3 ส่วนประกอบหลักของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้

3 ส่วนประกอบหลักของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้

3 ส่วนประกอบหลักของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้

3 ส่วนประกอบหลักของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้ กว่าที่จะได้ชิ้นงานฉีดพลาสติกนั้น ต้องผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รวมถึงการอบไล่ความชื้นต่าง ๆ เพื่อให้ได้ชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพนะคะ ถึงแม้แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติกก็ตาม แต่การทำงานในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องฉีดพลาสติกก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นค่ะ แล้วส่วนประกอบหลักของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

ส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติก

 1. ชุดฉีดพลาสติก (Injection Unit) ทำหน้าที่นำส่งเม็ดพลาสติกเข้าสู่กระบอกฉีดพลาสติก และหลอมเหลวเม็ดพลาสติกให้ละลายในกระบอกฉีดพลาสติก โดยสกรูจะทำหน้าที่คลุกเคล้าเนื้อพลาสติกเหลวให้เป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนดันพลาสติกเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกค่ะ ซึ่งชุดฉีดพลาสติกจะมีส่วนประกอบย่อยที่สำคัญดังนี้
 • หัวฉีดพลาสติก ทำหน้าที่ฉีดพลาสติกเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์พลาสติก
 • สกรู มีหน้าที่ช่วยป้อนเม็ดพลาสติกเข้าสู่กระบอกฉีดพลาสติก เพื่อหลอมเหลวเม็ดพลาสติกให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์
 • กระบอกฉีดพลาสติก เป็นกระบอกที่บรรจุพลาสติกเหลวและสกรูหัวฉีดพลาสติกอยู่ภายใน และภายนอกจะหุ้มด้วยแผ่นความร้อนค่ะ
 • แผ่นความร้อน หรือ Heater มีหน้าที่ใช้ความรู้กับประกอบฉีดพลาสติก เพื่อถ่ายความร้อนไปยังเม็ดพลาสติก
 • กรวยเติมพลาสติก มีหน้าที่รองรับเม็ดพลาสติก เพื่อเติมเข้าสู่กระบอกฉีดพลาสติก ซึ่งจะมีทั้งกรวยธรรมดา กรวยพร้อมตู้อบเพื่อใช้อบไล่คามชื้นจากเม็ดพลาสติกค่ะ
 • ลูกสูบไฮดรอลิค ทำหน้าที่อัดเนื้อพลาสติกเหลวให้เข้าสู่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 • มอเตอร์ไฮดรอลิค ช่วยหมุนสกรูเพื่อดูดเม็ดพลาสติกจากกรวยเติมพลาสติกค่ะ
หลักพื้นฐานของเครื่องฉีดพลาสติก
 1. ชุดเปิด – ปีด และจับยึดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Clamping Unit) จะทำหน้าที่ในการจับยึดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และเปิด-ปิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยแรกที่กำหนด โดยชุดเปิด-ปิดนี้จะมี แผ่นยึดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 2 แผ่น เป็นแผ่นที่อยู่กับที่และแผ่นที่เคลื่อนที่ โดยมีเพลาสี่ต้นบังคับแผ่นเหล็กทั้งสอง ส่วนที่เคลื่อนที่จะมีกลไกในการปลดชิ้นงานฉีดพลาสติกอยู่ด้วยค่ะ
 1. ฐานฉีดพลาสติก ทำหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์ไฮดรอลิคด้วย โดยฐานฉีดพลาสติกต้องมีความแข็งแรงสูง เพราะต้องรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีน้ำหนักมากค่ะ

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำคัญในการฉีดพลาสติกอย่างไร

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำคัญในการฉีดพลาสติกอย่างไร

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำคัญในการฉีดพลาสติกอย่างไร

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำคัญในการฉีดพลาสติกอย่างไร ในกระบวนการฉีดพลาสติกนั้น หลาย ๆ ท่านอาจจะคิดว่าเครื่องฉีดพลาสติกเป็นหัวใจหลักของงานฉีดพลาสติก และการเลือกใช้เม็ดพลาสติกคุณภาพดีจะทำให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกออกมาสวยงามและมีคุณภาพ จนอาจมองข้ามแม่พิมพ์ที่ใช้ในงานฉีดพลาสติกไป แต่รู้หรือไม่คะ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมีความสำคัญต่องานฉีดพลาสติกกว่าที่คิด ซึ่งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะสำคัญอย่างไรนั้น มาดูกันเลยค่ะ

ความสำคัญของแม่พิมพ์ในงานฉีดพลาสติกขึ้นรูป

ในการฉีดพลาสติกขึ้นรูปนั้น คนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับเครื่องฉีดพลาสติก เม็ดพลาสติกมากกว่าแม่พิมพ์ที่ใช้ฉีดพลาสติก แต่ในความเป็นจริงแล้ว แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเป็นหัวใจหลักของการฉีดพลาสติกขึ้นรูปเลยค่ะ เพราะแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเป็นตัวกำหนดต้นทุนในการผลิต โดยคำนวณหาจุดคุ้มทุน ในการลงทุนผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติก และยังเป็นตัวกำหนดคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก ด้วยชิ้นงานฉีดพลาสติกมีแม่พิมพ์เป็นต้นแบบ หากแม่พิมพ์ไม่ดีชิ้นงานฉีดพลาสติกที่ออกมาก็ไม่ได้คุณภาพค่ะ ซึ่งเครื่องฉีดพลาสติกเป็นส่วนเสริมให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกมีคุณภาพสูงขึ้น หรือลดปริมาณของเสียและลดรอบเวลาในการผลิตเท่านั้น

หน้าที่ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

 1. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมีหน้าที่รับพลาสติกเหลวจากเครื่องฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์
 2. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกทำหน้าที่กระจายพลาสติกเหลว เข้าสู่โพรงภายในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ที่ได้ออกแบบเป็นรูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการฉีดพลาสติก
 3. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกช่วยรักษาแรงดันภายในด้วยแรงดันจากเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกไม่หดตัว
 4. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะช่วยให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกมีระยะเวลาเย็นตัวลง โดยเปลี่ยนจากพลาสติกเหลวเป็นของแข็ง ซึ่งภายในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะมีระบบหล่อเย็นโดยออกแบบให้น้ำไหลผ่านแม่พิมพ์ใกล้กับส่วนของชิ้นงานฉีดพลาสติก
 5. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะช่วยปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเมื่อชิ้นงานแข็งตัวดีแล้ว

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

ฉีดพลาสติกกับ Deemake ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ฉีดพลาสติกกับ Deemark ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ฉีดพลาสติกกับ Deemark ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ฉีดพลาสติกกับ Deemark ต้องเตรียมตัวอย่างไร ผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่านที่มีไอเดียดี ๆ ในการผลิตชิ้นงานพลาสติกและอยากฉีดพลาสติก แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นฉีดพลาสติกอย่างไร หรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาโรงงานฉีดพลาสติกอยู่ วันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนเริ่มฉีดพลาสติกมาฝากค่ะ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรนั้น ตามมาดูกันเลยค่ะ

หลักพื้นฐานของเครื่องฉีดพลาสติก

ทำความรู้จักกับ Deemark Thailand

Deemark เราคือโรงงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การทำงานฉีดพลาสติก ทั้งในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี โดยที่ Deemark เราสามารถผลิตผลงานฉีดพลาสติกได้หลากหลายรูปแบบ และผลงานฉีดพลาสติกของเรามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล อีกทั้งเราสามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้ครบวงจร ทั้งการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และการผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติก ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลงานฉีดพลาสติกคุณภาพดีและเกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างแน่นอนค่ะ

ขั้นตอนการฉีดพลาสติกกับ Deemark Thailand

 1. มองหาไอเดียการฉีดพลาสติก

ในผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกจำเป็นมีต้องมีแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แต่ก่อนอื่นคุณต้องดูว่าชิ้นงานที่ต้องการฉีดพลาสติกนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่มีในท้องตลาด หรือเป็นของที่มีอยู่เดิมแล้วนำมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจ เพราะการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมีต้นทุนสูงและบางโรงงานฉีดพลาสติกต้องฉีดพลาสติกเป็นจำนวนมาก แต่หากคุณมีไอเดียในการผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติก แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะผลิตชิ้นงานรูปแบบไหน ที่ Deemark เรามีทีมงานที่พร้อมให้คำแนะนำในการออกแบบผลงานฉีดพลาสติก และการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนะคะ

 1. ทำการบ้านก่อนติดต่อโรงงานฉีดพลาสติก

ก่อนทำการฉีดพลาสติกนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ก็คือ ชิ้นงานฉีดพลาสติกที่ต้องผลิตใช้พลาสติกแบบไหน เพราะพลาสติกแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป จึงต้องเลือกชนิดของพลาสติกให้เหมาะสมก่อนฉีดพลาสติกนะคะ ที่สำคัญคุณต้องทราบว่าสินค้าที่ต้องการผลิตนั้นเหมาะกับการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการใด เพื่อให้ได้ผลงานพลาสติกที่มีคุณภาพค่ะ

ขั้นตอนการฉีดพลาสติกหลายรูปแบบ
 1. สรุปแบบชิ้นงานพลาสติกและตีราคาที่เหมาะสม

ก่อนที่จะทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ควรสรุป Design ที่ได้ออกแบบไว้กับโรงงานผลิตพลาสติกก่อนนะคะ เพราะบางครั้งอาจจะต้องปรับรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการฉีดพลาสติกหรือขึ้นรูปพลาสติกแบบอื่น ๆ ในส่วนของการประเมินราคานั้น ทางโรงงานฉีดพลาสติกจะสามารถประเมินราคาได้หลังจากที่ปรับแบบเรียบร้อยแล้วนั่นเอง

 1. การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะต้องอาศัยความชำนาญของช่างพิมพ์และระยะเวลาในการทำ ด้วยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ได้จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพและชิ้นงานพลาสติก แน่นอนว่าที่โรงงานฉีดพลาสติกของ Deemark จะผลิตตัวอย่างงานฉีดพลาสติก พร้อมแก้ไขแบบจนกว่าลูกค้าจะพอใจ เพื่อให้ได้ชิ้นงานฉีดพลาสติกที่ดีที่สุดค่ะ

ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 1. ผลิตงานฉีดพลาสติก

สำหรับกระบวนการฉีดพลาสติกนั้น ต้องเลือกชนิดของเม็ดพลาสติกให้เหมาะสม กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการฉีดพลาสติก จากนั้นจะอบไล่ความชื้นจากเม็ดพลาสติก ต่อมาคือการเติมเม็ดพลาสติกและเม็ดสีเข้าเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อผ่านกระบวนการหลอมเหลวเม็ดพลาสติก และเครื่องฉีดพลาสติกจะฉีดพลาสติกเหลวเข้าแม่พิมพ์ เมื่อน้ำพลาสติกเหลวเต็มแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก จะเข้าสู่กระบวนการหล่อเย็นและปลดชิ้นงานฉีดพลาสติกออกจากแม่พิมพ์ ก็จะได้ชื้นงานฉีดพลาสติกตามแบบที่ต้องการแล้วค่ะ

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

วิธีแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกติดในแม่พิมพ์

วิธีแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกติดในแม่พิมพ์

วิธีแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกติดในแม่พิมพ์

วิธีแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกติดในแม่พิมพ์ ในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกนั้น การฉีดพลาสติกได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยการฉีดพลาสติกสามารถขึ้นรูปผลงานชิ้นงาน ที่ต้องการความซับซ้อนได้เป็นอย่างดีค่ะ อย่างไรก็ตามการฉีดพลาสติกก็สามารถเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้ เช่น ชิ้นงานฉีดพลาสติกติดอยู่ในแม่พิมพ์ค่ะ แล้วเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

การฉีดพลาสติก ABS และพลาสติก PP ฉีดพลาสติกและขึ้นรูปสินค้าพลาสติก

ชิ้นงานฉีดพลาสติกติดอยู่ในแม่พิมพ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

การฉีดพลาสติกขึ้นรูปเข้าสู่แม่พิมพ์ แล้วเกิดปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกติดขัด หรือไม่สามารถปลดชิ้นงานฉีดพลาสติกได้ ถึงแม้ว่าชิ้นงานฉีดพลาสติกนั้นจะมีความสมบูรณ์ก็ตาม จะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อรอบเวลาในการฉีดพลาสติก หรือ Cycle time เป็นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องฉีดพลาสติกไม่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องอัตโนมัติ โดยจะเป็นการเพิ่มเวลาในการทำงานของรอบฉีดพลาสติกให้มากขึ้นค่ะ

การที่ชิ้นงานฉีดพลาสติกติดแน่นกับแม่พิมพ์ มีสาเหตุจากหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้รับการออกแบบที่ไม่สมบูรณ์ มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ฉีดพลาสติกที่ไม่เหมาะสม เช่น แรงดันในการฉีดพลาสติกที่มากเกินไป ทำให้เกิดแรงบีบอัดในโพรงแม่พิมพ์สูง ซึ่งส่งผลให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกติดแน่นอยู่ในแม่พิมพ์ได้ และการที่แรงดันในการฉีดพลาสติกค้างมากเกินไป รวมถึงอุณหภูมิหลอมเหลวพลาสติกสูงเกินไป หรือการนำปลดชิ้นงานฉีดพลาสติกที่เร็วเกินไปในขณะที่ชิ้นงานยังไม่แข็งตัวนั่นเองค่ะ

สาเหตุที่ทำให้แถบรัดเครื่องฉีดพลาสติกแตก

การปรับตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติก

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

3 องค์ประกอบของการฉีดพลาสติก

3 องค์ประกอบของการฉีดพลาสติก

3 องค์ประกอบของการฉีดพลาสติก

3 องค์ประกอบของการฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้น ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยการฉีดพลาสติกสามารถขึ้นรูปสินค้าที่มีความซับซ้อนอย่าง ของเล่นเด็ก ของใช้สำนักงาน ตะกร้าผลไม้ หรือแม้กระทั้งชิ้นส่วนรถยนต์นะคะ แต่การฉีดพลาสติกนั้นจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในงานฉีดพลาสติกเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะ ซึ่งวันนี้แอดมินมี 3 องค์ประกอบของการฉีดพลาสติกมาแนะนำค่ะ

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในไทยมีกี่กลุ่มกันนะ Deemark มีคำตอบ
 1. วัตถุดิบในการฉีดพลาสติก (Material)

เม็ดพลาสติกเป็นสิ่งจำเป็นในการฉีดพลาสติกขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เม็ดพลาสติกมีทั้ง เม็ดพลาสติกรีไซเคิล เม็ดพลาสติกใหม่ หรือเม็ดพลาสติกเกรดต่าง ๆ โดยในการฉีดพลาสติกเราจำเป็นต้องเลือกชนิดของเม็ดพลาสติกให้เหมาะสมกับการใช้งาน และมีการเตรียมเม็ดพลาสติกให้พร้อมก่อนฉีดพลาสติก เช่น การอบไล่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติก การเตรียมสีที่จะผสมกับเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่งต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพื่อที่ฉีดพลาสติกให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ค่ะ

ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 1. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold)

การที่จะฉีดพลาสติกให้ออกมาเป็นชิ้นงานต่าง ๆ นั้น ต้องออกแบบมาพิมพ์ฉีดพลาสติกให้ได้คุณภาพและมีความเหมาะสม เช่น ลักษณะของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะต้องเป็น 2 แผ่น 3 แผ่น เป็นต้น และต้องให้ความสำคัญกับระบบหล่อเย็นภายในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การคลายและปดชิ้นงาน ตำแหน่งของลอยประกบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ขนาดของทางน้ำวิ่ง การระบายอากาศ การเลือกใช้วัสดุในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่เหมาะสม รวมถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงขึ้นภาพของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับการฉีดพลาสติกขึ้นรูปชิ้นงานที่สุดค่ะ

ผลกระทบพลาสติกกับสิ่งแวดล้อม กับสภาวะแวดล้อม- Deemarkthailand
 1. เครื่องฉีดพลาสติก (Machine)

เครื่องฉีดพลาสติกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องมี ในการฉีดพลาสติกขึ้นรูปนะคะ โดยควรเลือกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติกให้เหมาะสมกับชิ้นงานฉีดพลาสติก เพราะเครื่องฉีดพลาสติกขนาดต่าง ๆ จะมีแรงปิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรือปริมาณเนื้อพลาสติกแรงดันฉีดของเครื่องฉีดพลาสติก ต้องเพียงพอต่อขนาดของชิ้นงานที่จะทำการฉีดพลาสติก ความเร็วในการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกสามารถทำ Cycle Time ได้อย่างต้องการ รวมถึงการปรับความดันฉีดพลาสติก ความเร็วฉีดพลาสติก และความดันย้ำให้เหมาะสมกับชิ้นงานฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้ชิ้นงานฉีดพลาสติกคุณภาพดีตามความต้องการค่ะ

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

ฉีดพลาสติกต้องรู้หลักการอบเม็ดพลาสติก

ฉีดพลาสติกต้องรู้หลักการอบเม็ดพลาสติก

ฉีดพลาสติกต้องรู้หลักการอบเม็ดพลาสติก

ฉีดพลาสติกต้องรู้หลักการอบเม็ดพลาสติก ในกระบวนการฉีดพลาสติกขึ้นรูป เม็ดพลาสติกมีความสำคัญไม่แพ้เครื่องฉีดพลาสติกเลยนะคะ เพราะหากเราไม่เก็บรักษาเม็ดพลาสติกให้ดี ปล่อยให้เม็ดพลาสติกชื้นไม่ได้คุณภาพ อาจทำให้เกิดปัญหาระหว่างการฉีดพลาสติกได้ค่ะ แล้วหลักการอบเม็ดพลาสติกก่อนทำการฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลยค่ะ

เรื่องของ การฉีดพลาสติก คืออะไร ทำไมถึงเป็นที่นิยม บทความนี้มีคำตอบ การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

ทำไมต้องอบเม็ดพลาสติกก่อนเข้าเครื่องฉีดพลาสติก

การอบไล่ความชื้นจากเม็ดพลาสติกก่อนฉีดพลาสติกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากปล่อยให้เม็ดพลาสติกมีความชื้น อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานฉีดพลาสติกของเราได้ ทั้งความสวยงามของงานฉีดพลาสติก และความแข็งแรงของงานฉีดพลาสติก เป็นต้นค่ะ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเม็ดพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกใหม่ พลาสติกเกรด B หรือพลาสติกรีไซเคิลก็ตาม จะมีความชื้นสะสมอยู่ในเม็ดพลาสติกอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะ อีกทั้งชนิดของเม็ดพลาสติกที่สามารถดูดซับความชื้นเอาไว้ จึงทำให้ก่อนที่จะฉีดพลาสติกขึ้นรูปต่าง ๆจะต้องนำเม็ดพลาสติกเข้าเครื่องอบเพื่อไล่ความชื้นออกก่อนที่จะดำเนินการฉีดพลาสติกต่อไปนั่นเองค่ะ

ชิ้นงานฉีดพลาสติก

ปัจจัยที่มีผลต่อความชื้นในการฉีดพลาสติกขึ้นรูป

 1. ความร้อนที่ใช้หลอมเหลวพลาสติก

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะ เม็ดพลาสติกแต่ละชนิดมีความสามารถในการดูดซับความชื้นเอาไว้ไม่เท่ากัน แต่สิ่งที่จะต้องทำก่อนฉีดพลาสติกก็คือ การไล่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติกก่อนฉีดพลาสติก ซึ่งความร้อนที่ใช้ในการหลอมเหลวพลาสติก มีส่วนช่วยไล่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติก โดยความร้อนที่ใช้ในการหลอมเหลวพลาสติกมีผลต่อปริมาณความชื้นที่ออกมาจากเม็ดพลาสติก

 1. ปริมาณความชื้นในอากาศ

ความชื้นในอากาศมีผลต่อความชื้นในเม็ดพลาสติกนะคะ หากอากาศมีไอน้ำสูงจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ง่าย และหากในบริเวณรอบ ๆ มีความชื้นในอากาศสูงจะส่งผลให้โมเลกุลความชื้นเกาะพื้นผิวเม็ดพลาสติกได้มากขึ้นค่ะ

รับฉีดพลาสติกกับdeemark ฉีดพลาสติก พลาสติก ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย
 1. ระยะเวลาในการอบเม็ดพลาสติก

ในการอบไล่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติกนั้น เม็ดพลาสติกจะไม่แห้งในทันที แต่ในช่วงแรกของการอบเม็ดพลาสติกต้องให้ความร้อน เพื่อให้โมเลกุลของน้ำเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้น ทั้งต้องใช้เวลาในการไล่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติกด้วย

 1. การเป่าลมเม็ดพลาสติก

ลมเป็นตัวแปรสำคัญในการอบไล่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติก ด้วยลมเป็นตัวพาความร้อนหรือลมร้อนแห้งผ่านเม็ดพลาสติก เพื่อไล่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติก แต่หากเม็ดพลาสติกไม่ได้ดูดซับความชื้นเอาไว้ จะต้องบังคับทิศทางลมร้อนจากด้านล่างขึ้นด้านบน และบังคับให้ลมร้อนผ่านพื้นผิวของเม็ดพลาสติกให้มากที่สุด เพื่อไล่ความชื้นจากผิวเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นความชื้นส่วนใหญ่ที่เม็ดพลาสติกไม่ดูดความชื้น

 1. ทำลมร้อนให้มีจุดค้างแข็งต่ำ

การที่เม็ดพลาสติกดูดความชื้นเข้าไปนั้น ต้องทำลมร้อนให้มีจุดค้างแข็งต่ำกว่าเม็ดพลาสติก เพื่อให้โมเลกุลความชื้นหลุดออกจากโซ่โพลิเมอร์ขึ้นมาบนผิวเม็ดพลาสติกมากที่สุด จากนั้นใช้ลมร้อนดึงความชื้นออกจากเม็ดพลาสติก แน่นอนว่าอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบเม็ดพลาสติก จะทำให้ได้เม็ดพลาสติกคุณภาพดีพร้อมนำไปฉีดพลาสติกขึ้นรูปค่ะ

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

เครื่องฉีดพลาสติกหัวใจสำคัญในการฉีดพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติกหัวใจสำคัญในการฉีดพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติกหัวใจสำคัญในการฉีดพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติกหัวใจสำคัญในการฉีดพลาสติก ในปัจจุบันนี้มีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกหลากหลายวิธีด้วยกัน แต่การฉีดพลาสติกได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยการฉีดพลาสติกใช้เนื้อพลาสติกน้อย สามารถฉีดพลาสติกได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งการฉีดพลาสติกยังใช้ในการขึ้นรูปสินค้าประเภทขวดน้ำ หรือกล่องใส่อาหารที่มีรายละเอียดที่ซับซ้อนนะคะ แน่นอนว่าหัวใจหลักของการฉีดพลาสติกอยู่เครื่องฉีดพลาสติกค่ะ ซึ่งจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยค่ะ

ฉีดพลาสติกสำหรับของเล่นเด็ก การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการการผลิตชิ้นงาน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฉีดพลาสติก

อย่างที่ทราบกันดีว่าโรงงานพลาสติก จะมีการผลิตพลาสติกหลายแบบแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการฉีดพลาสติก เป่าพลาสติก หรืออัดพลาสติก เป็นต้น แต่การขึ้นรูปพลาสติกที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ การฉีดพลาสติกขึ้นรูปนั่นเองค่ะ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้การฉีดพลาสติกขึ้นรูปเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น การฉีดพลาสติกทำช้อนส้อม กล่องบรรจุอาหาร ฉีดพลาสติกทำอุปกรณ์เครื่องเขียน ฉีดพลาสติกทำอุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ เป็นต้น

สาเหตุที่ทำให้แถบรัดเครื่องฉีดพลาสติกแตก

ส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง

 1. ชุดฉีด (Injection Unit)

ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องฉีดพลาสติกก็คือชุดฉีดพลาสติกค่ะ โดยชุดฉีดพลาสติกเป็นตัวทำให้เกิดผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งชุดฉีดพลาสติกมีหน้าที่ในการดึงเม็ดพลาสติกหรือผงพลาสติกเข้ากระบอกฉีดพลาสติก และหลอมพลาสติกให้เป็นของเหลว และฉีดน้ำยารักษาความดันของพลาสติกเพื่ออัดแน่นเป็นรูปร่างต่าง ๆ

 1. ชุดเปิด-ปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)

ในส่วนของชุดเปิด-ปิดแม่พิมพ์จะทำหน้าที่ในการฉีดพลาสติกเหลวให้อัดแน่นกลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามแม่พิมพ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งชุดเปิด-ปิดแม่พิมพ์จะทำหน้าที่ในการยึดแม่พิมพ์ เลื่อนเปิด-ปิดแม่พิมพ์และล็อกตัวแม่พิมพ์ และหล่อเย็นชิ้นงานพลาสติกที่ฉีดพลาสติกขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว

ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 1. ฐานเครื่องฉีดพลาสติก (Base Unit)

สำหรับฐานเครื่องฉีดพลาสติกจะทำหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักของชุดฉีดและชุดเปิด-ปิดแม่พิมพ์ รวมถึงยึดติดอุปกรณ์ทั้งหมดของเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อป้องกันเครื่องจักรเกิดการเคลื่อนตัวจนทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฉีดพลาสติกเกิดความเสียหาย

 1. แผงควบคุม (Control Unit)

ส่วนสุดท้ายก็คือแผงควบคุมการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความเร็ว การเปิด-ปิดแม่พิมพ์ ควบคุมแรงดันของชุดฉีดพลาสติก และควบคุมอุณหภูมิในการหลอมพลาสติกของชุดฉีดพลาสติกด้วยค่ะ

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

การตั้งอุณหภูมิกระบอกฉีดพลาสติก

การตั้งอุณหภูมิกระบอกฉีดพลาสติก

การตั้งอุณหภูมิกระบอกฉีดพลาสติก

การตั้งอุณหภูมิกระบอกฉีดพลาสติก ขั้นตอนในการฉีดพลาสติกนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันที่ส่งผลต่อชิ้นงานฉีดพลาสติกรวมไปถึงการตั้งค่าอุณหภูมิของกระบอกฉีดพลาสติก วันนี้แอดมินเลยมาแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบถึงวิธีการตั้งค่าอุณหภูมิกระบอกฉีดพลาสติก ว่าสามารถตั้งค่าได้อย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฉีดพลาสติกสองสีทำได้อย่างไร

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกโก่งงอ

ขั้นตอนการฉีดพลาสติกหลายรูปแบบ 

https://www.deemarkthailand.com/

วิธีการตั้งค่าอุณหภูมิกระบอกฉีดพลาสติก

ปกติแล้วอุณหภูมิของกระบอกฉีดพลาสติกจะเทียบเท่ากับอุณหภูมิของพลาสติกเหลวที่อยู่ภายในกระบอกฉีดพลาสติกโดยเฉพาะบริเวณหัวฉีดพลาสติก แต่บางครั้งอุณหภูมิพลาสติกเหลวที่อยู่ในกระบอกฉีดพลาสติกนั้นจะมีอุณหภูมิไม่เท่ากับอุณหภูมิของกระบอกฉีดพลาสติก ดังนั้นควรตั้งค่ากระบอกฉีดพลาสติกตามวิธีดังนี้

 1. หากพลาสติกเหลวมีความร้อนเฉือนสูงเป็นเวลานาน เช่น ช่วงใช้รอบการหมุนของสกรูที่สูงและความดันต้านสูง อุณหภูมิส่วนกลางและส่วนปลายกระบอกฉีดพลาสติกก็ไม่ควรตั้งไว้สูงเพราะจะทำให้เกิดความร้อนสูงกับพลาสติกเหลวที่อยู่ภายในกระบอกฉีดพลาสติกเพราะมีความร้อนเฉือนอยู่แล้ว
 2. หากปริมาณหรือระยะทางของเนื้อพลาสติกเหลวที่ต้องเตรียมไว้ภายในกระบอกฉีดพลาสติกนั้นมีมาก อุณหภูมิในส่วนกลางกระบอกฉีดต้องตั้งให้สูงเพราะพลาสติกที่ปริมาณมากขึ้นจึงจำเป็นต้องใช้ความร้อนมากขึ้นด้วยเพื่อให้เกิดการหลอมละลายได้ดียิ่งขึ้นแต่ต้องปรับอุณหภูมิในส่วนปลายกระบอกฉีดพลาสติกให้ต่ำลงเพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสะสมภายใน
 3. เมื่อสิ้นสุดการหมุนของสกูรจะมีพลาสติกเหลวจะค้างอยู่ในกระบอกฉีดเป็นเวลานาน ต้องรอเวลาในการหล่อเย็นสักระยะก่อนที่จะเปิดแม่พิมพ์และกระทุ้งชิ้นงานฉีดพลาสติกออกมา ความร้อนที่สะสมในเนื้อพลาสติกเหลวจะมีมากอาจทำให้พลาสติกเกิดการเสื่อมสภาพได้ จึงควรปรับอุณหภูมิที่ปลายกระบอกฉีดพลาสติกให้ต่ำไว้เพื่อช่วยดึงความร้อนที่สะสมอยู่ในพลาสติกออกมา

และหากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

ฉีดพลาสติกสองสีทำได้อย่างไร

ฉีดพลาสติกสองสีทำได้อย่างไร

ฉีดพลาสติกสองสีทำได้อย่างไร

ฉีดพลาสติกสองสีทำได้อย่างไร ชิ้นงานฉีดพลาสติกบางรูปแบบนั้นอาจมีการใช้สีมากกว่าหนึ่งสี ยกตัวอย่างเช่นการฉีดพลาสติก ตะกร้าพลาสติก ของเล่นเด็ก หน้าปัดนาฬิกา หน้าปัดของโทรศัพท์ หรือของใช้อื่น ๆที่ต้องการสีสันรวมอยู่ในชิ้นงานฉีดพลาสติกนี้จะมีวิธีการฉีดสีเข้าไปในพลาสติกได้อย่างไรบ้าง วันนี้แอดมินมีวิธีการฉีดพลาสติกสองสีมาแนะนำกันด้วยค่ะ ไปดูกันเลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกโก่งงอ 

ขั้นตอนการฉีดพลาสติกหลายรูปแบบ

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดฟองอากาศ

ฉีดพลาสติกสองสีทำได้อย่างไร

วิธีการฉีดพลาสติกสองสี

 1. ขั้นตอนแรกในการฉีดพลาสติกสองสีนั้นจะเริ่มต้นจากการฉีดพลาสติกสีพื้นชิ้นงานฉีดพลาสติกเข้าไปก่อนและเว้นช่องว่างที่เป็นตัวเลขไว้และนำชิ้นงานที่ฉีดพลาสติกใส่ลงไปในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอีกตัวหนึ่งที่อยู่บนเครื่องฉีดคนละตัวแล้วค่อยฉีดพลาสติกที่มีสีลงไปในช่องว่างที่เป็นตัวเลข ก็จะได้ชิ้นงานฉีดพลาสติกสองสีตามที่ต้องการ
 2. ขั้นตอนฉีดพลาสติกแบบที่สองคือใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่มีการฉีดสีได้สองสีพร้อมกันในเครื่องเดียวโดยชุดแรกจะวางตามแนวนอนและทำการฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในแนวตั้งฉากกับรอยประกบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก อีกหนึ่งชุดจะวางอยู่ในแนวดิ่งตั้งฉากกับรอยประกบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อทำการฉีดพลาสติกเข้าไปตามรอยประกบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกก็จะทำให้ได้ชิ้นงานฉีดพลาสติกสองสี

และหากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

tel:0818448224
ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกโก่งงอ

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกโก่งงอ

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกโก่งงอ

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกโก่งงอ ปัญหาของชิ้นงานฉีดพลาสติกโก่งงอนั้นเกิดจากการเย็นตัวของชิ้นงานพลาสติกในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกไม่สม่ำเสมอหรือเกิดการตกค้างในเนื้อชิ้นงานพลาสติกทำให้ชิ้นงานพลาสติกโก่งงอขึ้น วันนี้แอดมินเลยจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกโก่งงอทำได้อย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการฉีดพลาสติกหลายรูปแบบ

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดฟองอากาศ

ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกสีเพี้ยน

สาเหตุของการเกิดปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกโก่งงอ

 1. เกิดจากการใช้ความดันย้ำเพื่อป้องกันการหดตัวของชิ้นงานฉีดพลาสติกมากเกินไปจนทำให้ความเค้นตกค้าง
 2. ใช้เวลาในการย้ำมากเกินไป
 3. ใช้ความดันในการฉีดพลาสติกสูงเกินไป
 4. ตำแหน่งของตัวสลักปลดชิ้นงานฉีดพลาสติกไม่เหมาะสม
 5. ใช้เวลาในการหล่อเย็นน้อยเกินไปทำให้อุณหภูมิของชิ้นงานฉีดพลาสติกที่ถูกปลดออกมาได้ไม่ต่ำพอ

วิธีการแก้ปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกโก่งงอ

 1. ต้องลดความดันในการย้ำให้ลดลง
 2. ต้องลดเวลาความดันย้ำลง
 3. ให้แก้ไขระบบระบายความร้อนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้ถูกต้อง เพื่อให้ความร้อนในชิ้นงานฉีดพลาสติกได้ระบายความร้อนได้อย่างทั่วถึง
 4. ให้ใช้เวลาในการหล่อเย็นให้นานขึ้นเพื่อให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกเซตตัวในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้ดี
 5. ให้จัดวางตำแหน่งของตัวสลักปลดชิ้นงานฉีดพลาสติกให้เหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงานฉีดพลาสติก

ปัญหาในการฉีดพลาสติกเกิดการโก่งงอนั้นมีวิธีแก้ไขได้ไม่ยากเลยใช่ไหมค่ะ โรงงานฉีดพลาสติกต่าง ๆ ลองนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะ

และหากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

tel:0818448224