีกว่าไหมหากมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการฉีดพลาสติกขึ้นรูปอย่างครบวงจร โดย Deemark ได้มีบริการดังต่อไปนี้

บริการออกแบบต้นแบบสินค้า

รับฉีดพลาสติกกับdeemark ฉีดพลาสติก พลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย

จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกและผลิตพลาสติกมากว่า 30 ปี จึงทำให้ Deemark ได้คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงทำให้เราได้มีบริการออกแบบต้นแบบสิ้นค้า จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ซึ่งต้นแบบสิ้นค้านี้ จะช่วยลดการสูญเสียของชิ้นงานนั้น ๆ ของลูกค้า ทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากความเสียหายที่เกิดกับชิ้นงานลดลง จึงทำให้เรามั่นใจได้ว่าชิ้นงานที่เราฉีดพลาสติกขึ้นมาทุกชิ้น เป็นผลงานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเสมอ ชิ้นงานเกิดความเสียหายน้อยที่สุด มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

รับทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทำไมการฉีดพลาสติกต้องใช้แม่พิมพ์พลาสติกดีมาร์คฉีดพลาสติก

Deemark รับทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งก็มีแม่พิมพ์การฉีดพลาสติกในรูปต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยเรามีขั้นตอนในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ทันสมัย เลือกใช้วัสดุอย่างดีมาผลิตเป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เลือกใช้เม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง จึงทำให้ชิ้นงานที่มาใช้บริการฉีดพลาสติกกับทางเราในแต่ละชิ้น เป็นผลงานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า สวยงาม แข็งแรง ทนทานและมีคุณภาพนั่นเอง

บริการให้คำปรึกษาด้านการฉีดพลาสติก

โรงงานฉีดพลาสติก นนทบุรี ฉีดพลาสติกกับบริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด

ในการให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฉีดพลาสติก ทางเราได้มีผู้เชียวชาญที่ชำนาญการในด้านการผลิตพลาสติก ที่พร้อมจะให้คำปรึกษาในด้านการผลิตพลาสติกแก่ทุกท่าน นอกจากนี้ เรายังสามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการฉีดพลาสติกอย่างละเอียดในทุกขึ้นตอน อีกด้วย

การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า

Deemark รับฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย โรงงานฉีดพลาสติก

ในกระบวนการฉีดพลาสติกนั้น ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกมา จึงเป็นอีกหนึ่งบริการที่สำคัญ และ Deemark ก็มีทีมงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าในแต่ละชิ้นงาน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ที่เราได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคุณภาพการผลิตชิ้นงานที่ดี มีมาตรฐานนั่นเอง

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านการฉีดพลาสติก ทั้งในประเทศไทยและส่งออกสู่ต่างประเทศมามากกว่า 30 ปี เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล โดยเราสามารถทำงานพรินติ้ง, ซิลค์สกรีน, โลโก้, แพ็คกิ้ง เป็นต้น เราผลิตพลาสติกได้ครบทุกรูปแบบ รวมไปถึงการออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตชิ้นงานการฉีดพลาสติกแบบต่าง ๆ และด้วยประสิทธิภาพการฉีดพลาสติกของเรา จึงทำให้ลูกค้ามุ่นใจได้ว่าจะได้รับงานฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างแน่นอน

…………………………………………………………….

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224